Maisteriopintosuunnan täsmentäminen

Yleistä

Mikäli opiskelet laaja-alaisessa kandidaattiohjelmassa, maisteriopintosuuntasi tai -ohjelmasi täsmennetään opintojen kuluessa. Tutustu tutkinto-ohjelmakohtaisiin suuntautumisen periaatteisiin tiedekuntakohtaisista ohjeista (valikko vasemmalla).

Huom! Tämän sivun ohjeet eivät koske opiskelijoita, joiden tutkinto-ohjelmissa on vain yhdet maisteriopinnot (esim. historian tutkinto-ohjelman opiskelijat).

Maisteriopintoihin -työkalu

Maisteriopiskeluoikeuden täsmentämiseen on työkalu, johon pääset Opiskelijan työpöydältä.

Jokaisella tiedekunnalla/tutkinto-ohjelmalla on omat hakuajat ja tarkemmat ohjeet maisteriopiskeluoikeuden täsmentämisestä. Voit tarkastella opintosuorituksiasi suhteessa opintosuunnan mahdollisiin kriteeriopintoihin ennen lomakkeen täyttämistä Opiskelijan työpöydällä.

Kun olet täyttänyt ja lähettänyt järjestelmässä lomakkeen, se käsitellään tiedekunnassa. Sinulle lähetetään tieto opintosuunnasta sähköpostiin heti, kun se on vahvistettu.

Lomakkeen voi täyttää ainoastaan tutkinto-ohjelman opiskelija, jonka maisteriopinto-oikeutta ei ole määritetty/täsmennetty (ei esim. erillisvalinnassa tai pääainepohjaiseen koulutukseen hyväksytty opiskelija).