Credit transfer from previously completed studies AHOT

A student studying for a degree at the University of Tampere may transfer credits from studies completed at another Finnish or Foreign institution of higher education or other educational institution, provided the previously completed studies align with the objectives of the degree the student is currently studying for. The credits from previously completed studies may be transferred to a degree only once.

Credit transfer is decreed in the University of Tampere's General Regulations on Degrees (LINKKI); faculties may also stipulate their own practices.

A student who is unsatisfied with a decision concerning credit transfer may apply for rectification of the decision. The request can be made orally or in writing and it should be addressed to the person in the faculty office who has made the decision. The application should be made within 14 days after notification of the decision.

Inclusion and substitution

There are two main types of credit transfer: inclusion and substitution.

    Inclusion means that the student cannot or does not want to continue studying the discipline in question and would instead like to incorporate the studies into his or her degree. Inclusion decisions are made in the faculty office. For more information, please visit the faculty office and the Studies pages of the individual faculty.

    Substitution means that the student is considered to have already completed some of the courses offered by the University of Tampere based on his or her previously completed studies. Faculties are responsible for the substitution of the courses they offer, and the teachers responsible for each study module or course within the faculty are responsible for the substitution of their own study modules and courses. In some faculties, substitution issues are also handled by, for example, an academic affairs coordinator. When you go to meet with the person responsible for substitution, be sure to bring with you all the relevant documents concerning the completed studies.

Kieliopinnot

Kieliopintojen hyväksilukemisesta voi lukea kielikeskuksen ohjeista (LINKKI ja ANKKURI).

Ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen

Lue tarkemmin kohdasta Ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen (LINKKI).

Avoimen yliopisto-opetuksen opinnot

Avoimessa yliopistossa Tampereen yliopiston opetussuunnitelmien mukaan 1.1.1990 jälkeen suoritetut opintojaksot ja -kokonaisuudet siirtyvät automaattisesti kirjoilla olevan opiskelijan opintosuoritusrekisteriin. Todistuksia ei siis tarvitse käydä erikseen esittämässä.

Ammattikorkeakouluopinnot

Sekä valmiista että keskeneräisistä ammattikorkeakouluopinnoista voi saada hyväksiluettua opintoja. Olennaisinta on, että amk-opinnot täyttävät hyväksiluettavan opinnon osaamistavoitteet. (REHTORIN PÄÄTÖS 2017?)

Opiskeluoikeuden muutos suoraan maisteriin

Opiskelija, jolla on jo suoritettuna soveltuva korkeakoulututkinto ja jolle on myönnetty opiskeluoikeus sekä kandidaatin että maisterin tutkintoon, voi hakea opiskeluoikeuden muutosta opiskellakseen suoraan pelkkää maisterintutkintoa varten. Samalla opiskelija luopuu kandidaatin tutkinto-oikeudesta.

Katso tiedekuntakohtaiset ohjeet sivulta Siirtyminen suoraan maisterin tutkintoon.(LINKKI)

Oikaisu

Hyväksilukemispäätökseen tyytymätön opiskelija voi pyytää päätökseen oikaisua suullisesti tai kirjallisesti. Oikaisua pyydetään hyväksilukemispäätöksen tehneeltä, ja oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 27§)