A

Aiesec

AIESEC on maailmanlaajuinen opiskelijajärjestö, jonka kautta opiskelijat voivat hakea kansainväliseen työharjoitteluun. AIESEC Tampere välittää paikkoja tamperelaisille yliopisto-opiskelijoille.

Aikalainen

Tampereen yliopiston sanomalehti, joka kertoo tieteen ja opetuksen uutiset ja keskustelunaiheet. Saatavana tuoreena kampuksen jakelutelineistä ja verkosta.

Ainejärjestö

Yhden tai useamman alan opiskelijoiden yhdistys. Ainejärjestöjen kautta opiskelijat voivat vaikuttaa oman tiedekuntansa opetukseen. Ainejärjestöt järjestävät myös monenlaista vapaa-ajan toimintaa.

Viime vuosina on perustettu myös tiedekuntajärjestöjä, jotka kokoavat yhteen saman tiedekunnan ainejärjestöjä.

Aineopinnot

Aineopinnot ovat perusopintojen jälkeen suoritettavia opintoja. Aineopinnot laajentavat perusopinnoissa saatua osaamista. Ammoisina aikoina aineopintoja kutsuttiin cumuksi, cum laudeksi.

Suorittaaksesi kandidaatin tutkinnon sinun on suoritettava tutkinto-ohjelman perus- ja aineopinnot, joiden laajuus on yhteensä vähintään 60 opintopistettä.

Akateeminen vapaus

Akateemisella vapaudella on monta vakiintunutta merkitystä. Opiskelijoille se merkitsee ensisijaisesti, että opiskelutahdin ja opintojen sisällön voi päättää itse opetussuunnitelman ja opintoaikojen rajauksen puitteissa. Yleisemmin se viittaa siihen, että yliopistolaiset voivat vapaasti tutkia ja opettaa haluamaansa aihetta.

Akateeminen vartti

Opetus alkaa 15 minuuttia yli tasatunnin, ellei toisin mainita.

Akateeminen vartti on peräisin Ruotsista, perinteikkäästä Uppsalan yliopistosta, jossa opiskelijat kiirehtivät opinahjoonsa, kun tuomiokirkon kello löi tasatunnin. Rannekelloja ei opiskelijoilla ollut tuohon aikaan varaa ostaa. Perillä kaikki olivat varttitunnin sisällä, jolloin luento saattoi alkaa. Näin syntyi käsite akateeminen vartti.

Yliopiston kokoukset (esimerkiksi opetussuunnitelmatyöryhmät) alkavat kuitenkin kutsussa ilmoitettuun aikaan, esim. klo 13 tai klo 13.15.

Akateeminen Wartti

Opiskelijoiden järjestämä vuosittainen ilottelu- ja urheilutapahtuma Helsingissä.

Aktuaarinkanslia

Aktuaarinkansliassa hoidetaan muun muassa yliopistoon ilmoittautumiseen, opintosuoritusotteisiin ja opiskelijatodistuksiin liittyviä asioita.

Alakuppila

Yliopiston päärakennuksen ala-aulassa sijaitseva legendaarinen kahvila. Alakuppilan pöydissä syödään ja opiskellaan, harrastetaan ja kokoonnutaan.

Alempi korkeakoulututkinto

Kandidaatintutkinto, laajuudeltaan yleensä 180 opintopistettä.

Lisätietoa tutkinnoista saat opinto-oppaista!

Alkutentti
Alumni

Alumni-sana on latinaa ja tarkoittaa kasvattia tai suojattia (alumnus, alumnae, alumni).

Tampereen yliopiston alumnina olet osa yli 40 000 vaikuttavan ihmisen verkostoa. Pidä yhteyttä omaan yliopistoosi ja opiskelukavereihisi. Tule mukaan alumnitoimintaan ja hyödynnä yliopiston uusinta tietoa.

Tampereen yliopiston alumniverkostoon ovat tervetulleita kaikki Tampereen yliopistossa opiskelleet tai työskennelleet. Liity mukaan Alumnisivuilla.

Alumnin kautta saat tietoa Tampereen yliopiston kuulumisista, täydennyskoulutuksesta ja alumnitoiminnasta sekä kutsuja yliopistolle.

Alumniopiskelija

Tampereen yliopistosta maisteriksi valmistunut voi täydentää osaamistaan tutkinnon suorittamisen jälkeen hakemalla ylipiston alumniopiskelijaksi (ent. täydennysopiskelija).

Alumniopiskelijaksi voi hakea milloin tahansa lukuvuoden aikana. Alumniopiskelu on maksutonta valmistumista seuraavan lukuvuoden ajan. Tämän jälkeen alumniopinnot ovat maksullisia.

Alumniopiskelija osallistuu yliopiston varsinaiseen opetukseen, ja hänellä on oikeus yliopiston tietotekniikkapalveluihin. Alumniopiskelija ei voi liittyä ylioppilaskunnan jäseneksi, joten hän ei voi saada ylioppilaskunnan jäsenetuja.

Andor

Andor on Tampereen yliopiston kirjaston hakupalvelu ja kokoelmatietokanta, jossa on tiedot kirjoista, aikakauslehdistä, e-kirjoista ja muista sähköisistä aineistoista.

Kirjautumalla Andoriin varaat aineistoja, seuraat ja uusit lainojasi ja maksat kirjastomaksut. Andorista löydät eri tieteenalojen käytettävissä olevat elektroniset tiedonlähteet kuten e-lehdet, e-kirjat ja tietokannat. Voit käyttää kirjaston hankkimia e-aineistoja myös etäyhteydellä kirjautumalla Andoriin.

Approbatur, appro

Alin hyväksytty arvosana, jonka on aiemmin voinut saada esimerkiksi pro gradu -tutkielmasta. Nykyään pro gradut arvioidaan viisiportaisella asteikolla.
Ennen perusopinnoista käytettiin tätä termiä.

Arviointisääntö
Arvo

Arvo on Kaupissa sijaitseva yliopiston rakennus, jossa on terveystieteiden tutkinto-ohjelman, lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnan (MED) tiloja sekä yliopiston kirjaston toimipaikka Arvo. Lääkärinkatu 1.

Arvo-kirjasto

Yliopiston kirjaston toimipaikka Kaupin kampuksella Arvo-rakennuksessa (Lääkärinkatu 1). Arvossa sijaitsevat lääketieteen, terveystieteiden ja biolääketieteellisen teknologian kurssikirjat ja muu aineisto.

Arvosana

Hyväksytystä opintosuorituksesta voidaan antaa suorituksen tasoa ilmaiseva arvosana: 1 (välttävä), 2 (tyydyttävä), 3 (hyvä), 4 (kiitettävä) tai 5 (erinomainen).

Jos opintosuorituksesta ei anneta arvosanaa, se arvostellaan hyväksytty (HYV) tai hylätty (HYL).

Opintokokonaisuuden arvosana annetaan kokonaisuuteen kuuluvien opintojen arvosanojen perusteella.

Assistentti eli assari

Yliopisto-opettajan aikaisempi nimike

Atalpa

 

Akateeminen liikunta- ja palvelutalo, jossa opiskelijat ja yliopiston henkilökunta voivat hyödyntää Unipoli Sportin tarjoamia liikuntapalveluja
Osoite on Ratapihankatu 55.

Avoin yliopisto

Yliopisto-opintoja voi suorittaa avoimessa yliopisto-opetuksessa. Avoimet yliopisto-opinnot ovat samoja kuin tutkinto-opiskelijoiden opinnot, mutta avoimessa yliopisto-opetuksessa ei yleensä tarjota kaikkia tutkinto-opiskelijoille tarjottavia opintoja. Opinnot ovat maksullisia, ja pääsykokeiden sijaan niihin vain ilmoittaudutaan. Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijan ja vaihto-opiskelijan osallistuminen avoimen yliopisto-opetuksen kursseille on kuitenkin maksutonta.

Avoimessa yliopisto-opetuksessa voi suorittaa yksittäisiä opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia, mutta ei koko tutkintoa. Avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot voi kuitenkin liittää yliopistotutkintoon, jos opiskelija saa tutkinnonsuorittamisoikeuden.

B

BCI

BCI (Bureau de Coopération Interuniversitaire) on Kanadan ranskankielisen alueen eli Québecin korkeakouluja edustava organisaatio, jonka kanssa Tampereen yliopisto on solminut opiskelijavaihtosopimuksen. BCI-vaihtokohteisiin kuuluu kymmenen ranskankielistä korkeakoulua ja yksi englanninkielinen yliopisto

BMT eli BioMediTech

BMT eli BioMediTech oli yksi yliopiston tieteenalayksiköistä. 1.1.2017 alkaen BioMediTech kuuluu lääketieteen ja biotieteiden tiedekuntaan.

C

CIMO

CIMO (Centre for International Mobility) on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio. Se perustettiin vuonna 1991 ja se toimii opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla, ministeriön alaisena itsenäisenä virastona.

CMT

Tampereen yliopiston entinen viestinnän, median ja teatterin yksikkö. CMT sulautui 1.1.2017 alkaen viestintätieteiden tiedekuntaan.

Comenius-apulaisopettajaharjoittelu

Apulaisopettajaharjoittelu, johon voivat hakea opettajaksi opiskelevat ja vastavalmistuneet opettajat, joilla ei ole ollut valmistumisen jälkeen tutkintoa vastaavaa työkokemusta. Comenius on osa Euroopan unionin Elinikäisen oppimisen ohjelmaa (LLP).

