Ristiinopiskelu

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), Tampereen teknillisen yliopisto (TTY) ja Tampereen yliopisto (TaY) muodostavat yhteisen korkeakouluorganisaation (Tampere3) vuonna 2019. TAMK:in tai TTY:n läsnä olevilla tutkinto-opiskelijoilla on oikeus suorittaa opintoja Tampereen yliopistossa, ja Tampereen yliopiston läsnä olevilla tutkinto-opiskelijoilla on puolestaan oikeus suorittaa opintoja TAMK:ista ja TTY:ltä.

Opiskelijan tulee varmistaa opintojen soveltuvuus tutkintoonsa tiedekunnan ohjeistuksen mukaisesti, jonka jälkeen opintoihin haetaan ristiinopiskelupalvelun kautta.

Alla kuvatut ristiinopiskelua koskevat ohjeet koskevat

a) Tampereen yliopiston opiskelijoita
b) Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen teknillisen yliopiston opiskelijoita.

Tampereen yliopiston opiskelijat

Opintojen suunnittelu

Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijana voit usein valita tutkintoosi valinnaisia opintoja varsin vapaasti. Tampere3-opinnot lisäävät mahdollisuuksiasi valita tutkintoosi monipuolisia valinnaisia opintoja.

Huom! Ennen kuin hakeudut Tampere3-opintoihin, tarkista oman tiedekuntasi ohjeistus opintojen suunnittelusta ja valinnaisten opintojen sisällöstä. Voit tutustua Tampere3-korkeakoulujen opintotarjontaan ristiinopiskelupalvelussa. Palvelun kautta myös haet opiskeluoikeutta haluamiisi Tampereen ammattikorkeakoulun ja/tai Tampereen teknillisen yliopiston opintoihin.

Hakeutuminen

Jotta voit suorittaa opintoja Tampereen ammattikorkeakoulussa tai Tampereen teknillisestä yliopistossa, tarvitset opiskeluoikeuden kyseisille opintojaksoille.  Hae opiskeluoikeutta riittävän ajoissa, että ehdit ottaa käyttöön kohdekorkeakoulun käyttäjätunnuksen ja ilmoittautua opetukseen kunkin korkeakoulun aikataulujen mukaisesti. Hakeutuminen tapahtuu ristiinopiskelupalvelussa, jossa voit poimia haluamiasi opintoja opintokoriisi ja vahvistaa opiskeluoikeuden hakemisen. On tärkeää, että vahvistamisen jälkeen noudatat saamiasi toisen korkeakoulun ohjeita.

Mikäli olet saanut opiskeluoikeuden toisen korkeakoulun opintojaksoille jo oman tutkinto-ohjelmasi kautta, sinun ei tarvitse hakeutua kyseisiin opintoihin ristiinopiskelupalvelussa. Tämä ohje koskee esimerkiksi bioteknologian tutkinto-ohjelmassa sekä Human-Technology Interaction -maisteriohjelman opintosuunnakseen valinneita tai ko. ohjelmassa opiskelevia, joilla on oikeus suorittaa osa opinnoista Tampereen teknillisessä yliopistossa. Jos olet epävarma oman tutkinto-ohjelmasi myötä syntyvistä opiskeluoikeuksista muihin korkeakouluihin, varmista asia omasta tiedekunnastasi.

Opintoihin ilmoittautuminen ja tieto ilmoittautumisen hyväksynnästä (kohdekorkeakoulussa)

Saatuasi opiskeluoikeuden Tampereen ammattikorkeakoulun ja/tai Tampereen teknillisen yliopiston opintojaksoille, tulee sinun aktivoida kyseisen korkeakoulun käyttäjätunnukset ja ilmoittautua opetukseen saamiesi ohjeiden mukaisesti. Huomioi, että opintoihin ilmoittautumisen aikataulut ovat erilaisia eri korkeakouluissa. Noudata aikatauluja ja ilmoittaudu ajoissa.

Opintojen suorittaminen

Mikäli ilmoittautumisesi opintoihin hyväksytään, voit suorittaa opintojaksot opettajan antamien ohjeiden mukaisesti. Jos et ilmoittautumisesta huolimatta aio suorittaa opintoja, ilmoita asiasta vastuuopettajalle. Muista seurata kohdekorkeakoulun kautta saamaasi sähköpostia, tai ohjaa postit sieltä eteenpäin siihen sähköpostiin, jota luet päivittäin. Saat sähköpostitse tärkeitä tietoja koskien opintojen suorittamista.

Ristiinopiskelupalvelun kautta saamasi opiskeluoikeus oikeuttaa sinua opiskelemaan vain palvelussa valitsemiasi opintoja.  Sinulle myönnettävä opiskeluoikeus on voimassa lukuvuoden loppuun (31.7.) saakka. Mikäli et suorita opintoja ennen lukuvuoden loppua ja haluat edelleen suorittaa opinnot, tulee opiskeluoikeutta hakea uudelleen seuraavaksi lukuvuodeksi.

Opintojen suorittamisen jälkeen

Kun olet suorittanut opintoja toisessa Tampere3-korkeakoulussa, suoritustieto siirtyy automaattisesti Tampereen yliopistoon. Tarkista opintorekisteristäsi, että ristiinopiskelun kautta suorittamasi opinnot on kirjattu opintosuorituksiin. Tämän jälkeen sinun on vielä omassa tiedekunnasasi huolehdittava opintojen hyväksilukemisesta tutkintoosi. Lisätietoja hyväksilukemisesta löydät opiskelukäytäntöjä koskevista ohjeista sekä omasta tiedekunnastasi.

