Pro gradu -tutkielma

Pro gradu -tutkielma on maisterintutkinnon syventäviin opintoihin sisältyvä opinnäyte. Tutkielman laajuus ja osaamistavoitteet kuvataan opinto-oppaassa.

Pro graduun liittyy sekä yliopiston yhteisiä että tutkinto-ohjelmien omia ohjeita. Tiedekunta- ja tutkinto-ohjelmakohtaiset ohjeet löytyvät alasivuilta.

Tutustu myös näihin:

Tampereen yliopiston opinnäyteohje

Kypsyysnäyte-sivu