COMS

COMS on Tampereen yliopiston viestintätieteiden tiedekunnan lyhenne. COMS aloitti toimintansa 1.1.2017.

Cum laude approbatur, cumu

Cum laude approbatur on arvosana, jonka on aiemmin voinut saada esimerkiksi pro gradu -tutkielmasta. Nykyään pro gradut arvioidaan viisiportaisella asteikolla.
Muinoin aineopinnoista käytettiin tätä termiä.

D

DAAD

DAAD eli Deutscher Akademischer Austauschdienst välittää tietoa, miten pääsee Saksaan opiskelemaan, harjoittelemaan tai työskentelemään.

DAAD jakaa monia apurahoja, joita myös Tampereen yliopiston opiskelijat voivat hakea. Kansainvälisen koulutuksen keskus ja Saksan liittotasavallan suurlähetystö tiedottavat hauista.

Dekaani

Dekaani on henkilö, joka johtaa tiedekunnan toimintaa sekä toimii tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana.

Demola

Demola on avoin innovaatioympäristö, jossa opiskelijat kehittävät digitaalisia tuotteita ja palveluja yritysten tarjoamien konseptien pohjalta. 

Diploma Supplement

Voimassaolevien tutkintoasetusten mukaan: "Yliopisto antaa henkilölle, joka on suorittanut yliopistossa tutkinnon tai opintoja, tutkintodistukseen tai todistukseen erityisesti kansainväliseen käyttöön tarkoitetun liitteen. Liitteessä annetaan riittävät tiedot yliopistosta samoin kuin tutkintotodistuksessa tai todistuksessa tarkoitetuista opinnoista ja opintosuorituksista sekä niiden tasosta ja asemasta koulutusjärjestelmässä."

Yliopistot käyttävät Diploma Supplement -nimellä tunnettua asiakirjaa tällaisena liitteenä.

Tampereen yliopisto myöntää ilman anomusta ja ilmaiseksi jokaiselle tutkinnon suorittaneelle tällaisen liitteen.

Doge

Hauska meemi, such wow.

Dosentti

Yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito. Dosentin arvon myöntäminen edellyttää hakemusta.

E

EDU

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan lyhenne. Ennen 1.1.2017 EDU oli kasvatustieteiden tieteenalayksikkö.

EILC

Erasmus Intensive Language Course on Erasmus-vaihtoon lähteville tarkoitettu kielivalmennuskurssi, joka tarjotaan ennen vaihtojakson alkua kohdemaassa.

 

Kursseja järjestettiin Euroopassa vähän puhutuissa kielissä vielä lukuvuonna 2013-2014. EILC-kielivalmennusta ei järjestetä seuraavalla Euroopan unionin ohjelmakaudella, joka käynnistyy lukuvuodesta 2014-2015.

ELSA

The European Law Students' Association on maailman suurin kansainvälinen oikeustieteen opiskelijoiden ja nuorten lakimiesten järjestö, jonka kautta voi lähteä esimerkiksi työharjoitteluun ulkomaille.

Erasmus

Euroopan unionin Elinikäisen oppimisen ohjelman korkeakouluja koskeva alaohjelma.

Erasmus-ohjelma tarjoaa kaikkien alojen perustutkinto- ja jatko-opiskelijoille mahdollisuuden 3-12 kk:n tuettuihin korkea-asteen opintoihin ja työharjoitteluun ohjelmaan osallistuvissa eurooppalaisissa maissa, EU:n jäsenmaissa, ETA/EFTA-maissa (Norja, Islanti ja Liechtenstein) sekä Sveitsissä ja Turkissa

Erasmus Mundus Action 2

Eurooppalaisten ja kolmansien maiden korkeakoulujen muodostamat verkostot toteuttavat projekteja, joiden puitteissa myönnetään stipendejä kolmansien maiden opiskelijoille Euroopassa tapahtuvaa opiskelua tai tutkimusta varten.

Erasmus+

Euroopan unionin uusi koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma.

Erasmus+ -ohjelma tarjoaa kaikkien alojen perustutkinto- ja jatko-opiskelijoille mahdollisuuden korkea-asteen opintoihin ja työharjoitteluun ohjelmaan osallistuvissa eurooppalaisissa maissa, EU:n jäsenmaissa, ETA/EFTA-maissa (Norja, Islanti ja Liechtenstein) sekä Turkissa. Vaihtoa ja harjoittelua varten myönnetään Erasmus-apuraha.

Erasmus-harjoittelu

Toisessa Euroopan maassa suoritettava opintoihin sisältyvä työharjoittelu, johon saa Erasmus+ -ohjelmasta apurahan.

Erikoistumisopinnot

Erikoistumisopintoja on joissakin tutkinto-ohjelmissa. Esimerkkejä ovat teknisen viestinnän erikoistumisopinnot sekä tanssintutkimuksen erikoistumisopinnot.

Erillisyksikkö

Erillisyksiköillä on yliopistossa jokin tietty palvelutehtävä, mutta niissäkin voidaan järjestää opetusta ja tutkimusta. Tampereen yliopiston erillisyksiköt ovat kielikeskus, kirjasto, laboratoriopalvelut ja Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.

ESN

Erasmus Student Network, erityisesti Erasmus-vaihto-opiskelijoille palveluja ja ohjelmaa organisoiva opiskelijajärjestö, joka on edustettuna 36 maassa ja yli 300 eri oppilaitoksessa.

Essee

Yliopisto-opinnoissa esseellä tarkoitetaan yleensä kirjallisuuden tai muun materiaalin pohjalta laadittua itsenäistä, rakenteeltaan hallittua tekstiä. Esseessä ei referoida kirjallisuutta, vaan pohdiskellaan aihetta kirjoittajan valitsemasta näkökulmasta. Essee voi toimia itsessään opintojakson suorituksena tai se voi olla esimerkiksi kurssina käytävän opintojakson suorituksen osa.

Etkot

Ennen virallisia bileitä pidettävät alkulämmittelyt. Virallisten bileiden jälkeen on luonnollisesti jatkot.

Etusijajärjestys

Kurssille valitsemisen periaatteista käytetään nimitystä etusijajärjestys. Jos osallistujien määrää kurssilla joudutaan rajaamaan, määritellään kurssille pääsyyn kriteeri, jonka mukaisessa järjestyksessä opiskelijat valitaan.

F

FiMSIC

FiMSIC (Finnish Medical Students' International Committee) on Suomen Medisiinariliiton ulkoasiainvaliokunta. FiMSIC:n kautta lääketieteen opiskelijoiden on mahdollista lähteä lyhyeen harjoittelu- tai tutkimusvaihtoon ympäri maailmaa.

FIRST

Finnish-Russian Student Exchange Programme eli Venäjän ja Suomen välinen opiskelijavaihto perustuu korkeakoulujen välisiin tiedekuntakohtaisiin yhteistyöverkostoihin. Ohjelmassa pääpaino on Suomen lähialueilla Luoteis-Venäjällä.

Fuksi

Ensimmäisen vuoden yliopisto-opiskelija.

Fulbright

Fulbright Center on Suomen ja Pohjois-Amerikan väliseen akateemiseen vaihtoon erikoistunut asiantuntija- ja palveluorganisaatio, jonka palveluvalikoimaan kuuluu stipendiohjelmia sekä neuvonta- ja tietopalveluja.

G

Goom

Keväisin järjestettävät isot opiskelijabileet, jossa Silja Europa seilaa Suomenlahdella matkustajinaan haalariväkeä.

H

Haalaribileet

Opiskelijabileet, joissa pidetään hauskaa haalareissa.

Haalarit

Opiskelijan helppokäyttöinen bilevaate, jonka väri ja ulkoasu kertoo kantajastaan.

Hämeenkadun appro

Kauppatieteen opiskelijoiden Tampereella järjestämä kaupunki-ilottelu, jossa akateemisia arvosanoja - approsta aina tohtoriin asti - suoritetaan juomia juomalla.

Harjoittelijavaihto (muu kuin Erasmus)

Opiskelijat ja vastavalmistuneet voivat hakea CIMOn kautta ulkomaille työharjoitteluun tai saada apurahaa itse hankittuihin harjoittelupaikkoihin (EU, YK, valtionhallinnon harjoittelu).


Muita harjoittelijavaihto-organisaatioita ovat esim. NORDJOBB, IAESTE, FIMSIC sekä kansainvälinen opiskelijajärjestö AIESEC.

Harjoittelupaikan voi hankkia itsenäisestikin.

Harjoittelutuki

Työharjoittelu kuuluu opintoihin osassa tutkinto-ohjelmia. Harjoittelutuki on työnantajalle maksettavaa tukea harjoittelijan palkkauskustannuksiin. Tuki maksetaan siis työnantajalle, mutta sitä hakee opiskelija, jolle myönnetään harjoittelutuki. Harjoittelutuki ja harjoittelijalle maksettava kuukausittainen palkka eivät ole sama asia. Työnantajalle maksettava harjoittelutuki on tarkoitettu harjoittelijan palkkauskustannuksien osittaiseen korvaamiseen.

Kysy käytännöistä omalta harjoitteluyhdyshenkilöltäsi!