Tiedekuntien tarkennukset:

Luonnontieteiden tiedekunta

Yleisen riistiinopiskelutarjonnan ohella luonnontieteiden tiedekunnan opiskelijoille suunnattuja kokonaisuuksia TTY:llä:

Erityisesti luonnontieteiden tiedekunnan matematiikan aineenopettajakoulutuksen opiskelijoille suunnatut kokonaisuudet TTY:llä (Huom. näihin opintoihin haetaan toistaiseksi edelleen JOO-järjestelmän kautta. Lue lisää JOO-ohjeista):

Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen teknillisen yliopiston opiskelijat

Läsnä olevana Tampereen ammattikorkeakoulun tai Tampereen teknillisen yliopiston tutkinto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus hakeutua suorittamaan opintoja Tampereen yliopistossa. Tampere3-opinnot lisäävät mahdollisuuksiasi valita tutkintoosi monipuolisia valinnaisia opintoja.

Hakeutuminen

Tarjolla olevat Tampereen yliopiston opintojaksot näet ristiinopiskelupalvelusta. Tutustu tarjontaan ja suunnitele opintosi.
Huomaa, että opintojaksoilla voi olla lukuvuoden aikana useita toteutuskertoja. On mahdollista, että vain osa toteutuskerroista on tarjolla ristiinopiskelijoille. Lisäksi kaikista opintojaksoista ei välttämättä järjestetä opetusta joka vuosi. Löydät kunkin opintojakson toteutukset ja niiden tiedot opintojakson tiedoista kohdasta "Opintojakso opetusohjelmassa".

Tarkista opintojen soveltuvuus tutkintoosi oman korkeakoulusi ohjeiden mukaisesti ennen opintoihin hakeutumista!

Hae opiskeluoikeutta haluamillesi opintojaksoille. Opiskeluoikeutta tulee hakea riittävän ajoissa, sillä opiskeluoikeuden myöntämisen jälkeen sinun tulee myös ottaa käyttöösi Tampereen yliopiston peruspalvelutunnus ja ilmoittautua opetukseen kunkin toteutuksen aikataulujen mukaisesti.

Opintoihin ilmoittautuminen ja tieto ilmoittautumisen hyväksynnästä

Kun olet hakenut opiskeluoikeutta Tampereen yliopistossa suoritettaviin opintoihin, saat ohjeet Tampereen yliopiston peruspalvelutunnuksen käyttöön ottamiseksi ja opetukseen ilmoittautumiseksi. Aktivoi tunnukset ja ilmoittaudu ohjeiden mukaisesti. Huomaa, että oikeus suorittaa opintojakso(t) varmistuu vasta, kun ilmoittautumisesi toteutukselle on hyväksytty.

Jos kurssille ilmoittautuneita joudutaan rajaamaan, etusijalla ovat lähtökohtaisesti Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijat. Muuten opiskelijat valitaan kunkin tiedekunnan etusijaperiaatteiden mukaisesti. Yleiset periaatteet opiskelijoiden valinnasta kursseille löydät Tampereen yliopiston tutkintosäännöstä, kohdasta 23 §.

Huom! Ennen tiettyjen kielten opintojaksoja on suoritettava pakollinen lähtötasokoe. Tarkista niitä koskevat ohjeet.

Opintojen suorittaminen

Mikäli ilmoittautumisesi opintoihin hyväksytään, voit suorittaa opintojaksot opettajan antamien ohjeiden mukaisesti. Jos et ilmoittautumisesta huolimatta aio suorittaa opintoja, ilmoita asiasta vastuuopettajalle. Muista seurata Tampereen yliopiston kautta saamaasi sähköpostia, tai ohjaa postit sieltä eteenpäin siihen sähköpostiin, jota luet päivittäin. Saat sähköpostitse tärkeitä tietoja koskien opintojen suorittamista.

Ristiinopiskelupalvelun kautta saamasi opiskeluoikeus oikeuttaa sinua opiskelemaan vain palvelussa valitsemiasi opintoja.  Sinulle myönnettävä opiskeluoikeus on voimassa lukuvuoden loppuun (31.7.) saakka. Mikäli et suorita opintoja ennen lukuvuoden loppua ja haluat edelleen suorittaa opinnot, tulee opiskeluoikeutta hakea uudelleen seuraavaksi lukuvuodeksi.

Opintojen suorittamisen jälkeen

Kun olet suorittanut opintoja Tampereen yliopistossa, suoritustieto siirtyy automaattisesti Tampereen ammattikorkeakouluun tai Tampereen teknillisen yliopistoon. Tarkista kotikorkeakoulusi opintorekisteristä, että ristiinopiskelun kautta suorittamasi opinnot on kirjattu rekisteriin. Tämän jälkeen sinun on vielä kotikorkeakoulussasi huolehdittava opintojen hyväksilukemisesta tutkintoosi.

Mikäli olet tyytymätön Tampereen yliopistossa suorittamasi opintosuorituksen arviointiin, siihen on mahdollista hakea oikaisua Tampereen yliopiston tutkintosäännön 27 §:n mukaisesti.