Urasuunnittelu

Tiedot, taidot ja valmiudet karttuvat opintojen aikana osaamiseksi

Työelämätaidot kehittyvät jatkuvasti opintojen aikana –usein jopa huomaamatta. Itsenäiset esseet ja tutkielmat laajentavat tietämystä alueille, joilla oma osaaminen onkin syvempää kuin muilla opiskelijakollegoilla.

Urasuunnittelu on kiinteä osa HOPS-työskentelyä. Osaaminen kertyy myös erilaisten opiskelumuotojen kautta, kuten ryhmätöistä, itsenäistä tiedonhankintaa vaativista tehtävistä, seminaariesitelmistä ja kirjallisista raporteista. Työelämä kulkee tiiviisti mukana opintojen teemoissa esimerkiksi yhteiskunnallisten ilmiöiden tutkailuna ja jäsentämisenä eri näkökulmista.

Opintojen suunnittelu on samalla oman tulevan uran suunnittelua

Opinnoista työelämään siirtyminen tuntuu monesti suurelta muutokselta. Usein helpottaakin, kun valmistumisen jälkeistä tulevaisuutta pohtii pieninä paloina silloin tällöin opiskelun eri vaiheissa, vaikkapa ”akateemisen vartin” verran aika ajoin.

Osaamistavoitteisiin perehtyminen tienä oman osaamisen tunnistamiseen

Opintojaksojen osaamistavoitteet auttavat hahmottamaan ja tunnistamaan omaa oppimistaan. Mikä on yhden opintojakson tavoitteet, entäpä laajemman kokonaisuuden, ja miten voin ne saavuttaa? Usein opittu on vielä paljon syvempää, kuin varsinainen kurssin kohteena oleva aihe. Kohteena olevan ilmiön lisäksi opitaan, miten tietyn tyyppisiä asioita voidaan tarkastella, mikä on niiden merkitys osana kokonaisuutta ja miten näitä huomioita voidaan laajentaa kokemaan muitakin vastaavia ilmiöitä.

Tietoa tulevaisuuden mahdollisuuksista on tarjolla laajasti ja monesta lähteestä –hyödynnäthän!

Yliopiston monet toimijat tuottavat sisältöjä, joita voit hyödyntää laajentaessasi ajatustasi omista tulevaisuuden mahdollisuuksistasi.

Oman ainejärjestön ja tutkinto-ohjelman työelämäpäivillä ja –tilaisuuksissa pääset kuulemaan uratarinoita ja työtehtäväkuvauksia eri aloilta. Yliopistossa vierailevat luennoitsijat, omista kokemuksistaan ammentavat opettavat ja jo työssä olleet kanssaopiskelijat avaavat uusia näkökulmia ympäröivän yhteiskunnan tapahtumiin. Vuorovaikutuksessa omaa ajattelua peilaamalla oma käsitys yhteiskunnasta ja sen eri toimijoista ja toiminnoista laajenee.

Omien valintojen kokonaisuus osaamisen rakennusaineena

Omia kiinnostuksia voi hakea ja koetella opiskeluajan oman näköisten valintojen ohella monella tapaa myös yliopiston ulkopuolella. Vaikkapa printti- ja verkkomediasta valitsemiaan teemoja seuraamalla, harrastuneisuudella, vapaaehtoistoimintaan osallistumalla tai kesä- tai osa-aikatyötä tekemällä voi hankkia näkemystä ja jo kokemustakin itseä kiinnostavilta aloilta, tehtävistä tai asiakasryhmistä.

Ruohonjuuritason kokemus on usein korvaamatonta samaa toimintaa myöhemmin asiantuntijaroolissa kehitettäessä. Osaamista voi usein soveltaa hyvinkin erilaisissa tehtävissä, ja oma tulevaisuuden toivetehtävä voikin löytyä jossain vaiheessa toimialalta tai työnantajalta, jonka olemassaolosta ei ollut vielä opintojen alussa edes tietoinen.

Tehtäviä tulevaisuuden pohdinnan tukena

  • Avoston tehtäväkorissa on erilaisia tulevan suunnittelua tukevia harjoitustehtäviä. Osa tehtävistä on sellaisia, että voit tehdä ne halutessasi ruudulla (Resurssianalyysi ja Taitoinventaari), osa taas on kynä-paperi -tehtäviä.