Ohjaustahot opintopalveluissa

Tiedekunnan opintopalveluilta saat opinto-oikeuksiin, tutkintoihin ja niiden rakenteeseen painottuvaa neuvontaa. Tiedekunnan opintopalveluissa hoidetaan myös opintosuoritusten rekisteröinnit ja valmistellaan esimerkiksi tutkintotodistukset.

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Erkintalo Ville-Matti opintokoordinaattori

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma:
-matematiikan ja tilastotieteen opintoasiat
-opintojen korvaavuudet
-kokonaismerkinnät
-opetussuunnittelu ja opetusohjelma
-tuntiopetus
-omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella -lomakkeet
Luonnontieteiden tiedekunta:
-uudet opiskelijat ja orientoivat opinnot
Ville-Matti.Erkintalo@uta.fi PÄÄT C105a 050 318 6386
Rikala Heli opintokoordinaattori

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma:
- tietojenkäsittelytieteiden opintoasiat (ml. TIM, HTI, SDE ja CBDA)
- opintojen korvaavuudet
- kokonaismerkinnät
- opetussuunnittelu ja opetusohjelma
- omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella -lomakkeet
Heli.Rikala@uta.fi PINNI B1058 050 318 6669
Heinonen Minna opintosihteeri

- LUO-tiedekunnan toimisto
- yleinen opintoneuvonta
- kandidaatin- ja maisterintutkintojen todistukset ja erillisopintojen todistukset (MTT, TIE ja ITI)
- opiskelijavalintaan liittyvät käytännön tehtävät (MTT ja TIE)
Minna.I.Heinonen@uta.fi PINNI B1053 050 318 6398
Laaksonen Sirkka opintosihteeri

- suoritusrekisteri, tutkielmat (MTT)
- tenttiasiat (MTT ja TIE)
Sirkka.Laaksonen@uta.fi PINNI B1059 050 318 6626
Yli-Salomäki Sanna opintosihteeri

- opinnäyteasiat, kypsyysnäytteet (TIE, ITI)
- opintorekisteri (TIE, ITI)
- yleiset tentit (TIE, MTT)
Sanna.Yli-Salomaki@uta.fi LINNA 4072 050 437 7586
Tuominen Kirsi kansainvälisten asioiden koordinaattori

Luonnontieteiden tiedekunta:
- JOO-opiskeluasiat
- lähtevät Erasmus-opiskelijat
- saapuvat ulkomaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat sekä englanninkieliset maisteriohjelmat (CBDA, SDE)
Muut asiantuntijatehtävät
Kirsi-Marja.Tuominen@uta.fi PINNI B1057 050 318 6688
Laatikainen Elisa Opintosihteeri

Luonnontieteiden ja viestintätieteiden tiedekunnat:
- lisensiaatin- ja tohtorintutkintojen kokonaismerkinnät ja tutkintotodistukset
- tohtoriopintoihin liittyvät muut avustavat tehtävät
Tampereen yliopiston tutkijakoulu:
-tutkijakoulun viestintä ja tohtorihaun koordinointi
Elisa.Laatikainen@uta.fi PÄÄT C106 050 318 6823
Koskinen Taru opintopäällikkö

Luonnontieteiden tiedekunta:
- tutkintohallintoasiat, esittely- ja suunnittelutehtävät
- perus- ja jatkotutkintojen opiskelijavalinnat
- opintojen hyväksilukuasiat
- jatkotutkintojen hyväksymiseen liittyvät asiat
- LUO-opintopalveluiden lähiesimiestehtävät
Muut asiantuntijatehtävät
Taru.Koskinen@uta.fi PINNI B1051 040 190 1219

Tohtoriopinnoihin liittyvissä kysymyksissä sinua auttavat henkilöt löydät ohjaus, suunnittelu ja raportointi tohtoriopinnoissa -sivulta.

