Harjoitteluyhteyshenkilöt tiedekunnissa

Johtamiskorkeakoulu

Johtamiskorkeakoulun harjoittelutuki- ja harjoittelusopimusasiat:

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Lahti Marjo opintosihteeri

- avoimen yliopisto-opetuksen opintohallinto
- Johtamiskorkeakoulun harjoittelutuki- ja harjoittelusopimusasiat
- KOHA-opintojen opintosihteeri
Marjo.Lahti@uta.fi PINNI A2030 040 190 1820

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Rossi Paula yliopisto-opettaja (hallintotiede) Paula.Rossi@uta.fi PINNI A4009 050 318 7456
Rönkkö Jaakko tutkija (julkinen talousjohtaminen) Jaakko.Ronkko@uta.fi PINNI A4030 050 437 7116
Wacker Jani yliopistonlehtori (julkisoikeus) Jani.Wacker@uta.fi PINNI A2040 050 318 6046
Jäntti Anni yliopistonlehtori Anni.Jantti@uta.fi PINNI A3035 050 437 7188
Helle Tanja yliopisto-opettaja Tanja.Helle@uta.fi PINNI A2002 040 190 4033

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Ala-Mikkula Enni yliopisto-opettaja (yritysjuridiikka) Enni.Ala-Mikkula@uta.fi PINNI A2005 050 318 7280
Heikkinen Anna tutkijatohtori (yrityksen johtaminen) Anna.L.Heikkinen@uta.fi PINNI A5029 050 318 5970
Konttinen Markku yliopisto-opettaja Markku.Konttinen@uta.fi PINNI A3055 050 318 5986
Pasanen Jarna yliopisto-opettaja (vakuutustiede) Jarna.Pasanen@uta.fi PINNI A2004 050 318 7656
Lahtinen Sonja yliopisto-opettaja (markkinointi) Sonja.Lahtinen@uta.fi PINNI A5029 050 318 7630
Lepistö Lauri yliopisto-opettaja (laskentatoimi) Lauri.Lepisto@uta.fi PINNI A3080 050 318 6002
Urpilainen Matti yliopistonlehtori (vero-oikeus) Matti.Urpilainen@uta.fi PINNI A2047 050 430 7151

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Kangas Anni yliopistonlehtori (kansainvälinen politiikka) Anni.Kangas@uta.fi PINNI A4076 050 318 6032
Raunio Tapio professori (valtio-oppi) Tapio.Raunio@uta.fi PINNI A4056 050 318 6027

Kasvatustieteiden tiedekunta

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Pohjasmäki Leena Opintokoordinaattori

- KK-tutkinto: elinikäinen oppiminen ja kasvatus (elokas): neuvonta ja ohjaus, opetusohjelma, opiskelijavalinnat, harjoitteluasiat, aikuiskoulutuksen opettajan pedagogiset opinnot
- kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman perus- ja aineopinnot: opetusohjelma
- lukuvuosittaisen opetusohjelmaprosessin koordinointi
Leena.Pohjasmaki@uta.fi VIRTA 250 050 318 6662

Luonnontieteiden tiedekunta

Harjoitteluyhteyshenkilöt MTT

Harjoittelun hallintoasiat

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Erkintalo Ville-Matti opintokoordinaattori

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma:
-matematiikan ja tilastotieteen opintoasiat
-opintojen korvaavuudet
-kokonaismerkinnät
-opetussuunnittelu ja opetusohjelma
-tuntiopetus
-omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella -lomakkeet
Luonnontieteiden tiedekunta:
-uudet opiskelijat ja orientoivat opinnot
Ville-Matti.Erkintalo@uta.fi PÄÄT C105a 050 318 6386

Matematiikan ja tilastotieteen harjoitteluyhteyshenkilöt

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Luosto Kerkko yliopistonlehtori (alana matematiikka) Kerkko.Luosto@uta.fi PINNI B0029 050 318 5908
Ollikainen Jyrki tutkimuspäällikkö (tilastotiede ja CBDA) Jyrki.Ollikainen@uta.fi PINNI B0008 050 318 5889