Harjoitusaine

Kirjallinen työ, joka aiemmin liittyi mm. kandidaatintutkinnon suorittamiseen (vrt. kandidaatintutkielma). Työn tarkoituksena on ollut harjoittaa opiskelijan kykyä oman alansa tieteelliseen viestintään. Nykyään melko vähäisessä käytössä.

Harrasteyhdistys

Tamyn piirissä toimii liki 40 harrasteyhdistystä. Ne ovat saman harrastuksen tai vakaumuksen pohjalta toimivia yhdistyksiä, joissa yliopiston opiskelijat muodostavat merkittävän osan jäsenistöstä. Harrasteyhdistysten toimintaan voi osallistua opintoalaan katsomatta.

HES

Tampereen yliopiston entinen terveystieteiden yksikkö. HES sulautui 1.1.2017 alkaen yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan.

Hiljaiset lukusalit

Sijaitsevat Linna-kirjaston toisessa kerroksessa (Linna, Kalevantie 5, kulku Linnan pääsisäänkäynnin aulasta) ja Kaupin kampuksella Arvo-kirjaston 1. kerroksessa. Hiljaiset lukusalit ovat opiskelijoiden käytettävissä 24/7 kulkukortilla. Kirjaston ollessa suljettuna käynti Linnan lukusaliin sivuovesta YTHS:n puolelta ja Arvon lukusaliin rakennuksen pääovesta. Arvossa arkisin klo 21.00-5.30 ja viikonloppuisin tarvittavan PIN-koodin antaa Arvon IT Helpdesk.

HOPS

HOPS on henkilökohtainen opintosuunnitelma. HOPSin tekeminen tarkoittaa sitä, että valitsee, mitä opintoja ja milloin aikoo tehdä ja toisaalta myös pohtii miksi ja miten opiskelee. HOPS elää ja muuttuu opintojen myötä. Kirjallisen HOPSin laatiminen on pakollista kaikille opiskelijoille.

HOPS-opettaja

Jokaiselle opiskelijalle (pl. lääketieteen opiskelijat) on nimetty HOPS-opettaja, joka tukee opintojen suunnittelua ja opintosuunnitelmien päivittämistä. Tarvittaessa HOPS-opettaja ohjaa opiskelijan hyödyntämään muita ohjauspalveluita. HOPS-ohjauksen käytänteet vaihtelevat eri tiedekunnissa.

Hyväksilukeminen

I

IAESTE

The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience on opiskelijoiden koordinoima harjoitteluohjelma pääasiassa teknisten, mutta myös muiden alojen opiskelijoille. Harjoittelupaikkoja on yli 70 maassa.

IELTS

International English Language Testing System. Laajasti tunnistettu, muun muassa Australian, Irlannin, Ison-Britannian, Kanadan ja Yhdysvaltain yliopistojen hyväksymä kielitesti. Testejä Suomessa järjestää Finnbrit Edupolissa, Helsingissä.

Ilmoittautuminen yliopistoon

Jokainen Tampereen yliopiston opiskelija on velvollinen ilmoittautumaan yliopistoon lukuvuosittain säilyttääkseen opiskeluoikeutensa. Opiskeluoikeuden menettää, jos ei ilmoittaudu määräaikaan mennessä.
Ilmoittautumisasioista vastaa aktuaarinkanslia.

Opiskelija voi ilmoittautua joko läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi. Huom! uusi opiskelija saa ensimmäisenä vuonna ilmoittautua poissaolevaksi vain lakisääteisistä syistä.

Intensiivikurssi

Kurssi, jolla lyhyessä ajassa - esimerkiksi kahdessa, kolmessa viikossa - pyritään saavuttamaan asetetut osaamistavoitteet. Intensiivikursseja järjestetään melko vähän suhteessa muuhun kurssitarjontaan.

ISEP

International Student Exchange Program on yhdysvaltalainen maailmanlaajuinen korkean asteen koulutuksen vaihto-ohjelma, jonka päämaja sijaitsee lähellä Washington D.C.:tä Yhdysvalloissa. Vaihto-ohjelma kattaa Yhdysvallat ja yli 40 muuta maata.

ISIC

Kansainvälinen, eräisiin alennuksiin oikeuttava opiskelijakortti, jonka saa mm. Kilroy Travelsistä.

IT-Helpdesk

IT-Helpdesk on palvelupiste, jonka puoleen voit kääntyä kaikissa tietoteknisissä asioissa.

J

JKK

JKK on lyhenne Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulusta, joka on yksi yliopiston tiedekunnista.

Jonolaki
JOO-opinnot

JOO tarkoittaa "joustavaa opinto-oikeutta". JOO-opinnot ovat opintoja muussa kuin omassa yliopistossa. Minkä tahansa suomalaisen yliopiston opiskelija voi anoa oikeutta valinnaisiin opintoihin toisessa suomalaisessa yliopistossa. Joustavan opinto-oikeuden tarkoittamat opinnot ovat käytännössä sellaisia, joita ei ole tarjolla omassa yliopistossa, mutta jotka kuitenkin on mahdollista ja tarkoituksenmukaista liittää osaksi opiskelijan tutkintoa.

Julkaisuarkisto

Ks. TamPub

Julkaisupalvelut

Kirjasto opastaa Tampereen yliopiston opinnäytteiden (pro gradut, syventävät työt, lisensiaatintutkimukset) tallentamisessa NettiOpsuun ja julkaisee opinnäytteet sopimuksen mukaan verkossa yliopiston TamPub-julkaisuarkistossa. Kirjastossa toimii myös yliopiston kustantamo Tampere University Press (TUP), joka huolehtii yliopiston väitöskirjojen julkaisemisesta ja tarjoaa muita julkaisupalveluita tutkijoille ja opettajille.

Juvenes

Kuten Juvenes itse sivuillaan kertoo, "Juvenes on monialainen palveluyritys, joka tarjoaa laadukkaita ravintola- ja kahvilapalveluita, juhla-, kokous- ja saunapalveluita, kauppa- ja kioskipalveluita sekä paino- ja julkaisupalveluita." Opiskelijoille tuttuja Juveneksen ravintoloita ovat esimerkiksi yliopiston päätalon ravintola ja alakuppila.
Juvenes on Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan omistama.

K

Kahdenvälinen vaihto

Tampereen yliopistolla on yhteistyöyliopistoja, joiden kanssa on solmittu kahdenvälinen opiskelijavaihtoa sekä mahdollisesti myös opettajavaihtoa koskeva sopimus. Joskus käytetään myös ilmaisua bilateraalinen vaihto. Sopimusten tarjoamat vaihto-opiskelumahdollisuudet ovat avoinna pääsääntöisesti kaikille yliopiston läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille.

Kalenterivuosi

1.1.-31.12. välinen aika

Kalenterivuoden käsite on tärkeä opintotukea saavalle opiskelijalle. Opintotuessa otetaan huomioon tulot kalenterivuoden ajalta. Katso Kelan Opintotuki-sivujen alasivu "Opiskelijan omat tulot".

Kandidaatintutkinto

Alempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on vähintään 180 opintopistettä. Kandidaatintutkintoon kuuluvat myös kandidaatintutkielma ja kypsyysnäyte. Opinto-oppaassa kerrotaan yksityiskohtaisesti tutkintoon vaadittavien opintojen sisällöstä ja suoritustavoista.

Kandidaattiohjelma

Koulutusuudistuksen myötä 1.8.2012 alkaen kandidaatin tutkinto suoritetaan tutkinto-ohjelman laaja-alaisessa kandidaattiohjelmassa.

Kandidaattiseminaari

Tutkinto-ohjelmien aineopintoihin kuuluva opintojakso, jossa opiskelija tutustuu tieteellisen tutkimuksen perusteisiin ja tekee kandidaatintutkielman.

Opinto-oppaissa on tarkempaa tietoa opintojaksojen sisällöstä ja laajuudesta.

Kansainvälistymiskokonaisuus

Opiskelija voi kartuttaa kansainvälistä osaamistaan suorittamalla kansainvälistymiskokonaisuuden, joka on mahdollista sisällyttää tutkintoon. Kokonaisuuten voi kuulua esimerkiksi opiskelijavaihto- tai harjoittelujakso ulkomailla, kv-tuutorointi sekä vieraan kielen opinnot.

Kansainvälistymiskokonaisuuteen soveltuvat opintojaksot on merkitty opetussunnitelmiin.

Kesäyliopisto

Tampereen kesäyliopisto järjestää avointa yliopisto-opetusta, ammatillista täydennyskoulutusta sekä kieli- ja abikursseja ympäri vuoden. Kesäyliopiston koulutus on avointa kaikille iästä ja aikaisemmasta koulutuksesta riippumatta.

Kirjasto

Tampereen yliopiston kirjasto palvelee useassa toimipaikassa: Linna-kirjasto yliopiston keskustakampuksella Linna-rakennuksessa (sanomalehtikokoelma ja -lukusali Päätalossa) ja Arvo-kirjasto Kaupin kampuksella Arvo-rakennuksessa Lääkärinkatu 1:ssä.

Kirjastossa voit lainata aineistoja yliopiston kaikilta tieteenaloilta, saada apua tiedonhakuusi, lukea ja työskennellä yksin ja yhdessä. Andor-hakupalvelussa voit selata, varata ja uusia kirjaston aineistoja sekä käyttää elektronisia aineistoja.