Johtamiskorkeakoulu

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Nordling Aino opintokoordinaattori

erityisesti hallintotieteiden opintoasiat:
- yleinen opintoneuvonta ja -ohjaus (mm. HOPS, opintojen hyväksilukeminen, valmistuminen)
- opiskelijavalinta-asiat (yhteishaku, erillishaku sekä erilliset opinto-oikeudet)
- tutkinto-ohjelman koordinointitehtävät
- aikaisempien opintojen hyväksilukeminen,
- henkilökohtainen opintoneuvonta
Aino.Nordling@uta.fi PINNI A2038 050 318 6822
Ranta Marika LOMALLA 30.6.2017 ALKAEN

opintokooridnaattori

erityisesti kauppatieteiden opintoasiat
- opintoneuvonta ja -ohjaus, mm. HOPS, opintojen hyväksilukeminen, valmistuminen
- opiskelijavalinta-asiat: päävalinta, siirtohaku, maisterihaku ja alumniopinto-oikeudet
- tutkinto-ohjelman koordinointitehtävät
Marika.Ranta@uta.fi PINNI A2035 050 318 7384
Tontti Heli-Maija opintopäällikkö

- tutkintohallintoasiat
- esittely- ja suunnittelutehtävät
- opetussuunnitelmat
- opiskelijavalinnat
- lähiesimiestehtävät
Heli.Tontti@uta.fi PINNI A2037 040 190 1232
Höijer Minna Kansainvälisten asioiden koordinaattori

- Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman kansainväliset asiat ja koordinointitehtävät sekä yleiset opintoasiat
- Jean Monnet -hallinto

Vastaanotto: lukukausien aikana ti & to klo 13–15, muulloin sopimuksen mukaan.
Minna.Hoijer@uta.fi PINNI A2069 050 318 6604
Nieminen Terhi kansainvälisten asioiden koordinaattori

- kansainväliset opintoasiat
- opiskelijaliikkuvuus
- kv. tutorraportit
- kv opintoneuvonta
Terhi.Nieminen@uta.fi PINNI A2067 040 190 1480
Tuomikoski Johanna opintosihteeri

- tutkintotodistukset ja valmistumiseen liittyvä neuvonta
- politiikan tutkimuksen opintosuoritusrekisteri
Johanna.Tuomikoski@uta.fi PINNI A4041 040 190 1822
Oittinen Selene opintosihteeri

- kauppatieteiden ja hallintotieteiden tutkinto-ohjelmien opintosuoritusrekisteri
- yksikön tutkielmalausuntoihin liittyviä toimenpiteitä
- opetustilavaraukset ja yksikön omien seminaaritilojen varausten hoito
Selene.Oittinen@uta.fi PINNI A3042 050 318 6654

Kasvatustieteiden tiedekunta

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Hakonen Raija Opintosihteeri

- avoin yliopisto-opetus: neuvonta, opintosuoritusrekisterimerkinnät, kokonaismerkinnät, tilavaraukset
- tutkinto-opintojen opintosuoritusrekisterimerkinnät: kasvatustieteiden perusopinnot (KASP2 ja KASP5)•luokanopettajakoulutuksen monialaiset opinnot ja EDUn tarjoamien valinnaisten perusopetuksessa opetettavien aineiden opintokokonaisuudet: opintosuoritusrekisterimerkinnät
- varhaiskasvatuksen ammatilliset opinnot ja lisäkoulutus: opintosuoritusrekisterimerkinnät, kokonaismerkinnät, tilavaraukset
- valmistuvien juhlaan liittyvät järjestelyt
Raija.Hakonen@uta.fi VIRTA 203 040 190 1814
Ikkala-Toiviainen Liisa Opintokoordinaattori

- varhaiskasvatus (varhaiskasvatuksen ammatilliset opinnot ja valinnaiset opinnot): neuvonta ja ohjaus, opetusohjelma, opiskelijavalinnat, KK- ja KM- tutkintotodistusten valmistelu
- elinikäinen oppiminen ja kasvatus: KK- ja KM- tutkintotodistusten valmistelu
- opiskelijavalintaprosessin koordinointi
- ohjausvastaava opintopalveluiden osalta, tuutoriyhteistyö
Liisa.Ikkala-Toiviainen@uta.fi VIRTA 252 040 190 1476
Koivusaari Tarja Osastosihteeri

