Orientoituminen yliopisto-opintoihin

Yliopisto-opinnot aloittaville opiskelijoille on tarjolla erilaisia materiaaleja ja infotilaisuuksia. Tutkinto-opiskelijat aloittavat opintonsa tyypillisesti orientoivilla opinnoilla tai johdantokurssilla.

Tälle sivulle on koottu kohderyhmäkohtaista tietoa opintojen alkuvaiheen avuksi.

Kandidaatti- ja maisteriopiskelijat sekä LL-opiskelijat

Osallistu uusille opiskelijoille järjestettäviin infotilaisuuksiin, niin opintosi alkavat sujuvasti. Orientoivat opinnot ja johdantokurssit järjestetään uusille opiskelijoille syyslukukauden aikana.

Tarkista itseäsi koskevat tiedot alta oman tiedekuntasi kohdalta. Älä unohda uudelle opiskelijalle lähetettyjä tiedotteita ja opetusohjelmaa.

Orientoivat opinnot muodostuvat pääsääntöisesti seuraavista osista:

 • Orientoivat 1 : tiedekuntien orientoivat
 • Orientoivat 2: tietoiskut palveluista (sähköiset palvelut, kirjaston palvelut, kielikeskuksen info, UnipoliSport, YTHS, saavutettavuus)
 • Orientoivat 3: hyvinvointiorientoivat (tavoitteena on perehdyttää uudet opiskelijat yliopistoyhteisöön ja -opintoihin sekä antaa välineitä opiskelukyvyn ylläpitämiseksi)
 • Orientoivat 4: valinnaisten opintojen infot
 • Orientoivat 5: opiskelustrategiat ja aikaansaaminen sekä opiskelutaidot

Yliopiston ja tiedekuntien järjestämien yhteisten tilaisuuksien lisäksi tutkinto-ohjelmat ja ainejärjestöt voivat järjestää infotilaisuuksia, jotka perehdyttävät opiskelijan oman alan opiskeluun ja käytäntöihin.

Kansainvälisissä maisteriohjelmissa (linkki ohjelmien listaukseen) opintonsa aloittavien orientoivat opinnot järjestetään elokuussa. Orientoivien opintojen tiedot julkaistaan englanninkielisessä oppaassa[linkki].

Yhteisten tilaisuuksien materiaalit

Tähän kootaan yliopiston yhteisten orientoivien tilaisuuksien materiaalit.

 • Pikaopas kielikeskuksen opintoihin, pdf.
 • Tietotekniikkataidot, elokuun kurssin mainos, pdf

Tiedekuntakohtaiset ohjeet ja materiaalit

Tähän kootaan tiedekuntakohtaiset ohjeet sekä materiaalit.

Johtamiskorkeakoulu (JKK)

Orientoivat opinnot -opintojakso on kaikille johtamiskorkeakoulun kandidaattivaiheen opiskelijoille tutkintoon kuuluva pakollinen opintojakso ja siihen kuuluvat seuraavat opintosuoritukset:

 • osallistuminen orientoivien opintojen opetukseen (luennot)
 • henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) teko
 • tiedonhankintataidot

Tarpeelliset tiedot orientoivista opinnoista ja materiaalit löydät orientoivien opintojen Moodle-alustalta (linkki), johon on lisätty kaikki ensimmäisen vuoden läsnäolevat opiskelijat.

Yhteyshenkilöt:

Hallintotieteet ja politiikan tutkimus: Aino Nordling, aino.nordling(at)uta.fi

Kauppatieteet: Elina Kangastupa, elina.kangastupa(at)uta.fi

Kasvatustieteiden tiedekunta (EDU)

KASORIENT Orientoivat ja asiantuntijuuden kehittymistä tukevat opinnot (3 op) on kaikille kasvatustieteiden tiedekunnan kandivaiheen opiskelijoille tutkintoon kuuluva pakollinen opintojakso ja siihen kuuluvat seuraavat osasuoritukset:

Tarpeelliset tiedot ja materiaalit löydät KASORIENT-jakson Moodle-alustalta (linkki).

KASS1 Asiantuntijuuden kehittymiseen orientoiva opintojakso (1 op) on kaikille kasvatustieteiden tiedekunnan maisterivaiheen opiskelijoille tutkintoon kuuluva pakollinen opintojakso ja siihen kuuluvat seuraavat osasuoritukset:

 • orientoivat opinnot 1-5
 • HOPS-ryhmissä työskentely

Tarpeelliset tiedot ja materiaalit löydät KASS1-jakson Moodle-alustalta (linkki).

Yhteyshenkilö: opintokoordinaattori Liisa Ikkala-Toiviainen, liisa.ikkala-toiviainen(at)uta.fi

Luonnontieteiden tiedekunta (LUO)

Orientoivat opinnot -opintojakso on luonnontieteiden tiedekunnan kandidaattitutkintoihin kuuluva pakollinen opintojakso, jossa on kaksi osaa:

Myös maisteriopintoja aloittavat opiskelijat ovat tervetulleita orientoiviin. Kansainvälisten maisteriohjelmien ohjeet julkaistaan englanninkielisessä oppaassa.

