Vaihto-ohjelmat ja verkostot

Tampereen yliopisto osallistuu erilaisiin vaihto-ohjelmiin ja verkostoihin, joiden kautta on mahdollista hakea vaihtoon eri puolille maailmaa. Tällaisia ohjelmia ja verkostoja ovat:

BCI (Kanada)

BCI (Bureau de Coopération Interuniversitaire) on Kanadan ranskankielisen alueen eli Québecin yliopistoja edustava organisaatio. Se on solminut opiskelijavaihtosopimuksen yli 500 yliopiston kanssa, jotka sijaitsevat yli 20 maassa. Myös Tampereen yliopistolla on BCI:n kanssa kahdenvälinen opiskelijavaihtosopimus, johon kuuluu kymmenen ranskankielistä yliopistoa ja yksi englanninkielinen yliopisto. Tampereen yliopistosta voidaan lähettää BCI-yliopistoihin useita hakemuksia, mutta niitä hylätään herkemmin kuin tavallisessa kahdenvälisessä vaihdossa.

BCI-vaihtojakso kestää yhden tai kaksi lukukautta. Sinun ei tarvitse maksaa lukukausimaksuja vaihtokohteessa, mutta vastaat itse asumis- ja elinkustannuksista samoin kuin vaihtoon liittyvistä mahdollisista lisämaksuista. Vastaanottava yliopisto voi esimerkiksi laskuttaa sinulta sairausvakuutus-, kielikurssi-, ekskursio-, laboratorio- ja hallintokuluja.

BCI-vaihtoon hakiessasi sinulta edellytetään hyvää kohdeyliopiston kielen taitoa, jonka osoitat jo hakuvaiheessa vastaanottavan yliopiston vaatimusten mukaisesti.

BCI-vaihtokohteet lukuvuonna 2017–2018:

Université Laval
École Polytechnique de Montréal
Université de Sherbrooke
Université du Québec à Montréal
Université du Québec à Trois-Rivières
Université du Québec à Rimouski
Université du Québec en Outaouais
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
École nationale d'administration publique
École de technologie supérieure
Bishop's University

Yliopiston BCI-yhteyshenkilö: kansainvälisten asioiden koordinaattori Leena Uski

Erasmus+ (EU- ja ETA-maat, Makedonia ja Turkki)

Erasmus+ -ohjelma on Euroopan unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma. Sen kautta tuetaan korkeakoulujen eurooppalaista yhteistyötä ja liikkuvuutta. Opiskelijalle Erasmus+ -ohjelma antaa tilaisuuden osallistua opiskelijavaihtoon ulkomaisessa korkeakoulussa ja harjoitteluun ohjelmaan osallistuvan maan yrityksessä tai organisaatiossa. Korkeakouluille Erasmus+ -ohjelma tarjoaa mahdollisuuden yhteistyöhön kansainvälisten partnerikorkeakoulujen kanssa.

Korkeakoulujen henkilökunnalla on puolestaan mahdollisuus lähteä ohjelman kautta opettajavaihtoon tai muulle henkilökunnalle suunnatulle vaihtojaksolle ulkomaiseen yhteistyökorkeakouluun. Myös muun henkilökunnan vaihtojaksot ulkomaisiin yrityksiin ovat mahdollisia. Lisätietoja Erasmus-opettaja- ja henkilökuntavaihdosta löytyy yliopiston intranetista. Henkilökuntavaihtojen yhteyshenkilö: kansainvälisten asioiden koordinaattori Laura Lalu.

Tarkempaa tietoa Erasmus-ohjelmasta

Fulbright-stipendit jatko-opiskelijoille ja tutkijoille

Fulbright Centerin ja Tampereen yliopiston yhdessä rahoittamat tutkimusjaksot Yhdysvaltoihin

ASLA-Fulbright Pre-Doctoral Research Fellow tohtoriopiskelijalle tarkoitettu apuraha väitöskirjatutkimukseen Yhdysvalloissa 6-12 kuukauden ajalle (vain Suomen kansalaiselle)

ASLA-Fulbright Research Grant for Junior Scholar  apuraha enintään neljä vuotta sitten tohtorintutkinnon suorittaneelle vähintään 4 kuukauden tutkimustyöhön Yhdysvalloissa (vain Suomen kansalaiselle)

ASLA-Fulbright Research Grant for Senior Scholar apuraha yli neljä vuotta sitten tohtorintutkinnon suorittaneelle (vain Suomen kansalaiselle)

Fulbright Finland myöntää matka-apurahoja yhdysvaltalaisiin yliopistoihin kohdistuviin lyhytaikaisiin vierailuihin.

