Tutkinto-ohjelman vaihtaminen

Tampereen yliopistossa kandidaatin tutkintoa opiskeleva, joka haluaa vaihtaa nykyisen tutkinto-ohjelmansa johonkin toiseen tutkinto-ohjelmaan jo kandidaattivaiheessa, voi tutkinto-ohjelmasta riippuen hakea tutkinto-ohjelman vaihtoa siirtohaussa. Tutkinto-ohjelman vaihto edellyttää luopumista aikaisemmasta opiskeluoikeudesta.

Siirtohaussa (sisäinen siirto) voivat hakea Tampereen yliopistossa tiedekuntaa tai tiedekunnan sisällä tutkinto-ohjelmaa vaihtavat kandidaattivaiheen opiskelijat. Tutkinto-ohjelman vaihto edellyttää pääsääntöisesti opintoja halutussa tutkinto-ohjelmassa tai vastaavia opintoja. Kaikkiin tutkinto-ohjelmiin ei kuitenkaan ole mahdollista hakea siirtohaussa. Tiedot siirtohaussa haettavina olevista tutkinto-ohjelmista ja hakukohteittaiset valinnan edellytykset löydät yliopiston Opiskelijaksi-sivuilta.

Opiskelija, joka on jo suorittanut kandidaatin tutkinnon voi hakea maisterikoulutuksen muutosta Tampereen yliopiston maisterihaussa. Haettavina olevat maisterikoulutukset ja hakukohteittaiset valinnan edellytykset löydät yliopiston Opiskelijaksi-sivuilta.

Opintosuunnan vaihtamisesta saman tutkinto-ohjelman sisällä löydät lisätietoja Opiskelun oppaan Opintosuuntahaku ja -valinta -sivulta.

Mahdolliset tiedekuntakohtaiset tarkennukset tutkinto-ohjelman vaihtamisesta löydät alta:

Johtamiskorkeakoulu

Kasvatustieteiden tiedekunta

Kasvatustieteiden tiedekunnassa on yksi kandidaatin ja maisterin tutkintoihin johtava tutkinto-ohjelma: kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma. Tutkinto-ohjelman sisällä on kolme koulutusta:
- elinikäinen oppiminen ja kasvatus
- luokanopettajan koulutus
- varhaiskasvatuksen koulutus

Muiden tiedekuntien opiskelijat voivat hakea siirtohaussa kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaan ainoastaan elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutukseen. Luokanopettajan ja varhaiskasvatuksen koulutuksiin ei voi hakea sisäistä siirtoa. Näihin koulutuksiin haetaan normaalin opiskelijavalinnan kautta yhteishaussa.

Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelija voi hakea koulutuksen vaihtoa tutkinto-ohjelman sisällä elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutukseen. Hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on suorittanut vähintään 25 op kasvatustieteiden opintoja, osoittanut koulutuksen riittäväksi katsomaa opintomenestystä ja että resurssit sallivat opiskelijan ottamisen. Vapaamuotoinen perusteltu hakemus tulee toimittaa kasvatustieteiden tiedekunnan opintopalveluiden kansliaan (Virta h. 244). Hakuaika on keväisin erikseen ilmoitettuun ajankohtaan. Opiskeluoikeuden vaihto edellyttää aikaisemmasta opiskeluoikeudesta luopumista.

Luokanopettajan ja varhaiskasvatuksen koulutuksiin ei voi hakea vaihtoa tutkinto-ohjelman sisällä. Niihin haetaan normaalin opiskelijavalinnan kautta yhteishaussa.

Luonnontieteiden tiedekunta

Tutkinto-ohjelman vaihto (kandidaattivaiheessa): Opiskelija, joka ei vielä ole suorittanut kandidaatin tutkintoa, voi hakea tutkinto-ohjelman vaihtoa Tampereen yliopiston siirtohaussa. Tarkemmat ohjeet löydät valintaperusteista.

Maisterikoulutuksen vaihto: Opiskelija, joka opiskelee pelkkää maisteritutkintoa, voi hakea maisterikoulutuksen muutosta. Haku tapahtuu Tampereen yliopiston maisterihaussa tai kansainvälisten maisteriohjelmien haussa. Tarkemmat ohjeet löydät valintaperusteista.