Kirjastoikkuna-blogi

Tampereen yliopiston kirjaston blogi ja uutiskanava, jossa puhutaan kirjaston palveluista, toiminnasta ja tapahtumista. Seuraa blogia ja kommentoi!

Kirjatentti

Tentti, jossa tentitään ainoastaan kirjallisuutta, ei lainkaan luentoja. Kirjatenttejä järjestetään useimmissa tutkinto-ohjelmissa noin kerran kuussa lukukauden aikana.

Kirjatenttejä tentitään pääasiassa yleisinä tenttipäivinä sekä sähköisinä tentteinä. Tenttitilaisuudet kestävät tavallisesti neljä tuntia.

Kokonaismerkintä

Kokonaismerkinnällä tarkoitetaan yhden opintokokonaisuuden (perus-, aine- tai syventävät opinnot) loppumerkintää. Kokonaismerkintää on haettava erikseen, ja käytäntö vaihtelee tiedekunnittain.

Kopo

Koulutuspoliittinen. Koulutuspoliittisia asioita ovat mm. opiskeluun, opetuksen tasoon ja opiskelumahdollisuuksiin liittyvät asiat.

Lue koulutuspoliittisesta valiokunnasta Tamyn sivuilta. 

Kotihakemisto

Peruspalvelutunnukseen sisältyy varmuuskopioitu kotihakemisto, joka näkyy tietokoneluokkien työasemilla X-asemana.

Kulkukortti

Tietohallinnon ylläpitämiin luokkiin kuljetaan ja sieltä poistutaan kulkukortilla. Myös Linnan Hiljaisen lukusalin ja Arvon oppimiskeskuksen 24/7-käyttöön tarvitaan kulkukortti. Kulkukorttivalmius sisältyy perustutkinto-opiskelijoiden ja vaihto-opiskelijoiden opiskelijakortteihin. Kulkuoikeus aktivoidaan TAMY:ssa opiskelijakorttia noudettaessa tai tietohallinnon asiakaspalvelupisteessä.

Kurssi

Kurssiksi sanotaan sellaista opintojakson suoritustapaa, jossa osallistutaan opetukseen eli käydään esimerkiksi luennolla. Kurssien lisäksi opiskelija voi opiskella itsenäisesti, esimerkiksi kirjoittaa esseitä tai käydä kirjatentissä. Kurssit löydät opetusohjelmasta.

Kurssikirjat

Kurssikirjat sijaitsevat Linna-kirjaston 1. kerroksessa, kaunokirjallisuus 2. kerroksessa. Lääketieteen, terveystieteiden ja biolääketieteellisen teknologian kurssikirjat ovat Arvo-kirjastossa Kaupin kampuksella.

Kurssikirjojen laina-aika on kaksi viikkoa, ja niitä voi uusia enintään 10 kertaa.

Kurssikirjojen lyhytlainat

Kurssikirjojen lyhytlainakappaleita saa vuorokausi- ja viikonloppulainaan. Eräpäivä on aina kirjaston seuraava aukiolopäivä klo 10.00 aamulla. Samana aamuna palautuneet kirjat saa lainaan vasta klo 10.00.

Kurssille valitsemisen periaatteet

Mikäli kurssille otettavien opiskelijoiden määrää joudutaan rajaamaan, käytetään erilaisia valintakriteereitä. Tästä käytetään myös nimitystä etusijajärjestys. Yleensä etusijalla ovat opiskelijat, jotka hakeutuvat suorittamaan heille pakollisia opintoja suositeltuna suoritusajankohtana. Jos tätä ei voi soveltaa, voidaan käyttää erilaisia kurssille valitsemisen perusteita, kuten suoritettujen opintojen opintopistemäärää tai muuta opiskelijoiden kannalta tasapuolista perustetta.

Huomaa myös, että joillekin kursseille ei välttämättä pääse, ellei ole suorittanut edeltäviä opintoja.

Tutkintosäännön pykälässä 23 kerrotaan tarkemmin kursseille valitsemisesta ja kurssille ilmoittautumisesta

Kv-tuutori

Yliopiston kansainvälisen asioiden toimiston ja TAMY:n ulkomaalaiselle opiskelijalle järjestämä vapaaehtoinen opiskelijaohjaaja.

Kv-yhdyshenkilö

Jokaisella tiedekunnalla on alakohtainen kansainvälisistä asioista vastaava henkilö.

Kypsyysnäyte, kypsyyskoe, kypsäri

Kypsyysnäyte on kirjoituskoe tutkielman aihepiiristä. Sen tarkoituksena on osoittaa opiskelijan perehtyneisyyttä tutkielmansa aihepiiriin sekä hyvää suomen tai ruotsin kielen taitoa.

L

Lähtötasokoe

Joissakin opintojaksoissa/opinnoissa voidaan käyttää lähtötasokoetta, jolla varmistetaan, että kaikilla osallistujilla on opintojen alkaessa opintojen vaatimat pohjatiedot kyseisestä aihepiiristä. Lähtötasokoetta käytetään joissakin opinnoissa valinnaisten opintojen opiskelijoiden valintaan ja karsintaan.

Lähtötasokokeen suorittamista edellyttävät kielten valinnaiset opinnot löytyvät Yliopiston sisäinen tarjonta -sivulta kohdasta "Viestintätieteiden tiedekunta".  

Laitos

Laitoksia ei enää ole Tampereen yliopistossa. Hallintomallimme muutettiin vuonna 2011. Sitä ennen yliopistolla oli jokaisen tiedekunnan sisällä useita laitoksia. Laitos-termi oli käytössä kymmeniä vuosia, minkä vuoksi jotkut saattavat puhua siitä edelleenkin.

Laudatur

Korkein arvosana, jonka on aiemmin voinut saada esimerkiksi pro gradu -tutkielmasta. Nykyään pro gradut arvioidaan viisiportaisella asteikolla.
Joskus muinoin syventäviä opintoja kutsuttiin laudatur-opinnoiksi.

Learning Agreement

Ulkomaille Erasmus-vaihtoon opiskelemaan lähtevä opiskelija tekee etukäteen opintosuunnitelman (learning agreement) kohdeyliopistossa suoritettavista opinnoista. Suunnitelma hyväksytetään sekä kotiyliopistossa että kohdeyliopistossa.

Learning Agreement -lomakkeen löydät Ennen lähtöä -listan kohdasta "Vaihtoon tai harjoitteluun liittyvät dokumentit".

Letter of Confirmation

Erasmus-vaihdossa käytössä oleva todistus, jolla osoitetaan vaihdon kesto sen päätyttyä.

Linna

Tampereen yliopiston keskustakampuksen rakennus, jossa sijaitsee yliopiston Linna-kirjasto ja pääosin yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiloja. Osoite: Kalevantie 5.

Lisensiaatintutkinto, lisuri

Tieteellinen jatkotutkinto, jonka voi joissakin tapauksissa suorittaa ennen tohtorintutkintoa. Lääketieteessä lisensiaatintutkinto suoritetaan perustutkintona.

LTL

Tampereen yliopiston entinen kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö. LTL sulautui 1.1.2017 alkaen uuteen viestintätieteiden tiedekuntaan.

Luentokuulustelu
Luentopäiväkirja

Luentopäiväkirja on yleensä esseemäinen kirjallinen työ, jossa tarkastellaan kriittisesti luennolla esitettyjä asioita ja tuodaan käsiteltyihin aiheisiin omaa näkemystä. Ohjeet luentopäiväkirjan laatimiseen voivat vaihdella. Tarkempia ohjeita voi löytyä Opintojen aikana -osion sivuilta "Opintojen suorittaminen / Kirjallisten töiden ohjeet", mutta täsmällisempiä ohjeita saa yleensä opetuksen yhteydessä.

Luentotentti

Yleensä luentosarjan päätteeksi järjestettävä tentti, jossa tentitään luentojen sisältöä ja joskus myös opintojaksoon kuuluvaa kirjallisuutta.

Luentotentteihin ei yleensä tarvitse ilmoittautua erikseen. Opiskelijalla on oltava tentin edellyttämä opiskeluoikeus ja vain läsnä olevaksi opiskelijaksi ilmoittautunut voi osallistua.

Lukukausi

Lukukausia on kaksi: syys- ja kevätlukukausi. Syyslukukauden opetus alkaa syyskuun alussa ja päättyy joulukuun puolivälissä. Kevätlukukauden opetus alkaa tammikuun alussa ja päättyy toukokuussa.

Lukukausien ulkopuolella - kesäaikaan – on joitakin Summer School -opintojaksoja, joista tiedotetaan erikseen. Kesäaikaan voi opiskella myös esimerkiksi suorittamalla esseitä tai sähköisiä tenttejä.

Lukuvuosi

Lukuvuosi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7. Esimerkiksi lukuvuosi 2017-2018 on 1.8.2017-31.7.2018. Yliopiston syyslukukauden opetus alkaa kuitenkin virallisesti vasta syyskuun alussa. Opetuksen alkamis- ja päättymisajat löytyvät Opiskelun oppaasta (ks. linkki alla).

Opintotuessa opintojen edistymistä seurataan lukuvuosikohtaisesti.