Suomen kielen ja kirjallisuuden maisteri- ja tohtoriopiskelijoille on haettavana Fulbright Finnish Language and Culture Teaching Assistant Program. Ohjelma sisältää suomen kielen ja kulttuurin opetuksessa avustamista yhdysvaltalaisessa yliopistossa yhden lukuvuoden ajan; ohjelman aikana on mahdollisuus myös tohtoritason kurssien tai tutkimuksen tekemiseen.

Fulbright Finland rahoittaa stipendejä Yhdysvalloissa suoritettavia opintoja varten myös kandidaatin ja maisterin tutkinnon aikana.

Fulbright-yhteyshenkilö Tampereen yliopistossa: Laura Lalu

ISEP (Yhdysvallat, Kanada, Latinalainen Amerikka, Aasia, Afrikka)

International Student Exchange Program (ISEP) -vaihto-ohjelma on vuonna 1979 perustettu arvostettu kansainvälinen opiskelijavaihto-ohjelma, jonka keskustoimisto on Arlingtonissa, Virginiassa, Yhdysvalloissa. ISEP-verkostoon kuuluu yli 300 yliopistoa yli 50 maassa eri maanosissa. Tampereen yliopisto on ollut mukana ISEP-ohjelmassa vuodesta 1982 lähtien. ISEP-ohjelmassa vaihdot perustuvat jäsenyliopistojen väliseen vastavuoroisuuteen.

ISEP-ohjelman kotisivu

ISEP-vaihtoon voivat hakea kaikkien alojen tutkinto-opiskelijat, jotka ovat opiskelleet Tampereen yliopistossa vähintään yhden lukuvuoden. ISEP-vaihtoon voi tällä hetkellä hakea vain yhdeksi lukukaudeksi. Kliinistä lääketiedettä lukuun ottamatta kaikkien ohjelmassa mukana olevien yliopistojen edustamien tieteenalojen opiskelu on mahdollista vaihtovuoden aikana. ISEPin kautta voi hakea vaihtoon paitsi Yhdysvaltioihin, myös esimerkiksi Kanadaan, Latinalaiseen Amerikkaan, eteläiseen Afrikkaan, Etelä-Koreaan, Japaniin ja Taiwaniin. Euroopan kohteisiin ei voi hakea ISEP-ohjelman kautta, sillä sinne on runsaasti paikkoja tarjolla Erasmus+ -vaihto-ohjelman kautta.

Hakeminen

ISEP-ohjelmaan ei voi hakea suoraan, vaan vaihtoon haetaan Tampereen yliopiston kansainvälisen koulutuksen keskuksen kautta. Hakuaika ISEP-vaihtoihin on kerran vuodessa, loka-marraskuussa, ns. Haku I:n kanssa samaan aikaan.

Hakeminen ISEP-ohjelmaan on kaksivaiheinen prosessi. Ensimmäinen haku tapahtuu Tampereen yliopistossa loka-marraskuun hakukierroksella ja vain tältä hakukierrokselta hyväksytyillä on oikeus hakea ISEP-vaihtopaikkaa ohjelmaa koordinoivan ISEP-keskustoimiston kautta.

Ensimmäinen hakukierros tapahtuu Tampereen yliopiston oman vaihtohakujärjestelmän kautta. HUOM: ISEP-ohjelma on yksi hakukohde! Ks. tarkemmat ohjeet hakujulistuksesta. Hakemukseen tulee sisällyttää opintosuunnitelma vähintään 2 eri yliopistoon. Yliopisto tekee päätökset ISEP-vaihtoon nimeämisestä marraskuun aikana ja kaikille hakijoille ilmoitetaan tuloksista marraskuun loppuun mennessä sähköpostitse. Valinnan tekee yliopiston opintopalvelujohtaja kansainvälisen koulutuksen keskuksen esityksestä.

Tampereen yliopiston ISEP-vaihtoon nimeämät opiskelijat tekevät varsinaisen hakemuksensa ISEP-ohjelmaan ISEPin omalla sähköisellä hakulomakkeella. Tampereen yliopiston ISEP-koordinaattori antaa tähän vaihto-ohjelmaan valituille hakuohjeet. Tässä hakemuksessa hakija listaa hakemukseensa häntä kiinnostavat kohteet (suositeltu määrä on vähintään 4 ja enintään10 kohdetta) niiden yliopistojen joukosta, jotka ovat haettavissa kulloisellakin hakukierroksella. Haettavissa olevat yliopistot julkaistaan ISEPin sivuilla ennen syksyn ja kevään hakuaikoja.