Maisterikoulutuksen vaihto oman tutkinto-ohjelman sisällä: Opiskelija voi hakea maisterikoulutuksen muutosta oman tutkinto-ohjelman sisällä vapaamuotoisella hakemuksella. Haku tapahtuu haetun maisterikoulutuksen hakuaikataulun mukaisesti. Tarkemmat ohjeet löydät valintaperusteista.

Maisteriopintosuunnan vaihto matematiikan maisterikoulutuksen sisällä: Tarkemmat ohjeet saat tutkinto-ohjelman opintokoordinaattorilta.

Lisätietoja: opintopäällikkö Taru Koskinen

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Viestintätieteiden tiedekunta

Tutkinto-ohjelman vaihto (kandidaatin ja maisterin tutkinnon osalta)

Opiskelija, joka ei ole vielä suorittanut kandidaatin tutkintoa voi hakea tutkinto-ohjelman vaihtoa Tampereen yliopiston siirtohaussa osoitteessa Opintopolku.fi.

Hakemukseen liitetään perustelut ja opintorekisteriote. Tutkinto-ohjelman vaihto edellyttää luopumista aikaisemmasta opiskeluoikeudesta. Opiskelijalta voidaan edellyttää täydentävien opintojen suorittamista.

Maisterikoulutuksen vaihto

Opiskelija, joka on suorittanut kandidaatin tutkinnon, voi hakea maisterikoulutuksen muutosta Tampereen yliopiston maisterihaussa korkeakoulujen yhteishaun II-hakuaikana osoitteessa Opintopolku.fi.

Hakemukseen liitetään perustelut, alemman korkeakoulututkinnon tutkintotodistus ja opintorekisteriote.

Englanninkielisiin maisteriohjelmiin vaihtoa haetaan kansainvälisten maisteriohjelmien hakuaikana joulu-tammikuussa. Haussa olevat ohjelmat ja hakuohjeet löytyvät Admissions-sivuilta (linkki http://www.uta.fi/admissions/masters-degree-programmes).

Jos tutkinto on vielä hakuvaiheessa kesken, valinta voidaan tehdä ehdollisesti, ja opiskelijan tulee toimittaa todistus tutkinnosta annettuun päivämäärään mennessä.

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintoihin hakevien on liitettävä hakemukseensa kopio ylioppilastutkintotodistuksesta suomen kielen taidon toteamista varten. Mikäli hakija ei ole suorittanut ylioppilastutkinnossa suomi äidinkielenä -koetta vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur, suomen kielen taito todetaan erillisellä kokeella. Kokeeseen voivat osallistua vain ne, jotka ovat hakeneet opinto-oikeuden vaihtoa hakuaikana ja joille on lähetetty kutsu kokeeseen. Suomen kielen kokeen ajankohta keväällä 2018 ilmoitetaan myöhemmin.

Maisterin tutkinnon opintosuunnan muutos oman tutkinto-ohjelman sisällä

Opiskelija voi hakea maisterin tutkinnon opintosuunnan muutosta oman tutkinto-ohjelman sisällä vapaamuotoisella hakemuksella. Tiedekunnan dekaanille osoitettu hakemus toimitetaan tiedekunnan opintopäällikölle. Hakuaika keväällä 2018 ilmoitetaan myöhemmin. Hakemukseen liitetään perustelut ja opintorekisteriote.

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopintoihin hakevien on liitettävä hakemukseensa kopio ylioppilastutkintotodistuksesta suomen kielen taidon toteamista varten. Mikäli hakija ei ole suorittanut ylioppilastutkinnossa suomi äidinkielenä -koetta vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur, suomen kielen taito todetaan erillisellä kokeella. Kokeeseen voivat osallistua vain ne, jotka ovat hakeneet opinto-oikeuden vaihtoa hakuaikana ja joille on lähetetty kutsu kokeeseen. Suomen kielen kokeen ajankohta keväällä 2018 ilmoitetaan myöhemmin.

Päätökset tehdään kesäkuun loppuun mennessä.

Lisätietoja antaa viestintätieteiden tiedekunnan opintopäällikkö Tuija Puntanen.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta