Valinnaiset opinnot

Valinnaiset opinnot Tampereen yliopistossa

Tutkinto-opiskelijana voit varsin vapaasti valita opintoja oman ja muiden tiedekuntien opetustarjonnasta. Yliopistollamme on lisäksi tiedekuntarajat ylittäviä opintokokonaisuuksia, jotka sopivat hyvin valinnaisiksi opinnoiksi. Valinnaisiin opintoihin voi kuulua täysin vapaavalintaisia tai keskenään vaihtoehtoisia opintoja tutkinto-ohjelmasta riippuen. Aiemmin on puhuttu sivuaineista ja vapaasta sivuaineoikeudesta.

Valinnaiset opinnot muissa korkeakouluissa

Oman yliopiston lisäksi voit opiskella valinnaisia opintoja myös muissa suomalaisissa tai ulkomaisissa korkeakouluissa, esimerkiksi Tampere3-ristiinopiskelun, joustavan opinto-oikeuden (JOO) tai verkosto-opintojen kautta.