 

Lukuvuositarra

Opiskelijakorttiin liimattava tarra, jolla opiskelija voi todistaa olevansa ylioppilaskunnan (Tamy) jäsen ja jolla voi saada jäsenedut ja –alennukset.

Tarran voi käydä kiinnityttämässä aktuaarinkansliasta tai Tamyn palvelutoimistossa aikaisintaan 1.8. alkaen, kun jäsenmaksu on maksettu ja tieto siitä on rekisteröitynyt yliopiston tietojärjestelmään.

LUO

LUO on Tampereen yliopiston uuden luonnontieteiden tiedekunnan lyhenne. LUO aloitti toimintansa 1.1.2017.

M

Maisterintutkinto

Ylempi korkeakoulututkinto. Maisterintutkinto koostuu oman tutkinto-ohjelman syventävistä opinnoista, joihin kuuluu syventävien opintojen opinnäyte (eli pro gradu -tutkielma) ja kypsyysnäyte sekä muita valinnaisia opintoja.

Maisterintutkinnon laajuus on 120 opintopistettä. Poikkeuksena psykologian maisterin tutkinto, jonka laajuus on 150 opintopistettä.

Tutkintojen tutkintorakenteesta ja opetussuunnitelmista kerrotaan opinto-oppaissa.

Matka-apuraha

Tampereen yliopisto myöntää matka-apurahan kaikille vaihtosopimusten kautta vaihtoon lähteville. Itsenäisesti ulkomaisen harjoittelupaikan hankkineet voivat hakea yliopiston matka-apurahaa. Itsenäisesti hankittua ulkomaista opiskelupaikkaa varten ei myönnetä matka-apurahaa.

Matkakertomus

Vaihto-opiskelun jälkeen apurahan vastineeksi kirjoitettava raportti vaihtojaksosta. Matkakertomuksen tarkoituksena on antaa tietoa kohdeyliopistossa opiskelusta vaihtoa harkitseville. Kertomukset ovat luettavissa yliopiston nettisivuilla.

MED

Tampereen yliopiston lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnan lyhenne. MED oli aiemmin myös lääketieteen yksikön lyhenne. Lääketieteen yksikkö sulautui 1.1.2017 alkaen lääketieteen ja biotieteiden tiedekuntaan.

Mentor

Mentoriksi kutsutaan vanhempaa ja kokeneempaa henkilöä, joka toimii nuoremmalle ns. oppiäitinä tai -isänä ja tiedonjakajana. Mentorin rooli voi vaihtoehtoisesti olla joko elinikäinen tai lyhytaikainen. Mentorointisuhde perustuu aina luottamukseen ja vapaaehtoisuuteen.

Mentor on myös kasvatustieteiden opiskelijoiden ainejärjestö.

Monenkeskinen vaihto

Monenkeskinen eli multilateraalinen vaihto tapahtuu usean yliopiston tai maan välillä (vs. kahdenvälinen vaihto).

Moodle

Moodle on selainkäyttöinen opiskelualusta, jota käytetään useilla kursseilla osana opetusta. Moodle on suljettu ympäristö, jossa opiskelija voi suorittaa kursseihin liittyviä tehtäviä ja saada niistä palautetta.

N

N:nnen vuoden opiskelija

Yli viisi vuotta yliopistossa opiskellut henkilö.

Näty

Nätyksi kutsutaan teatterityön tutkinto-ohjelmaa, joka on nykyään osa viestintätieteiden tiedekuntaa. Näty-nimi tulee ennen olemassa olleesta Näyttelijäntyön laitoksesta.

NettiKatti

NettiKatissa opiskelija voi tarkistaa peruspalvelutunnuksen ja siihen liittyvien käyttöoikeuksien voimassaolon.

NettiOpsu

NettiOpsu on Tampereen yliopiston opiskelijoille tarkoitetuista sähköisistä palveluista vanhempi. Uudempi ja ensisijainen palvelu on Opiskelijan työpöytä.

Avoimen yliopiston opiskelijoille vastaava palvelu on NettiRekka.

NettiOpsuun kirjaudutaan yliopiston peruspalvelutunnuksella.

NettiRekka

NettiRekka on avoimen yliopiston opiskelijoille tarkoitettu www-palvelu, jossa opiskelija voi muun muassa selailla opintosuorituksiaan, ilmoittautua tenttiin ja muuttaa yhteystietojaan.

NettiRekkaan kirjaudutaan peruspalvelutunnuksella.

NordForsk

Pohjoismainen tutkija-akatemia, joka myöntää stipendejä jatko-opiskelijoille ja tutkijoille tutkimustyöhön pohjoismaisissa yliopistoissa.

NORDLYS

NORDPLUS-ohjelmaan kuuluva verkosto ensisijaisesti niille opiskelijoille, joiden oma tiedekunta ei kuulu oman tieteenalansa NORDPLUS-verkostoon, ja niille, jotka haluavat opiskella vaihdossa jotain muuta tieteenalaa kuin omaansa.

Nordplus

Ohjelma, jonka kautta Pohjoismaiden ministerineuvosto rahoittaa pohjoismaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välistä opiskelija- ja opettajavaihtoa sekä hanke- ja verkostoyhteistyötä. Nordplus-ohjelma koostuu tieteenalakohtaisista verkostoista (esim. NOREK kauppatieteiden opiskelijoille, NORDLIKS pohjoismaisten kielten opiskelijoille). Jos tiedekuntasi ei kuulu mihinkään Nordplus-verkostoon tai haluat opiskella vaihdossa sivuainettasi, voit hakea pohjoismaihin vaihtoon NORDLYS-verkoston kautta.

Norssi eli normaalikoulu

Opettajiksi aikovat tekevät opetusharjoittelunsa eli "auskultoivat" usein normaalikouluissa. Tampereen yliopiston opettajiksi opiskelevat tekevät opetusharjoittelunsa Tampereen normaalikoulussa.

n

north2north

north2north-ohjelma on Arktisen yliopiston (the University of the Arctic) sisäinen opiskelijaliikkuvuusohjelma. Arktinen yliopisto on verkosto, johon kuuluu maapallon pohjoisilla alueilla toimivia yliopistoja, korkeakouluja ja muita laitoksia. north2north-ohjelman tavoitteena on opiskelijavaihdon kautta tukea pohjoisuuden vastavuoroista tuntemusta ja tietoisuutta sekä laadukasta koulutusta pohjoisilla alueilla.

O

Office 365 -palvelu

Office 365 -palvelu opiskelijalle sisältää sähköpostin, Microsoft Officen verkkosovellukset, tallennustilan, jaetut kalenterit sekä ryhmätyösivustot.

Ohjausvastaava

Jokaisessa tutkinto-ohjelmassa on nimetty ohjausvastaava, jonka tehtäviin kuuluu tutkinto-ohjelman pedagoginen kehittäminen, HOPS-opettajien tukeminen sekä joissakin tutkinto-ohjelmissa opiskelijoiden ohjaaminen. Ohjausvastaavan keskeisin tehtävä on tutkinto-ohjelman opintojen ohjauksen kehittäminen ja koordinointi yhteistyössä muiden kanssa. Ohjausvastaavien tehtävät vaihtelevat hieman tutkinto-ohjelmittain.

Ohjelmistovälitys

Tietohallinto välittää opiskelijoille käyttöoikeuksia joihinkin kaupallisiin ohjelmiin. Ohjelmia voi hankkia omaan käyttöön normaalia ostohintaa halvemmalla.

OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö

OLL

Opiskelijoiden liikuntaliitto, johon kaikki Tamyn jäsenetkin kuuluvat.

Opettajan pedagogiset opinnot

Opettajan pedagogiset opinnot ovat kasvatustieteen opintoja, jotka painottuvat didaktisesti ja sisältävät ohjattua opetusharjoittelua. Opinnot antavat laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden toimia aineenopettajana perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa sekä ammatillisessa aikuiskoulutuksessa.

Opetusharjoittelu

Aineenopettajaksi tai luokanopettajaksi opiskelevien opettajan pedagogisiin opintoihin sisältyvä ohjattu harjoittelu ("auskultointi"). Harjoittelupaikkana voi olla peruskoulu, lukio, ammatillinen oppilaitos, aikuiskoulutusyksikkö tms. Yliopistoissa opettajan pedagogisia opintoja suorittavien yleisimpiä harjoittelupaikkoja ovat normaalikoulut.

Opetusohjelma

Opetusohjelmasta selviää opetustarjonta, ts. mitä opetusta, milloin ja missä lukuvuoden aikana annetaan. Opetusohjelma on keskeinen väline opintojen suunnittelussa opinto-oppaan lisäksi.

Opetusohjelma julkaistaan vain netissä.

Opetusperiodi, periodi

Lukuvuosi jakautuu neljään opetusperiodiin. I ja II periodi ovat syyslukukaudella, periodit III ja IV kevätlukukaudella. Opetusperiodijärjestelmää ei sovelleta lääketieteen lisensiaatin tutkinnossa.

Opetussuunnitelma

Osaamisperustainen opetussuunnitelma on sekä opiskelijan että opettajan keskeisin työkalu opetuksen ja opintojen suunnittelussa ja ohjauksen järjestämisessä. Tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat on kuvattu opinto-oppaissa.