ISEP-toimisto sijoittaa hakijan johonkin hakijan toivekohteista. Lopullisesta hyväksymisestä päättää vastaanottava yliopisto.

Ohjelman luonteen vuoksi ISEP ohjelma soveltuu parhaiten hakijoille, joille sopii usea kohdeyliopisto. ISEP-toimisto löytää paikan 95 prosentille Yhdysvaltoihin hakeneista opiskelijoista, joista taas kohdeyliopistot hyväksyvät 95 prosenttia. HUOM! ISEP-ohjelmassa on mukana myös erittäin kilpailtuja kohteita, joihin on vaikea tai erittäin vaikea tulla hyväksytyksi.

Kielitaitovaatimukset

Englanninkieliset ISEP-kohteet

Amerikkalaiset ISEP-yliopistot vaativat opiskelijalta TOEFL-kielikokeen ja kanadalaiset ISEP-yliopistot joko TOELF- tai IELTS-kielikokeen. Lisäksi tarvittaessa voidaan tieteenalasta riippuen pyytää myös GRE-ja GMAT-testit. Myös jotkin aasialaiset ISEP-yliopistot vaativat virallisen kielikokeen suorittamista. Kielitaidon voi osoittaa esimerkiksi TOEFL- tai IELTS -testillä. Vaadittavat minimipistemäärät löytyvät kunkin yliopiston kuvauksesta ISEPin verkkosivuilta. Hakijoiden tulee ilmoittautua TOEFL-testiin heti valintojen selvittyä Tampereen yliopistossa. Tampereen yliopiston hakukierroksella ISEP-vaihtoon haettaessa ei siis tarvitse vielä ilmoittautua kielitestiin.

Ilmoittautuessaan TOEFL-kielitestiin tulee opiskelijan pyytää testitulos lähetettäväksi ISEPiin laittamalla ilmoittautumislomakkeeseen ISEPin tunnus 9250. Vaihtoon hakevan on syytä osallistua näihin testeihin hyvissä ajoin, viimeistään heti joulun jälkeen. ISEP-ohjelman haku syksyllä alkavien vaihtojen osalta päättyy jo 15.2. Testitulos on hyvä lähettää myös Tampereen yliopistoon, Tampereen yliopiston tunnus on 9871. Lisätietoja TOEFLista.

Latinalaisessa Amerikassa ISEP-opiskelijat osallistuvat normaaliin opetukseen maan omien opiskelijoiden kanssa. Vaikka kieliopetusta voidaan tarjota, edellytetään hakijoilta hyvää espanjan kielen taitoa. Kielitaidon voi osoittaa opintorekisteriotteella, hakemukseen liitetyllä todistuksella ja/tai henkilökohtaisesti laaditulla selvityksellä.

ISEP-ohjelman kustannukset

  • ISEP-ennakkomaksu 345 euroa (425 $, jotka ISEP perii Tampereen yliopistolta jokaisesta sinne lähetetystä hakemuksesta). Opiskelija maksaa ISEP-ennakkomaksun, ennen kuin ISEP-hakemus lähetetään vaihtoa koordinoivaan ISEP-organisaatioon. Tämä maksu hyvitetään ISEP-vaihtoon lähtevälle opiskelijalle ISEP-ohjelmamaksussa. Ennakkomaksu palautetaan opiskelijalle, mikäli ISEP-järjestö ei lainkaan pysty sijoittamaan opiskelijaa. Ennakkomaksu palautetaan myös, mikäli opiskelija peruuttaa hakemuksensa opiskelun ulkomailla estävän sairauden tai muun hyväksyttävän syyn perusteella. Mikäli peruutus tapahtuu muista kuin edellä mainituista syistä, suoritettu ennakkomaksu jää Tampereen yliopistolle.
  • ISEP-ohjelmamaksu: Ennakkomaksun lisäksi hakijan tulee maksaa ennen vaihtoon lähtöä ISEP-ohjelmamaksu, joka kattaa asumis- ja ruokailukustannukset vaihdon aikana. ISEP-maksu lukuvuonna 2017-2018 on 2900 € yhdeltä lukukaudelta. Asuminen ja ruokailut ovat vaihdon aikana maksuttomia. Ennakkomaksun hyvittämisen jälkeen opiskelijalle jää maksettavaksi 2555 €.
  • Pakollinen ISEP-sairaus- ja tapaturmavakuutus (77 $ / kk / lv. 2016-2017)
  • Viisumi (Yhdysvallat n. 340 $)
  • TOEFL-testi 245 $ (2016)
  • Matkakulut

