Kasvatustieteiden tiedekunnan opintosuunnan täsmentäminen

Maisteriopintojen opintosuunnan valinta

Kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriopinnoissa on mahdollista syventyä johonkin seuraavista opintosuunnista:

  • koulutuksen hallinnan ja koulutuspolitiikan opintosuunta
  • kasvatuksen, opetuksen ja oppimisympäristöjen opintosuunta
  • aikuis- ja ammattikasvatuksen opintosuunta.

Maisterivaiheen opintosuunnat sisältävät yhteisiä ja valinnaisia opintoja sekä pakollisia opintoja. Opiskelija valitsee opintosuunnan tulevaisuuden suunnitelmiensa, uranäkymiensä ja kiinnostuksensa perusteella.

KASSY Koulutuksen hallinnan ja koulutuspolitiikan opintosuunta tarjoaa välineitä toimia kasvatuksen ja koulutuksen kansainvälisessä toimintaympäristössä. Se valmistaa opiskelijaa monipuolisiin opetus-, koulutus-, tutkimus- ja asiantuntijatehtäviin.

KASSO Kasvatuksen, opetuksen ja oppimisympäristöjen opintosuunnassa käsitellään erilaisissa oppimisympäristöissä tapahtuvaa kasvatusta, kasvua, opetusta ja oppimista. Lisäksi perehdytään laatu- ja arviointikysymyksiin.

KASSA Aikuis- ja ammattikasvatuksen opintosuunnassa opiskelija perehtyy aikuis- ja ammattikasvatuskäytäntöjen, -politiikan ja -tutkimuksen kehitykseen ja nykytilaan. Opinnot valmentavat opiskelijaa oma-aloitteisiin, tutkiviin ja yhteisöllisiin toimintatapoihin ja harjaannuttavat asiantuntijatyöhön erilaisissa toimintaympäristöissä.

Opintosuunnan valinta tehdään e-lomakkeella. Valintoja käsitellään tiedekunnassa noin kerran kuussa.