Opetussuunnitelmaan on sisällytetty kaikki ne tiedot, jotka ovat tarpeellisia opetuksen, opintojen ohjauksen, opiskelijoiden opintojen suunnittelun ja opintojen sujuvan etenemisen sekä osaamisen arvioinnin ja opintosuoritusten rekisteröinnin kannalta. Opetussuunnitelmat tarkistetaan ja uusitaan kolmen vuoden välein.

OPH

Opetushallitus.

Opinnäyte

Opinnäytteitä ovat kandidaatintutkielma, pro gradu -tutkielma, lisensiaatintutkimus sekä väitöskirja.

Opinto-opas

Tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat julkaistaan tiedekuntien sähköisissä opinto-oppaissa. Vaikka 1.1.2017 yliopistossa siirryttiin tiedekuntamalliin, tiedot ovat opinto-oppaissa 2016-2017 lukuvuoden loppuun asti vielä yksiköittäin.

Opinto-oppaissa kuvataan tutkintojen osaamistavoitteet, rakenteet ja sisällöt. Opintojen suositellut suoritusajankohdat kuvataan kunkin tutkinto-ohjelman kandidaattiohjelman ja maisteriopintojen tai maisteriohjelman rakenteessa. Lisäksi opinto-oppaista löytyvät tiedot tutkinto-ohjelmien valinnaisista opinnoista sekä opetettavista aineista.

Lukuvuosittaiset opetusta koskevat tiedot puolestaan löytyvät opetusohjelmasta.

Opintojakso

Opintojakso on pienin opetussuunnitelmassa oleva yksikkö, josta saa opintosuorituksen. Opintojaksoista muodostuu opintokokonaisuus. Opintojakson voi suorittaa monella tavalla, ks. opinto-opas.

Opintojen arviointisääntö

Yliopiston hallituksen hyväksymä sääntö, jossa määrätään muun muassa opintosuoritusten arvioinnista ja oikaisumenettelystä sekä tenttiin ilmoittautumisesta ja tulosten julkistamisesta.

Opintojen hyväksilukeminen

Tutkintoon voidaan lukea hyväksi toisessa suomalaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa suoritettuja opintoja. Hyväksilukemisessa on kaksi tapaa: sisällyttäminen ja korvaaminen.

Opintokokonaisuus

Opintokokonaisuus muodostuu opintojaksoista. Opintokokonaisuuksia ovat muun muassa perus-, aine- ja syventävät opinnot. Näiden lisäksi on erillisiä opintokokonaisuuksia erityisesti valinnaisten aineiden opiskelijoita varten tai tietyn aihealueen ympärille rakentuvia kokonaisuuksia, esimerkiksi museologian opintokokonaisuus.

Opintoneuvoja

Yleisen opintoneuvonnan työntekijät antavat yliopistoon hakemiseen, opiskeluun ja työelämään liittyvää neuvontaa ja ohjausta.

Opintopiste

Yliopistossa opintojen mitoitukseen käytetään opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa n. 27 tunnin työtä. Opintojaksot pisteitetään niiden edellyttämän työmäärän mukaan.

Tutkintojen tavoitteellisen suoritusajan saavuttamiseksi yhden lukuvuoden aikana tulisi suorittaa keskimäärin 60 opintopistettä, jolloin vuosittaisen työn määrä olisi 1600 tuntia.

Tutkintojen ja opintojaksojen opintopistemäärät ilmoitetaan opinto-oppaissa.

Opintosuoritusote

Opintosuoritusotteesta käyvät ilmi kaikki opiskelijan opintosuoritusrekisteriin rekisteröidyt opintojaksot, arvosanat ja suoritusmäärät.

Virallisen opintosuoritusotteen saa aktuaarinkansliasta. Virallisen otteen voi saada suomeksi ja englanniksi. Aktuaarinkansliasta saa myös englanninkielisiä ECTS-otteita.

Epävirallisen otteen voi peruspalvelutunnuksellaan tilata haluamaansa sähköpostiosoitteeseen NettiOpsusta. NettiOpsu-otteen voi saada suomeksi ja englanniksi.

Opintotuki

Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainan takauksesta sekä lainavähennysoikeudesta.

Opintoviikko, ovari, noppa

Ennen opintopisteitä opintojen mitoittamiseen käytettiin opintoviikkoja.

Opiskelijan työpöytä

Opiskelijan työpöytä kokoaa yhteen opiskelijalle tärkeät sähköiset palvelut, kuten opintosuoritusten selailun, tiedot omista kurssi-ilmoittautumisista, opintoihin liittyvän ajankohtaisviestinnän ja pääsyn muihin keskeisiin sähköisiin palveluihin.
Opiskelijan työpöydälle kirjaudutaan peruspalvelutunnuksella.

Opiskelijatodistus

Virallinen todistus siitä, että on Tampereen yliopiston opiskelija.

Opiskelijatodistus on maksuton ja sen saa pyydettäessä aktuaarinkansliasta joko noutaen tai postitse.

Opiskelijoiden neuvontapiste

Tietokoneluokkia koskevissa kysymyksissä voit kääntyä opiskelijoiden neuvontapisteen puoleen. Neuvontapisteissä voi käydä henkilökohtaisesti tai ottaa yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse.

Oppimiskeskustilat

Linna- ja Arvo-kirjaston oppimiskeskuksissa on ryhmätyötiloja, laitteita ja tulostusmahdollisuus. Arvon oppimiskeskus on avoinna 24/7 yliopiston opiskelijoille kulkukortilla (arkisin klo 21.00-5.30 ja viikonloppuisin ulko-oveen tarvitaan PIN-koodi, jonka antaa Arvon IT Helpdesk.).

Orientoivat opinnot

Uusille opiskelijoille lukuvuoden alussa järjestettävä tilaisuuksien sarja, jossa opiskelijat perehdytetään yliopisto-opiskelun käytäntöihin.

Osaamisperustaisuus

Tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat ovat osaamisperustaisia. Opetussuunnitelmiin on kuvattu osaamistavoitteet (tutkinto-ohjelmien, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen tasolla).
Osaamistavoitteet kertovat, millaisia tietoja, taitoja ja valmiuksia koulutuksen tai kurssin jälkeen on tarkoitus osata. Oppimista arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Osasuoritus

Osasuoritus tarkoittaa opintojakson suorittamista osissa. Opintojakso voi koostua esimerkiksi kirjatentistä ja esseestä. Osasuorituksista kannattaa sopia opintojaksosta vastaavan opettajan kanssa, ellei opinto-oppaassa toisin mainita.

P

Päätalo

Yliopiston päärakennus Kalevantie 4:ssä.

PBL

Ongelmaperustainen oppiminen (Problem-Based Learning, PBL) on koko opetussuunnitelman tasolla vaikuttava lähestymistapa oppimiseen ja opettamiseen. PBL:ssa oppimisen perustana on oppijoiden aktiivinen tiedonhankinta ja –käsittely sekä itsenäinen ja ryhmässä tapahtuva toiminta.

Lisää tutkinto-ohjelmakohtaisista opiskelukäytännöistä ja -ohjeista voit lukea Opiskelun oppaan sivulta "Opiskelukäytännöt".

Perusopinnot

Opintojen alussa suoritettavat opinnot, laajuus vähintään 25 opintopistettä. Perusopinnot johdattavat tieteenalan perusteisiin. Muinoin perusopintoja kutsuttiin approbatur-opinnoiksi.

Peruspalvelutunnus, ppt

Opiskelijan tunnus, jolla voi käyttää muun muassa opiskelijan sähköisiä palveluita (esim. NettiOpsua) ja intranetiä. Peruspalvelutunnukseen sisältyy Office 365 -palvelu.

Uusille opiskelijoille lähetetään jo hyväksymiskirjeen mukana ohjeet tunnuksen käyttöönotosta.

Pinni

Yliopiston päärakennuksen vieressä sijaitseva pitkä ja vaalea rakennus. Pinnissä on mm. tiedekuntia ja tietohallinto. Pinnissä on A- ja B-osa: katso siis huoneen numeron edessä olevaa kirjainta, niin tiedät, onko tila A- vai B-osassa.
Osoite: Kanslerinrinne 1.

Pohjola-Norden

Pohjoismaista yhteistyötä edistävä järjestö.

Poissa oleva opiskelija

Yliopistoon ilmoittaudutaan joko läsnä olevaksi tai poissa olevaksi opiskelijaksi. Poissa olevaksi ilmoittautunut opiskelija ei voi suorittaa opintoja, ei saa opintotukea eikä hänellä ole oikeutta yliopiston tietotekniikkapalveluihin (esim. sähköposti). Poissa oleva opiskelija ei saa olla ylioppilaskunnan jäsen eikä sen vuoksi saa jäsenetuja (esim. matka-alennuksia) eikä YTHS:n palveluja.

Poissaoloilmoittautumisen voi vaihtaa läsnäoloilmoittautumiseksi milloin tahansa kuluvan lukuvuoden aikana. Lisätietoja muutoksen tekemisestä saa aktuaarinkansliasta

Portfolio

Yliopistoissa portfoliolla tarkoitetaan yleensä opiskelijan itsensä kokoamaa ja arvioimaa aineistoa omasta opiskelu- ja oppimisprosessistaan ja niissä tapahtuvasta kehityksestä. Yleisemmin portfolio ymmärretään asianomaisen henkilön työ- tai näytekansioksi.