ISEP-vaihdon rahoitus

Tampereen yliopisto myöntää ISEP-vaihtoon lähteville opiskelijoille matka-apurahan. Lukuvuonna 2017-2018 matka-apuraha on

  • 1000 €, mikäli vaihto suuntautuu Pohjois-Amerikkaan tai Aasiaan
  • 1300 €, mikäli vaihto suuntautuu Etelä-Amerikkaan tai Afrikkaan

Vaihtoon valittu voi vaihdon ajaksi hakea Kelasta opintotukea

ISEP-opiskelijat on vapautettu kohdeyliopiston lukukausimaksuista.

ISEP-Direct – lukukausimaksullinen ohjelma

Edellä mainitun ISEP-ohjelman lisäksi on mahdollista hakea myös ISEP-Direct –ohjelmaan, jolloin vaihtoon lähtevä maksaa maksun, joka kattaa opetuksen ja suurimmassa osassa yliopistoja myös asumisen ja ateriat. ISEP Direct –ohjelmassa on mukana yliopistoja muun muassa Australiasta, Uudesta-Seelannista, Thaimaasta, Kiinasta, Costa Ricasta ja Ghanasta. Lukukausimaksut ovat 6000-15000 US dollaria maasta riippuen (Australiassa alimmillaan noin 15000 US dollaria lukukaudessa). Tarkemmat tiedot löydät ISEP Direct -ohjelman sivuilta.

FIRST+ (Venäjä)

Ohjelmassa alkaa uusi ohjelmakausi. Tietoa ohjelmasta on tulossa syksyllä 2017.

NORDPLUS ja NORDLYS (Pohjoismaat)

Nordplus on Pohjoismaiden ministerineuvoston ohjelma, jolla tuetaan liikkuvuutta, hankkeita ja verkostoja. 

Jos haluat opiskella Nordplus-vaihdossa omaa opintoalaasi, katso Nordplus-verkostojen taulukosta, pdf, onko Tampereen yliopisto mukana sinun alasi Nordplus-verkostossa. Jos oman tieteenalasi verkosto löytyy, saat lisää tietoa verkoston liikkuvuuskoordinaattorilta ja akateemiselta yhteyshenkilöltä.

Jos oman alasi verkostoa ei löydy, voit hakea vaihtoon Nordlys-verkoston kautta, joka on tarkoitettu kaikkien alojen opiskelijoille. Hae vaihtoon Nordlys-verkoston kautta myös silloin, jos haluat opiskella vaihdossa sivuainettasi. Nordlys-verkostoon kuuluvat nykyään lähes kaikki monitieteiset pohjoismaiset yliopistot. Suosituimpia vaihtokohteita ovat olleet Islannin, Göteborgin, Lundin, Tukholman, Uppsalan ja Kööpenhaminan yliopistot, mutta ennen kuin päätät hakea johonkin niistä, kannattaa katsoa, olisiko etsimiäsi opintoja tarjolla jossain muussa kohteessa. Suosituimmissa kohteissa on vaikeinta löytää asunto, ja näihin kohteisiin saattaa olla kilpailua. Jos haluat varmistaa pääseväsi vaihtoon ja haet ensisijaisesti johonkin suosituista yliopistoista, kannattaa ilmoittaa hakemuksessa myös ainakin yksi muu kohde. Vuosittain Nordlys-vaihtoon valitaan noin kaksitoista Tampereen yliopiston opiskelijaa.

Nordplus-vaihtoon voit saada apurahaa noin 200 euroa vaihtokuukautta kohti. Matka-apurahaa myönnetään enintään 660 euroa Färsaarille, Grönlantiin ja Islantiin, 330 euroa muihin Pohjoismaihin. Apurahoista tulee tieto verkoston yhteyshenkilölle 2 - 4 kuukautta ennen vaihdon alkua. Lisäksi Nordplus-vaihtoon valittu voi hakea esteettömyysapurahaa, jos hänellä on henkinen tai ruumiillinen sairaus tai vamma, josta aiheutuu vaihdon aikana lisäkustannuksia. Esteettömyysapurahaa haetaan yliopiston Nordplus-yhteyshenkilön kautta.

