Logopedian harjoittelu

Logopedian pääaineopiskelijat suorittavat pakollisen neljän kuukauden pituisen harjoittelujakson kliinisessä oppimisympäristössä opintojen loppuvaiheessa (pitkä harjoittelu). Suositeltavaa on, että harjoittelu on viimeinen opintosuoritus, jolloin siirtyminen työelämään sujuu jouhevasti. Tampereella toteutuvat harjoittelupaikat hoidetaan keskitetysti yliopiston kautta, muualle harjoitteluun menevät opiskelijat sopivat harjoittelupaikastaan oma-aloitteisesti.

Pitkän harjoittelun info pidetään maaliskuussa seuraavana vuonna harjoitteluun meneville opiskelijoille. Kliinisten opintojen vastuuopettaja toimii yliopiston lehtori Leena Rantala.

  • Harjoitteluohjeet löytyvät Moodlesta/logopedian kliiniset opinnot/harjoitteluohjeet

Harjoittelutuki

Harjoittelutukea myönnetään enintään 1800 euroa/harjoittelujakso. Harjoittelutuki maksetaan suoraan työnantajalle eikä sen määrä vaikuta harjoitteluajan palkkaan. Harjoittelutukea haetaan vuoden lopussa- tammikuussa ja hausta ilmoitetaan logo-opiskelijoiden sähköpostilistalla. 

Tutustu huolella myös yliopiston harjoittelutuen yleisiin linjauksiin!

Harjoittelusopimukset

Logopedian tutkinto-ohjelma solmii kaikkien harjoittelupaikkojen kanssa yhteistyön alussa puite- ja yksikkökohtaiset sopimukset, joissa sovitaan harjoittelun käytänteistä. Tämän lisäksi:

  • tutkinto-ohjelma ja harjoittelupaikka solmivat jokaisesta opiskelijasta harjoittelusopimuksen
  • Opiskelija ja harjoittelupaikka solmivat työsopimuksen
  • Opiskelija ja ohjaaja solmivat ohjaus/harjoittelusopimuksen