Praktikum

Praktikumiksi voidaan kutsua opintojaksoa, johon kuuluu esimerkiksi käytännön harjoittelua tai muita käytännönläheisiä työskentelytapoja.

Pro gradu -tutkielma

Omalta tieteenalalta tehtävä akateeminen opinnäyte, maisterintutkinnon lopputyö.

Professori eli proffa

Professori tekee tieteellistä tutkimusta, ohjaa alallaan tehtävää tutkimusta (väitöskirjatyöt, lisensiaatintutkimukset ja pro gradu -tutkielmat) sekä antaa luento- ja seminaariopetusta.

Proseminaari

Joissakin tutkinto-ohjelmissa kandidaattitutkinnon aineopintojen seminaarista käytettävä nimitys. Ks. kandidaattiseminaari.

Opinto-oppaissa on tarkempaa tietoa opintojaksojen sisällöstä ja laajuudesta.

Pruju

Lyhennelmä (usein paksusta) tenttikirjasta tai luentokurssin kirjallinen materiaali.

R

Rästitentti

Määräaikana tenttimättä jäänyt luentokuulustelu, joka suoritetaan erillissopimuksesta esim. yleisenä tenttipäivänä. Termi ei ole kovin yleisessä käytössä.

Rästitentti

Määräaikana tenttimättä jäänyt luentokuulustelu, joka suoritetaan erillissopimuksesta esim. yleisenä tenttipäivänä. Termi ei ole kovin yleisessä käytössä.

S

Sähköinen tentti

Sähköinen tentti tarkoittaa tenttiä, joka suoritetaan tietokoneella. Sähköisenä voi suorittaa yleisiä tenttejä, luentotenttejä, osaamistasotestejä ja kypsyysnäytteitä. Sähköiseen tenttiin ilmoittaudutaan sähköisen tenttipalvelun kautta!

Sähköisen tentin ohjesivuilla on mm. listaus siitä, mitä opintojaksoja sähköisesti voi suorittaa.

Lue sähköisen tentin ohjeet, niistä käyvät perusasiat hyvin ilmi!

Salasana

Peruspalvelutunnukseen liittyvä salasana.

Tietohallinto ei milloinkaan kysy käyttäjätunnuksia tai niiden salasanoja sähköpostilla tai puhelimitse. Salasana on henkilökohtainen, eikä sitä saa koskaan luovuttaa kenellekään!

Sanomalehtilukusali

Sanomalehtikokoelman lehtiä saa luettavaksi sanomalehtilukusaliin, joka sijaitsee yliopiston Päätalon (Kalevantie 4) 0-kerroksessa pääaulan alapuolella. Kokoelmassa ovat tärkeimmät suomalaiset ja ulkomaiset päivälehdet. Sanomalehtiä ei saa lainaksi, mutta niistä voi ottaa kopioita lukusalissa.

Seminaari

Kandidaatintutkielman tai pro gradun suunnittelua ja valmistelua varten tutkintoihin kuuluu yleensä opintojakso, joka järjestetään seminaarina. Seminaariksi voidaan kutsua myös muuta tapahtumaa, jonka työskentelytapaan kuuluu aktiivinen osallistuminen esiteltävien asioiden käsittelyyn.

Opinto-oppaissa kerrotaan lisää kunkin tutkinto-ohjelman seminaareista ja niiden sisällöistä ja laajuuksista.

 

Siirto-opiskelija

Siirto-opiskelija on henkilö, jonka opiskeluoikeus siirtyy yliopistosta toiseen saman tai läheisen alan opintoihin tai henkilö, jonka opiskeluoikeus siirtyy korkeakoulun sisällä siten, että tavoitetutkinto tai tutkintonimike vaihtuu.

SIS

Tampereen yliopiston entinen informaatiotieteiden yksikkö. 1.1.2017 osa SIS:n koulutuksista ja tutkimuksesta siirtyi viestintätieteiden tiedekuntaan, osa luonnontieteiden tiedekuntaan.

Sivuaine

Tutkintoon kuuluvia valinnaisia opintoja kutsuttiin aiemmin sivuaineiksi.

Sivugradu

Sivugraduksi voidaan kutsua valinnaisten opintojen syventävien opintojen opinnäytettä. Valinnaisista opinnoista suoritetaan tällöin perus-, aine- ja syventävät opinnot sekä opinnäyte. Sivugradu on varsinaista syventävien opintojen opinnäytettä suppeampi, eikä siihen tehdä kypsyysnäytettä.

SOC

Tampereen yliopiston uuden yhteiskuntatieteiden tiedekunnan lyhenne. SOC aloitti toimintansa 1.1.2017.

Sopo

Sosiaalipoliittinen. Sosiaalipoliittiset asiat liittyvät mm. opiskelijan toimeentuloon, asumiseen ja terveyteen.

Sopo-asioita käsittelee Tamyssa hyvinvointivaliokunta.

Statement of purpose

Hakemuksen liite, joka vaaditaan esim. Tampereen yliopistosta opiskelijavaihtoon hakevilta ja Tampereen yliopiston englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin hakevilta. Kyseisessä liitteessä hakija perustelee hakukohteensa valintaa, sopivuuttaan ohjelmaan aiempien/tulevien opintojensa valossa sekä tavoitteitaan.

Summer School

Tampereen yliopiston Summer Schoolissa voi kesäaikaan suorittaa englanninkielisiä kursseja. Kurssit on tarkoitettu vähintään 2 vuotta yliopistossa opiskelleille kandidaatti-, maisteri- ja tohtoriopiskelijoille. Yliopisto-opiskelijat kaikkialta maailmasta voivat hakea kursseille ja ne ovat maksullisia muille, paitsi Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoille.

Suullinen tentti

Tentti, joka suoritetaan kirjallisen tentin sijaan tai sen lisäksi suullisesti kurssin pitäjälle tai tentaattorille.

SYL

SYL eli Suomen ylioppilaskuntien liitto valvoo opiskelijoiden etua. Sen jäseniä ovat Suomen kaikki ylioppilaskunnat - siis myös tamylaiset.

Syventävät opinnot

Perusopintojen ja aineopintojen jälkeen suoritettavat opinnot. Syventävät opinnot kuuluvat ylempään korkeakoulututkintoon eli maisterintutkintoon.

T

TAMK

Tampereen ammattikorkeakoulu

Tampere 3 -hanke

Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto tähtäävät yhdessä uudenlaisen korkeakouluyhteisöön, jossa monialaisen, innostavan ja kansainvälisesti vetovoimaisen tutkimus- ja oppimisympäristön perustana on korkea tieteellinen ja teknologinen osaaminen. Uudessa korkeakouluyhteisössä on mahdollisuus sekä teoreettiseen että käytännönläheiseen opintopolkuun. Tutkimuksen ja opetuksen keinoin voidaan vastata yhteiskunnan, elinkeinoelämän ja työelämän tarpeisiin.

TamPub

TamPub on Tampereen yliopiston avoin julkaisuarkisto, jonka ylläpidosta vastaa kirjasto. TamPub sisältää yliopiston opinnäytteitä, eli väitöskirjoja, lisensiaatintöitä, pro graduja ja syventäviä töitä, sekä opinnäytteiden viitetietoja ja tiivistelmiä. Lisäksi TamPubissa on verkko- ja sarjajulkaisuja sekä yliopiston henkilökunnan kirjoittamien tieteellisten artikkeleiden rinnakkaistallenteita.

Tamy

Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, Yliopistonkatu 60 A
Tamy on opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestö. Kaikki yliopiston perustutkinto-opiskelijat ovat Tamyn jäseniä maksettuaan jäsenmaksun ilmoittautumisen yhteydessä.

Tavoitteellinen suoritusaika

Tavoitteelliset tutkinnon suorittamisajat ovat seuraavat: alemmassa korkeakoulututkinnossa kolme lukuvuotta, ylemmässä korkeakoulututkinnossa kaksi lukuvuotta paitsi psykologian maisterin tutkinnossa kaksi ja puoli lukuvuotta, sekä lääketieteen lisensiaatin tutkinnossa kuusi lukuvuotta.

Tältä sivulta saat tarkkaa tietoa suoritusajoista!

Täydennysopiskelija

Alumniopiskelijan aikaisempi nimi.

TAYS

Tampereen yliopistollinen sairaala, Teiskontie 35.

Teekkari

Teknillisessä yliopistossa tai teknillisessä korkeakoulussa opiskeleva henkilö, joka tähtää diplomi-insinöörin tutkintoon.

Lähimmät teekkarit löytyvät Hervannasta!

Tentti

Kokeita kutsutaan yliopistossa tenteiksi.

Tenttikuori

Tenttikuorta käytetään joissakin tiedekunnissa yleisiin tentteihin ilmoittautumiseen. Kuori palautetaan tentin järjestävään tiedekuntaan. Tenttitilaisuudessa kysymykset jaetaan kuorissa, ja niissä vastaukset myös palautetaan tentin valvojalle.

Moniin tentteihin ilmoittaudutaan sähköisesti NettiOpsussa, ja yhä useammat tentit ovat tentittävissä sähköisesti. Kunkin tiedekunnan tentti-ilmoittautumiskäytännöt löytyvät opetusohjelmasta.

Tenttikuoria saa mm. tiedekunnista ja päätalon opastuksen edestä.

