Lääketieteen lisensiaatin harjoittelu (24 op)

LL -tutkintoon vaadittavan harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija sairaanhoitolaitosten ja terveyskeskusten käytännön toimintaan, eri henkilöryhmien tehtäviin ja toimintaan terveyspalveluja tuottavan työryhmän jäsenenä, opintojen aikana saatujen valmiuksien soveltaminen käytännössä sekä erityisesti yleislääkäritasoisten toimenpiteiden suorittaminen.

Harjoittelun laajuus on noin 4 kuukautta (= 24 opintopistettä). Harjoittelu hyväksytään tutkintoon 3 vuoden opintojen jälkeen. Lyhin harjoitteluksi hyväksyttävä yhtäjaksoinen toimikausi yhdessä harjoittelupaikassa on 20 päivää. Tutkintoon hyväksyttävä harjoittelu tulee tapahtua loma-aikoina (poikkeuksena välivuoden aikana suoritettu harjoittelu).

Opiskelija voi hakeutua amanuenssiksi tiedekunnan kautta välitettäviin harjoittelupaikkoihin tai hankkia harjoittelupaikan itsenäisesti. Tarvittaessa voit käyttää hyödyksi opiskelijan CV-lomakepohjaa.

Tiedekunnan kautta jaettavat amanuenssin toimet

Tiedekunta välittää opiskelijoille (III-VI -vuosikurssilaiset) harjoittelupaikkoja lähiympäristön sairaaloihin keväisin ja syksyisin. Molemmista hakuajoista tiedotetaan opiskelijoita hyvissä ajoin. Osallistuakseen hakuun, opiskelijan tulee täyttää hakulomake. Jakotilaisuudessa opiskelija sitoutuu ottamaan sovitun paikan vastaan. Harjoittelun hyväksymiseksi opiskelijan on toimitettava työtodistus skannattuna tiedekunnan opintopalveluihin Virpi Sirénille osoitteeseen: med.opintotoimisto@uta.fi ja kesän harjoittelun osalta täytettävä palautelomake. Opiskelija toimittaa palautelomakkeen myös ohjaajalleen. Lomakkeet löytyvät alla olevista linkeistä. 

Hakulomake  Tallenna tiedosto koneellesi omalla nimelläsi (sukunimi_etunimi) ja lähetä osoitteeseen med.opintotoimisto@uta.fi

Opiskelijan palautelomake  Ole ystävällinen ja täytä lomake 29.9.2017 mennessä

Ohjaajan palautelomake     Ole ystävällinen ja täytä lomake 29.9.2017 mennessä

Lisätietoa harjoittelusta löytyy yleismääräyksistä

Muiden suomalaisten tai ulkomaalaisten yliopistojen opiskelijoille harjoittelupaikkoja ei välitetä.

Amanuenssiharjoittelut terveyskeskuksessa

Ohje amanuenssipalvelusta terveyskeskuksessa

Palautelomake amanuenssipalvelusta terveyskeskuksessa

Todistus amanuenssipalvelusta terveyskeskuksessa

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (VALVIRA) ohjeistus

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (VALVIRA) ohjeet lääketieteen ja muiden terveydenhuollon alan opiskelijoiden oikeudesta toimia tilapäisesti laillistetun ammattihenkilön tehtävissä

 

Poissaolevaksi ilmoittautuminen poistaa oikeuden toimia tilapäisesti terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä

Terhikki rekisterissä olevat 4. ja 5. vuoden opintonsa suorittaneiden poissaoleviksi ilmoittautuneiden opiskelijoiden tiedot ilmoitetaan Valviraan.

Edellä mainittu ei koske vaihto-opiskelijoita.

Valviran ohjeen mukaan yliopistojen tulee ilmoittaa Valviraan opintonsa keskeyttäneet opiskelijat. Opintonsa keskeyttäneiksi opiskelijoiksi katsotaan yliopistoon poissaoleviksi ilmoittautuneet.  Ilmoittautuessaan poissaolevaksi, opiskelija ei voi toimia tilapäisesti terveydenhuollon ammattihenkilöstön tehtävissä.  Poissaolon syy (äitiys- tai vanhempainvapaa, varusmies-tai siviilipalvelus, opiskelijavaihto tai muu opiskelijan oma syy) on Valviralle epäolennainen tieto.

Edellä mainittu ei kuitenkaan koske ulkomailla opiskelevia vaihto-opiskelijoita, vaikka he ilmoittautuisivatkin suomalaiseen yliopistoon poissaoleviksi. Vaihto-opiskelijat edistävät vaihtonsa aikana opintojaan toisessa yliopistossa, joten Valvira katsoo heidät aktiivisiksi opiskelijoiksi.

Tiedekunta ilmoittaa Valviraan tiedot niistä opiskelijoista, (4. ja/tai 5. vuoden opinnot suorittaneista aiemmin Terhikki rekisteriin ilmoitetut opiskelijat), jotka ovat ilmoittautuneet poissaoleviksi opiskelijoiksi.

Poissaolotiedot ilmoitetaan Valviraan kaksi kertaa lukuvuodessa helmikuussa ja lokakuussa. Poissaolomerkintä tehdään Valvirassa toistaiseksi voimassaolevaksi. Kun opiskelija ilmoittautuu uudelleen läsnäolevaksi, tiedekunta toimittaa hänen tietonsa uudelleen Valviraan Terhikki rekisteriin merkittäväksi.