Harjoitteluyhteyshenkilöt TIE

Harjoittelun hallintoasiat

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Rikala Heli opintokoordinaattori

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma:
- tietojenkäsittelytieteiden opintoasiat (ml. TIM, HTI, SDE ja CBDA)
- opintojen korvaavuudet
- kokonaismerkinnät
- opetussuunnittelu ja opetusohjelma
- omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella -lomakkeet
Heli.Rikala@uta.fi PINNI B1058 050 318 6669

Harjoittelu-opintojakso:
Tietojenkäsittelytieteet
MDP in Computational Big Data Analytics
MDP in Software Development
MDP in Human-Technology Interaction

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Mäkinen Erkki professori (tietojenkäsittelyoppi, alana algoritmit ja laskennan teoria) Erkki.Makinen@uta.fi PINNI B1005 040 190 1712
Zhang Zheying yliopistonlehtori (alana ohjelmistokehitys) Zheying.Zhang@uta.fi PINNI B1034 050 318 5912

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Bioteknologia

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Aallos Riitta Opintokoordinaattori, Bioteknologian tutkinto-ohjelma

Bioteknologian tutkinto-ohjelman opiskelijoiden henkilökohtaiset opintosuunnitelmat (HOPS), opinto-ohjaus ja -neuvonta
Opintojen suorittamiseen liittyvä ohjaus ja neuvonta
Opiskelijavaihtoasiat
Riitta.Aallos@uta.fi ARVO E160 050 318 6377

Lääketiede

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Lehto Tarja opetuskoordinaattori

Harjoittelu
Kv-asiat
IV vuosikurssin syyslukukauden opinnot
Syventävien opintojen opinnäytetyöt
Tutkintotodistukset
Tarja.Lehto@uta.fi ARVO E160 040 190 1249
Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Aallos Riitta Opintokoordinaattori, Bioteknologian tutkinto-ohjelma

Bioteknologian tutkinto-ohjelman opiskelijoiden henkilökohtaiset opintosuunnitelmat (HOPS), opinto-ohjaus ja -neuvonta
Opintojen suorittamiseen liittyvä ohjaus ja neuvonta
Opiskelijavaihtoasiat
Riitta.Aallos@uta.fi ARVO E160 050 318 6377

Viestintätieteiden tiedekunta

Journalistiikka ja viestintä

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Siivonen Ilona Amanuenssi
- ohjausvastaava
- opintojen ohjaus
- opetuksen suunnittelu ja opetusohjelma
- työharjoittelu
- tutkielmat
- opiskelijaraportit (luottamus- ja vapaaehtoistehtävät)
Ilona.Siivonen@uta.fi PÄÄT E216 050 599 3801
Jaakkola Maarit yliopisto-opettaja (journalistiikan ja kuvajournalismin toimitusharjoittelu) Maarit.Jaakkola@uta.fi PÄÄT E208 040 190 1220

Teatterityö

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Huikka Teija opintokoordinaattori Teija.Huikka@uta.fi PÄÄT D102 040 510 8223

Kieli- käännös- ja kirjallisuustieteet

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Pihlström Mira kansainvälisten asioiden koord Mira.Pihlstrom@uta.fi PINNI B4072 050 318 6692

MDP in Media Education
MDP in Media Management

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Riihelä Tiina Opintokoordinaattori, journalistiikka ja viestintä
- opinto-ohjaus ja -neuvonta
- kokonaismerkinnät
- opiskelijavalinta
- muualla suoritettujen opintojen hyväksiluku
- avoimen yliopiston opinnot
Tiina.Riihela@uta.fi PÄÄT E230 050 318 6602

MDP in Human-Technology Interaction

  • Harjoittelun hallinnolliset asiat

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Rikala Heli opintokoordinaattori