 

Tiedekunta

Tampereen yliopistossa on 1.1.2017 alkaen kuusi tiedekuntaa.

1.1.2011-31.12.2016 yliopistossamme toimi tiedekuntien sijasta yhdeksän tieteenalayksikköä.

Tieteenalayksikkö

Tampereen yliopistossa oli 1.1.2011-31.12.2016 tiedekuntien sijaan yhdeksän tieteenalayksikköä.

Tietokoneluokat

Lähes kaikissa yliopiston rakennuksessa on tietohallinnon ylläpitämiä tietokoneluokkia. Tietokoneluokat ovat käytettävissä pääsääntöisesti kiinteistöjen aukioloaikoina ja silloin, kun niissä ei ole opetusta.

 

Tietokoneluokkien työasemille kirjaudutaan peruspalvelutunnuksella.

TietoPinni

Metalliseinäinen rakennus, joka sijaitsee PinniB:n pihalla pääkampuksella (Postiosoite Kanslerinrinne 1). TietoPinnissä sijaitsee tietohallinto.

TOAS

Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiö. TOAS välittää ja myös rakentaa opiskelija-asuntoja. Iidesaukio 1.

TOEFL

Test of English as Foreign Language. Hakiessasi vaihtoon esimerkiksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Isoon- Britanniaan, Etelä-Koreaan, Hongkongiin, Meksikoon tai Japaniin tarvitset hakemuksen liitteeksi todistuksen englannin kielen taidosta. Usein vaadittu testi on juuri TOEFL.
Kokeen voi suorittaa Premeria Prometric -testikeskuksessa Helsingissä. Toinen laajasti hyväksytty englannin kielen testi on
IELTS

Transcript of records
TTY

Tampereen teknillinen yliopisto, josta valmistuu diplomi-insinöörejä ja arkkitehtejä. Tampereen yliopistolla on opetusyhteistyötä TTY:n kanssa, mm. yhteinen bioteknologian koulutus.

Tutkielma
Tutkinto-opiskelija

Opiskelija, jolla on oikeus suorittaa jokin tutkinto yliopistossa. Tutkinto-opiskelijoiden lisäksi yliopistolla on opiskelijoita, joilla on rajattu opinto-oikeus. Esimerkiksi avoimessa yliopisto-opetuksessa opinto-oikeus saadaan yleensä opintokokonaisuuksiin.

Tutkintoasetus

Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista säädetään tutkintojen tavoitteita ja rakennetta koskevista valtakunnallisista yleisperiaatteista. Tutkintoasetusta tarkentavia säädöksiä ovat Tampereen yliopiston tutkintosääntö, opintojen arviointisääntö ja kunkin tiedekunnan omat tutkintoa koskevat määräykset.

Tutkintorakenne

Opetussuunnitelmaan kuuluva tutkintorakenne määrittää, mitä opintoja opiskelijan täytyy vähintään suorittaa, jotta hän saa tehtyä kyseisen tutkinnon ja voi valmistua.

Yleensä opiskelija saa opiskeluoikeuden sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon. Tutkintojen rakenteet ja niihin liittyvät osaamistavoitteet löytyvät opinto-oppaista.

Tutkinnon kokonaisuuteen liittyvissä asioissa neuvontaa antavat erityisesti tiedekuntien opintopäälliköt.

Tutkintosääntö

Tampereen yliopiston hallituksen hyväksymä sääntö, jossa säädetään opintojen järjestämiseen ja opiskeluun liittyvistä keskeisistä periaatteista ja käytännöistä.

Tutkintotodistus

Tutkintotodistuksen saa, kun on suorittanut kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot. Opiskelija hakee todistusta NettiOpsussa. Lisätietoja voi kysyä tiedekunnasta. Tutkintoa varten opiskelijan on pyydettävä opintokokonaisuuksien kokonaismerkinnät. Tutkintoon kuuluvat opinnot tarkistetaan tiedekunnassa ennen todistuksen laatimista.

Tutkintovaatimukset
Tuutori, tutor

Tuutorit ovat vanhempia opiskelijoita, jotka opastavat fukseja eli ensimmäisen vuoden opiskelijoita. Tuutorin kanssa tavataan monesti jo ennen opetuksen alkamista. Tuutori tutustuttaa uuden opiskelijan yliopistoon, tiedekuntaan, kaupunkiin, muihin opiskelijoihin ja ehkä myös vapaa-ajan rientoihin.

Työelämäorientaatio

Työelämäorientaatiolla tarkoitetaan itsetuntemusta, työelämätuntemusta, opinto- ja työuraa koskevia valintoja sekä työnhakutaitoja. Työelämäorientaatiota tuetaan osana opintoja sekä opintojen suunnittelua.

Työelämäpalvelut

Työelämäpalvelut tarjoaa opiskelijoille ja vastavalmistuneille tietoa työelämästä, työelämätapahtumia ja -koulutuksia sekä uraohjauskeskusteluja. Työelämäpalvelut julkaisee myös työ- ja harjoittelupaikkailmoituksia verkkosivuillaan sekä seuraa valmistuneiden sijoittumista työelämään.

U

Unipoli Tampere

Korkeakouluyhteistyössä on vuoden 2013 keväästä lähtien ollut mukana kaikki tamperelaiset korkeakoulut: Poliisiammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen teknillinen yliopisto sekä Tampereen yliopisto. Unipoli Tampere tekee yhteistyötä neljällä strategisella osa-alueella: koulutusyhteistyö, kansainvälistyminen, yhteistyö tutkimus- ja kehitystoiminnassa sekä yhteisten tukipalveluiden kehittäminen.

Ura- ja rekrytointipalvelut

Työelämäpalvelujen aikaisempi nimi.

UTAPAC

V

Väitöskirja, väikkäri

Ylin akateeminen opinnäyte, joka vaaditaan kaikilta tohtorin tutkinnon suorittavilta.

Valinnaiset opinnot

Jokaiseen tutkintoon kuuluu valinnaisten opintojen kokonaisuus, johon voi valita opintoja melko vapaasti oman ja muiden tiedekuntien tarjoamista opinnoista. Valinnaisiin opintoihin voi kuulua täysin vapaavalintaisia tai keskenään vaihtoehtoisia opintoja tutkinto-ohjelmasta riippuen.
Aiemmin on puhuttu sivuaineista ja vapaasta sivuaineoikeudesta.

Valiokunta

Valiokunnat ja jaostot toimivat ylioppilaskunnassa keskustelun areenoina ja asioiden valmistelussa. Valiokunnissa on nimetyt jäsenet, mutta tapaamiset ovat avoimia kaikille lukuun ottamatta talousvaliokuntaa.

Vapaa sivuaineoikeus

Aiemmin Tampereen yliopistossa puhuttiin vapaasta sivuaineoikeudesta, kun tarkoitettiin sitä, että tutkinto-opiskelija saattoi varsin vapaasti valita sivuaineita (nyk. valinnaisia opintoja) sekä oman että muiden tiedekuntien oppiaineista. Nykyisissä tutkinto-ohjelmissa sama vapaus säilyy, mutta koska enää ei ole pääaineita, ei puhuta sivuaineistakaan, vaan valinnaisista opinnoista.

Vierailijaverkot

Vierailijaverkko tarkoittaa tietyllä alueella, rakennuksessa tai tilassa saatavilla olevaa langatonta datayhteyttä. Tampereen yliopistolla suositellaan käytettäväksi EDUROAM-verkkoa.

Virta

Virta-rakennuksessa sijaitsee mm. kasvatustieteiden tiedekunnan hallinto sekä opettajankoulutus ja varhaiskasvatuksen koulutus, Åkerlundinkatu 5.

Y

Yhden paikan säännös/periaate

Henkilö voi ottaa vastaan samana lukukautena vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan (Yliopistolaki 558/2009). Sääntö koskee sekä yliopistoja että ammattikorkeakouluja.

Yhteiset opinnot

Tutkintoon johtaviin opintoihin voi kuulua opintoja, jotka ovat yhteisiä tietyn tutkinnon tai tiedekunnan opiskelijoille. Näitä voivat olla esimerkiksi opiskeluvalmiuksia lisäävät opinnot, tieteen tekemisen valmiuksia lisäävät opinnot sekä kieli- ja viestintäopinnot. Yhteiset opinnot kuvataan opinto-oppaissa.

YKY

Tampereen yliopiston entinen yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö. YKY sulautui 1.1.2017 alkaen yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan.

Ylempi korkeakoulututkinto

Ks. maisterintutkinto. Myös lääketieteen lisensiaatin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto, ei jatkotutkinto, vaikka "lisensiaatti" niin antaisikin ymmärtää.

Lisätietoa tutkinnoista saa opinto-oppaista!

Yliopisto-opettaja

Yliopisto-opettaja tutkii, ohjaa ja opettaa. Yliopisto-opettajan tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, alan asiantuntijuutta sekä hyvää opetustaitoa ja kokemusta opetustyöstä.

YTHS

YTHS eli ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö vastaa opiskelijoiden terveydenhuollosta. Palveluihin ovat oikeutettuja kaikki läsnäolevat kandidaatin- ja maisterintutkintojen tutkinto-opiskelijat. Vastaanotot Kalevantie 3:ssa (Tampereen yliopisto) ja Korkeakoulunkatu 1:ssä (Tampereen teknillinen yliopisto).