Lisäajan hakeminen ja opiskeluoikeuden palautus

Tutkinnonsuorittamisaika on rajattu muilla tutkinto-opiskelijoilla paitsi tohtoriopiskelijoilla. Myös tohtoriopiskelijan täytyy kuitenkin ilmoittautua vuosittain tai hän menettää opiskeluoikeutensa. Muista seurata suoritusaikasi kulumista Opiskelijan työpöydältä kohdasta Omat tiedot. Jos opiskeluoikeutesi on loppumassa ennen tutkinnon valmistumista, voit hakea lisäaikaa opintojen loppuunsaattamiseen. Säädökset ja periaatteet löydät sivulta tavoitteelliset suorittamisajat ja opiskeluoikeuden voimassaolo.

Lisäajan hakeminen ja opiskeluoikeuden palautus

Milloin lisäaikaa haetaan?

Jos tutkinnonsuoritussoikeutesi päättyy heinäkuun lopussa, sinun tulee hakea lisäaikaa viimeistään huhtikuun puoliväliin mennessä. Jos tutkinnon suoritusoikeutesi päättyy joulukuun lopussa, lisäaikaa tulee hakea viimeistään lokakuun loppuun mennessä.

Miten lisäaikaa haetaan?

1. Jos opiskeluoikeutesi ei ole vielä päättynyt, hae lisäaikaa sähköisesti Opiskelijan työpöydän kautta.

Linkki lisäajan hakemiseen on näkyvissä vain, jos opiskeluoikeus on päättymässä.

2. Jos opiskeluoikeutesi on jo päättynyt,  hae lisäaikaa lomakkeella ja hae samalla myös opiskeluoikeuden palauttamista.

Tarkat ohjeet ja linkit lomakkeisiin löydät kohdasta Unohtuiko ilmoittautuminen.

Hakemuksen ja liitteiden täyttäminen

Lue hakemuksen liitteenä olevat ohjeet! Täytä hakemus ja liitteet huolellisesti.

Vain liitteineen toimitetut hakemukset käsitellään!

Huomaathan, että

  • opintosuunnitelman eli valmistumissuunnitelman on oltava toteuttamiskelpoinen
  • suunnitelmaan tulee merkitä kaikki pakolliset opintojaksot, jotka tutkinnosta puuttuvat (eli eivät näy opintosuoritusrekisterissä)
  • jos tutkielman laadinta on kesken, liitteenä on oltava ohjaajasi lausunto opinnäytetyön edistymisestä

Lähetä lisäaikahakemus hakemuksessa ilmoitettuun osoitteeseen.

Lisätietoja hakemisesta saat oman tutkinto-ohjelmasi opintopalveluista.

Päätös lisäajasta

Saat lisäaikahakemustasi koskevan päätöksen postitse.

  • Jos päätös on myönteinen, ilmoittaudu opiskelijaksi saamiesi ohjeiden mukaisesti.
  • Jos päätös on kielteinen ja olet siihen tyytymätön, voi pyytää siihen oikaisua. Katso ohje hakulomakkeesta.

Opiskelu lisäajalla

Lisäaika on tarkoitettu vain tutkinnosta puuttuvien opintojen suorittamista varten.

Muistathan, että tutkintoa voi täydentää alumniopiskelijana (LINKKI https://wwwtest.uta.fi/opiskelunopas/perustietoa/opiskelu-yliopistossa/opiskelumahdollisuudet ?)