Tiedekunnan yhteiset materiaalit, syksy 2017

 • Tiedekunnan uuden opiskelijan opas, pdf
 • Yhteisen infotilaisuuden esitysmateriaalit, pdf

Tutkinto-ohjelmien materiaalit, syksy 2017

 • MTT, tutkinto-ohjelmakirje, pdf
 • MTT, orientoivien ohjelmakirje, pdf
 • MTT, tutkinto-ohjelmakohtaisen tilaisuuden esitysmateriaalit, pdf

 

 • TIE, tutkinto-ohjelmakirje, pdf
 • TIE, orientoivien ohjelmakirje, pdf
 • TIE, tutkinto-ohjelmakohtaisen tilaisuuden esitysmateriaalit, pdf

Yhteyshenkilö: opintokoordinaattori Ville-Matti Erkintalo, ville-matti.erkintalo(at)uta.fi

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta (MED)

 • Lääketieteen lisensiaatin opintojen Johdanto-jakso alkaa elokuussa (syksyllä 2017 maanantaina 21.8.) ja on kestoltaan kolme viikkoa. Jakso kattaa orientoivien opintojen osat 1-3 lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelmassa. Lisätiedot ja aikataulut lähetetään uusien opiskelijoiden infopaketissa.
  Yhteyshenkilö: opetuskoordinaattori Matti Torikka, puh. 040 190 9738, s-posti: matti.torikka(at)uta.fi, Arvo E160
 • Bioteknologian tutkinto-ohjelman uusille opiskelijoille järjestetään opintojakso BTK0001 Orientoivat opinnot, joka alkaa tutustumistilaisuudella ma 28.8.2017 klo 10, Arvo F211. Opintojakso päättyy ke 18.10.2017 kestäen seitsemän viikkoa ja sisältäen kahden viikkotunnin opetuksen ajalla 30.8.-18.10.2017.
  Yhteyshenkilö: opintokoordinaattori Riitta Aallos, puh. 050 318 6377, s-posti, riitta.aallos(at)uta.fi, Arvo E160

Viestintätieteiden tiedekunta (COMS)

Viestintätieteiden tiedekunnan ohjeet sekä tilaisuuksien materiaalit

Informaatiotieteet

Orientoivat opinnot on kaikille informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kandivaiheen opiskelijoille pakollinen jakso, ja siihen kuuluvat seuraavat opintosuoritukset:

 • Alkuorientaatio (luennot ja infotilaisuudet uusille opiskelijoille)
 • Tiedonhankintataidot I (kirjaston järjestämä opetus)

Lisäksi kandivaiheen opiskelijat suorittavat jakson Opintojen ohjattu suunnittelu, joka alkaa orientoivien opintojen alussa ja kestää maisteriopintoihin siirtymiseen saakka.

Internet and Game Studies -maisteriohjelman uudet opiskelijat suorittavat opintojakson Orientation.

Yhteyshenkilö: opintosihteeri Silja Jäntti, silja.jantti(at)uta.fi

Journalistiikka ja viestintä

Orientoivat opinnot ja HOPS –opintojakso on kaikille journalistiikan ja viestinnän kandivaiheen opiskelijoille pakollinen jakso ja siihen kuuluvat seuraavat opintosuoritukset:

 • osallistuminen yliopiston yhteisiin ja tiedekunnan omiin orientoivien opintojen tilaisuuksiin, ajat ovat opetusohjelmassa
 • henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen tutkinto-ohjelmien omien aikataulujen ja ohjeiden mukaisesti

Lisäksi journalistiikan ja viestinnän opiskelijat suorittavat ensimmäisen vuoden aikana Tiedonhankinnan perusteet.

Yhteyshenkilö: opintokoordinaattori Tiina Riihelä, tiina.riihela(at)uta.fi

Teatterityö

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteet

Orientoivat opinnot ja HOPS –opintojakso on kaikille kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteen kandivaiheen opiskelijoille pakollinen jakso ja siihen kuuluvat seuraavat opintosuoritukset:

 • osallistuminen yliopiston yhteisiin ja tiedekunnan omiin orientoivien opintojen tilaisuuksiin, ajat ovat opetusohjelmassa
 • osallistuminen tutkinto-ohjelmien omiin infotilaisuuksiin, ajat ovat opetusohjelmassa
 • henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen tutkinto-ohjelmien omien aikataulujen ja ohjeiden mukaisesti
 • osallistuminen tiedonhankintaitojen opetukseen (2x2h), ajat ovat opetusohjelmassa

Yhteyshenkilöt:

englanti: opintokoordinaattori Aatu Lehtovaara, aatu.lehtovaara(at)uta.fi
kirjallisuustiede, saksa, suomi: opintokoordinaattori Maija Ohvo, maija.ohvo(at)uta.fi
pohjoismaiset kielet, venäjä: opintokoordinaattori Sirje Lällä, sirje.lalla(at)uta.fi

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta (SOC)

YKYY0 Orientoivat opinnot -jakso kuuluu pakollisena tiedekunnan tutkinto-ohjelmien uusille opiskelijoille. Orientoivat koostuvat seuraavista osasuorituksista:

 • osallistuminen yliopiston yhteisiin ja tiedekunnan omiin orientoivien opintojen tilaisuuksiin
 • osallistuminen oman tutkinto-ohjelman orientoivien opintojen tilaisuuksiin
 • henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen tutkinto-ohjelman ohjeistuksen mukaisesti

Yhteyshenkilöt:

filosofia:  tutkijatohtori Jani Hakkarainen, jani.hakkarainen(at)uta.fi

historia: yliopisto-opettaja Ville Vuolanto, ville.vuolanto(at)uta.fi

logopedia: Nelly Penttilä

psykologia: yliopistonlehtori Elina Vierikko, elina.vierikko(at)uta.fi

sosiaalityö: opintokoordinaattori Hanna Carroll, hanna.carroll(at)uta.fi

terveystieteet: amanuenssi Helena Rantanen, helena.rantanen(at)uta.fi

yhteiskuntatutkimus: opintokoordinaattori Johanna Elo, johanna.elo(at)uta.fi

Tohtoriopiskelija

Tampereen yliopiston tutkijakoulu järjestää vuosittain orientaatiopäivän väitöskirjatutkijoille. Tarkemmat tiedot sekä aikataulun löydät opetusohjelmasta. Tilaisuus ei ole pakollinen, mutta sitä suositellaan lämpimästi kaikille uusille tohtoriopiskelijoille.

Tohtoriohjelmat voivat järjestää lisäksi omia orientaatiotilaisuuksiaan. Näistä tiedotetaan yliopiston sähköpostiosoitteeseesi ja pääset katsomaan niitä tiedekuntasi ja tohtoriohjelmasi opetusohjelmasta.

Avoimen yliopiston opiskelija

Näin käynnistät opintosi sujuvasti avoimen yliopiston opinnoissa

 • Opiskelijaksi hakeutuminen: Jos olet vasta hakeutumassa avoimen yliopiston opiskelijaksi, katso ohjeet Opiskelijaksi –sivulta.
 • Opintoihin ilmoittautumisen jälkeen saat avoimesta yliopistosta opintokirjeen – tutustu siihen huolella.
 • Osassa opintoja järjestetään opintonsa aloittaville alkuinfoja. Saat tietoa opintoihisi liittyvistä asioista myös opintokirjeen, sähköposti- ja Moodleviestien kautta. Emme lähetä erillistä kutsua kursseille!
 • Opetus: mitä, missä, milloin? Opetustarjontasivuilta löytyvistä opetusohjelmista löydät opintoihisi kuuluvan opetuksen (luennot, harjoitukset jne.) ja kirjallisuuden tiedot. Esim. luento- ja tenttisalimuutokset ovat mahdollisia, joten tarkista viimeisin tieto Opetustarjontasivulta omien opintojesi kohdasta.
 • Tee itsellesi henkilökohtainen opiskelusuunnitelma: Opintojen aloittaminen edellyttää suunnitelmallisuutta. Tutustu opintojen sisältöön, aikatauluihin ja maksuihin Opetustarjonta-sivulta. Perehdy myös tenttimiskäytäntöihin (LINKKI). Oman opiskelusuunnitelman tekemiseen löydät tukea Opintojen suunnittelu –sivuilta (LINKKI).
 • Saat tarvittavat tenttikirjat kirjastosta, joten hanki Tampereen yliopiston kirjaston kirjastokortti. Kirjasto tarjoaa laajat sähköiset palvelut ja –aineistot. Lisätietoa kurssikirjoista ja tietoaineistoista. (LINKKI Opiskelijan opas/Opintojen aikana/Opintojen suunnittelu/Kurssikirjat ja tietoaineistot)
 • Opiskelu avoimessa yliopistossa on sivutoimista, joten opiskelija ei ole oikeutettu valtion opintotukeen eikä ruokailu- tai matkalippujen alennuksiin.
 • Tukea opintoihin: Opiskelijapalvelumme auttaa käytännön kysymyksissä. Voit sopia henkilökohtaisen opinto-ohjausajan opintojesi opintokoordinaattorilta/suunnittelijalta, tiedot löydät opintojesi Opetustarjontatiedoista.

Saapuva vaihto-opiskelija

Saapuvien vaihto-opiskelijoiden ohjeet on koottu englanninkieliseen oppaaseen.

Vieraileva opiskelija (JOO, Tampere3)

Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti ja aloita opinnot. Ole tarvittaessa yhteydessä ja kysy neuvoa.

Tampereen yliopiston opiskeluohjeet ja -käytännöt löydät opintojen aikana -osiosta. Kurssikohtaiset suoritusohjeet löytyvät opetusohjelmasta ja lisätietoa saat kurssin opettajalta.

Muut opiskelijat

Alumni-, täydennyskoulutus- ja akateemisten moduulien opiskelija. Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti ja aloita opinnot. Ole tarvittaessa yhteydessä ja kysy neuvoa.

Tampereen yliopiston opiskeluohjeet ja -käytännöt löydät opintojen aikana -osiosta. Kurssikohtaiset suoritusohjeet löytyvät opetusohjelmasta ja lisätietoa saat kurssin opettajalta.