Vanhojen opintojen vastaavuudet ja opintojen vanheneminen

Tampereen yliopistossa opetus järjestetään tiedekunnissa kulloinkin voimassaolevan opetussuunnitelman mukaisesti. Opetussuunnitelmassa on mainittu opintojakson vastaavuus edellisessä opetussuunnitelmassa. Tiedekunnilla voi olla opintojen vastaavuuksia koskevia siirtymäsääntöjä, joiden mukaan aikaisempien opetussuunnitelmakausien aikana opintonsa aloittaneet opiskelijat suorittavat opintojaan.

Tampereen yliopistossa periaatteena on, että tutkinnon laadun varmistamiseksi tutkintoihin hyväksiluettavien opintojen tulee pääsääntöisesti olla korkeintaan 10 vuotta vanhoja. Lisätietoa tiedekunnittain Tutkintoja koskevista yleisistä määräyksistä.