Nordplus-ohjelman kotisivut

Käytännön tietoa vaihtoon lähtevälle Haloo Pohjolan kotisivuilla

Nordlys-verkoston partneriyliopistot

Islanti

Háskóli Íslands
Háskólinn á Akureyri
Háskólinn í Reykjavik


Norja

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø


Ruotsi

Göteborgs universitet
Karlstads universitet
Linköpings universitet
Linnéuniversitetet
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Mittuniversitetet
Örebro universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Uppsala universitet


Tanska

Aalborg Universitet
Århus Universitet
Grönlands Universitet
Københavns Universitet
Roskilde Universitet
Syddansk Universitet
University of Faroe Islands

 

Yliopiston Nordplus / Nordlys -yhteyshenkilö: kansainvälisten asioiden koordinaattori Leena Uski

north2north (Yhdysvallat, Kanada)

north2north-ohjelma on Arktisen yliopiston (the University of the Arctic) sisäinen opiskelijaliikkuvuusohjelma. Arktinen yliopisto on verkosto, johon kuuluu maapallon pohjoisilla alueilla toimivia yliopistoja, korkeakouluja ja muita laitoksia. north2north-ohjelman tavoitteena on opiskelijavaihdon kautta tukea pohjoisuuden vastavuoroista tuntemusta ja tietoisuutta sekä laadukasta koulutusta pohjoisilla alueilla.
 
north2north-ohjelma tukee opiskelijoiden liikkuvuutta Pohjoismaissa, Venäjällä ja Pohjois-Amerikassa. Hakukohteet varmistuvat maalis-huhtikuussa. north2north –ohjelma tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden perehtyä omakohtaisesti pohjoisten alueiden eri osiin ja jakaa kokemuksiaan muiden opiskelijoiden kanssa antamalla mahdollisuuden opiskella jossain toisessa Arktisen yliopiston jäsenyliopistossa. north2north-ohjelma liittyy läheisesti eri yliopistojen opettajien ja tutkijoiden tekemään yhteistyöhön. Opettajien ja tutkijoiden yhteistyön yhtenä tärkeänä tavoitteena on tukea ja ylläpitää opiskelijoiden liikkuvuusohjelmaa. north2north-vaihto-opiskelija opiskelee jossain toisessa napa-alueen korkeakoulussa 3-12 kuukautta ja parantaa tänä aikana tietämystään pohjoisen alueen ajankohtaisista kysymyksistä ja ongelmista sekä siellä asuvista ihmisistä.
 
Ylikansallista north2north ohjelmaa koordinoi Altassa toimiva International Coordination Office (ICO). Suomessa ohjelmaan osallistuvat oppilaitokset voivat anoa opiskelijoilleen tukea vuosittain kansallisesta apurahaohjelmasta, jota Suomessa koordinoi Opetushallitus (OPH). north2north-ohjelmaan osallistuville opiskelijoille voidaan anoa ohjelman apurahaa ja/tai matka-apurahaa. Päätökset Suomessa myönnettävistä apurahoista tekee OPH maaliskuun loppuun mennessä. Lukuvuonna 2015-2016 Arktisen yliopiston suomalaiset jäsenkorkeakoulut saivat keskimäärin 3-4 apurahaa opiskelijoilleen. Apurahan suuruus määräytyy vaihdon pituuden ja kohdemaan mukaisesti (tässä lukuvuoden 2015-2016 tiedot): jos opiskelun kesto on 3-4 kk, on apuraha 1000 €; jos opiskelun kesto on 5-12 kk, on apuraha 1500 €. Matkastipendit lähialueelle (Murmansk, Pohjoismaat) ovat 500 € ja muualle (Pohjois-Amerikka) 1000 €. Ohjelmaan valituilla on tarvittaessa mahdollisuus hakea myös esteettömyystukea.
 
Jos sinulla on kiinnostusta perehtyä pohjoisen eri alueisiin henkilökohtaisesti, ota yhteyttä Tampereen yliopiston north2north-yhteyshenkilöön Sari Hyttiseen, hän antaa sinulle lisätietoja tästä liikkuvuusohjelmasta.Vaihto-opintojen tulee liittyä pohjoisuuteen tai arktisuuteen ja vaihtoon voi hakea vähintään toisen vuoden perustutkinto-opiskelija.
 
Lisätietoja north2north-ohjelmasta löydät OPH:n sivuilta.