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma:
- tietojenkäsittelytieteiden opintoasiat (ml. TIM, HTI, SDE ja CBDA)
- opintojen korvaavuudet
- kokonaismerkinnät
- opetussuunnittelu ja opetusohjelma
- omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella -lomakkeet
Heli.Rikala@uta.fi PINNI B1058 050 318 6669

 

  • Harjoittelu-opintojakso

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Mäkinen Erkki professori (tietojenkäsittelyoppi, alana algoritmit ja laskennan teoria) Erkki.Makinen@uta.fi PINNI B1005 040 190 1712
Zhang Zheying yliopistonlehtori (alana ohjelmistokehitys) Zheying.Zhang@uta.fi PINNI B1034 050 318 5912

Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
MDP in Internet and Game Studies

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Arvola Paavo yliopistonlehtori Paavo.Arvola@uta.fi PINNI B2063 040 190 9715

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Yhteiskuntatutkimus

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Elo Johanna Opintokoordinaattori
Kandidaatin ja maisterin tutkintojen opintohallinnon vastuuhenkilö; Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman opintohallinto
Johanna.Elo@uta.fi LINNA 6059 050 318 6385

Historia ja filosofia

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Räty Teijo Opintokoordinaattori
Historian ja filosofian tutkinto-ohjelmien opintohallinto
Teijo.Raty@uta.fi PINNI B3057 050 318 6672

Logopedia

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Oksa Anna tutkija Anna.Matilda.Oksa@uta.fi

Psykologia

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Jehkonen Mervi yliopistonlehtori (psykologia) Mervi.Jehkonen@uta.fi LINNA 4052 050 318 6099
Vuorilehmus Pertti Opintosihteeri
Psykologian ja logopedian tutkinto-ohjelman opintoasiat
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma: tutkielma-asiat
Pertti.Vuorilehmus@uta.fi LINNA 4054 050 318 6699

Sosiaalityö

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Metteri Anna yliopistonlehtori (sosiaalityö) Anna.Metteri@uta.fi LINNA 6104 050 597 3051
Raitakari Suvi yliopistonlehtori (sosiaalityö) Suvi.Raitakari@uta.fi LINNA 6094 040 190 1353

Nuorisotyö ja nuorisotutkimus

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Carroll Hanna Opintokoordinaattori
Sosiaalityön tutkinto-ohjelman, Nuttu- maisteriohjelman ja työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman opintohallinto
Hanna.Carroll@uta.fi LINNA 6054 040 190 1555

Kansanterveystiede ja hoitotiede
MDP in Health Sciences

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Rantanen Helena Amanuenssi
Terveystieteiden tutkinto-ohjelman ohjausvastaava, opetussuunnitelmatoimikunnan sihteeri, harjoitteluasiat, opintojen ohjaus.
Helena.Rantanen@uta.fi PÄÄT C207 040 190 1631

Porin yksikkö

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Saloniemi Antti professori (sosiologia) Antti.Saloniemi@uta.fi PORI 386E 050 462 7394
Forsman Sinikka tuntiopettaja (sosiaalityö) Sinikka.Forsman@uta.fi 050 318 6074

MDP in Russian and European Studies
MDP in Comparative Social Policy and Welfare
MDP in Peace, Mediation and Conflict Research
MDP in Global and Transnational Studies
MDP in Quantitative Social Research/Public Choice

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Wansén-Kaseva Anna opintokoordinaattori

- YKYn kv. vaihtojen koordinointi, Erasmus- ja yksikön kahdenvälisten vaihtosopimusten hallinnointi (opettajat, perustutkinto- ja jatko-opiskelijat)
- kv-maisteriohjelmien opintohallinto JKK:ssa (MDP in Russian and European Studies, MDP in Leadership for Change)
- kv. maisteriohjelmien harjoittelutukiasiat YKY:ssä (COSOPO, PEACE, RES, QSR/PC, GTS)
- Finnish Society and Culture -kurssin koordinointi
- yliopiston UniPID-yhdyshenkilö
Anna.Wansen-Kaseva@uta.fi LINNA 6065 050 396 9642