Opintojen aloitus

Tervetuloa, uusi opiskelija!

Tähän opiskelun oppaan osioon on koottu opintojen alussa tarvittavia keskeisiä tietoja ja ohjeita.