Yliopisto-opettaja tutkii, ohjaa ja opettaa. Yliopisto-opettajan tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, alan asiantuntijuutta sekä hyvää opetustaitoa ja kokemusta opetustyöstä.