- luokanopettajakoulutus: kandidaattivaiheen neuvonta ja ohjaus, opetusohjelma, opiskelijavalinnat, monialaisten opintojen kokonaismerkinnät
- EDUn tarjoamien valinnaisten perusopetuksessa opetettavien aineiden opintokokonaisuudet: kokonaismerkinnät, opetusohjelmat, opiskelijavalinnat
- luokanopettajakoulutus: KK- ja KM-tutkintotodistusten valmistelu
- erillisten opintokokonaisuuksien todistusten valmistelu
- esi- ja alkukasvatus: kokonaismerkinnät
- opintopalveluiden kanslian toiminnan koordinointi
Tarja.Koivusaari@uta.fi VIRTA 245 040 190 4203
Korhonen Marjo Opintopäällikkö

- perustutkintojen (KK, KM) opintoja koskevien päätösten valmistelu- ja esittelytehtävät
- opintoja koskevien määräysten soveltaminen
- opiskelijoiden oikeusturva-asiat
- opiskelijavalinnat
- JOO-opinto-oikeudet
- TE-lomakkeet
- lähiesimiestehtävät EDUn opintopalveluissa
Marjo.Korhonen@uta.fi PINNI A2037 050 437 7352
Leppälä Pirjo Opintosihteeri

- tutkinto-opintojen opintosuoritusrekisteri- ja kokonaismerkinnät: kasvatustieteiden perus-, aine- ja syventävät opinnot, erityiskasvatus, puhekasvatus ja vokologia, Multicultural Study Programme in Education-opintokokonaisuus, Master's Degree Programme in Teacher Education -maisteriohjelma
- tenttien järjestelyt (yleiset tenttipäivät)
- kandidaatintutkielma-asiat
- tilavaraukset
- opetusryhmiin valinnat
Pirjo.Leppala@uta.fi VIRTA 244 050 318 6636
Mäkelä Johanna Opintokoordinaattori

- aineenopettajan pedagogiset opinnot: neuvonta ja ohjaus, opetusohjelma, opiskelijavalinnat
- avoin yliopisto-opetus: neuvonta ja ohjaus, opetusohjelma, opiskelijavalinnat
Johanna.M.Makela@uta.fi VIRTA 209 050 421 1071
Pohjasmäki Leena Opintokoordinaattori

- KK-tutkinto: elinikäinen oppiminen ja kasvatus (elokas): neuvonta ja ohjaus, opetusohjelma, opiskelijavalinnat, harjoitteluasiat, aikuiskoulutuksen opettajan pedagogiset opinnot
- kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman perus- ja aineopinnot: opetusohjelma
- lukuvuosittaisen opetusohjelmaprosessin koordinointi
Leena.Pohjasmaki@uta.fi VIRTA 250 050 318 6662
Salo Paula Opintokoordinaattori

- kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriopinnot, ml. pro gradu-tutkielmat: neuvonta ja ohjaus, opetusohjelma, gradu-seminaariryhmiin valinnat, tutkielmien tarkastusprosessi
- aikama-koulutus: neuvonta ja ohjaus
- uusien opintopalvelutietojärjestelmien käyttöönoton koordinointi
Paula.K.Salo@uta.fi VIRTA 249 050 318 7317
Söderkultalahti Seija Opintosihteeri

- aineenopettajan pedagogiset opinnot: opintosuoritusrekisterimerkinnät, kokonaismerkinnät
- tohtoriohjelma: opintosuoritusrekisterimerkinnät ja kokonaismerkinnät
- opiskelijavalintaprosessin avustavat toimet
Seija.Soderkultalahti@uta.fi VIRTA 244 050 343 5742
Varjokorpi Kirsi-Marja Kansainvälisten asioiden koordinaattori


- kansainvälinen liikkuvuus, mm. ERASMUS-opiskelijavaihto
- Master's Degree Programme in Teacher Education –kansainvälinen maisteriohjelma: neuvonta ja ohjaus, opetusohjelma
- Multicultural Study Programme in Education-opintokokonaisuus: neuvonta ja ohjaus, opetusohjelma
- ulkomailla suoritetut opinnot
- KV-vierailujen yhteyshenkilö ja koordinaattori
- koulutusviennin suunnittelu ja koordinointi
Kirsi-Marja.Varjokorpi@uta.fi VIRTA 246 050 524 2544
Raudasoja Sari opintokoordinaattori

- tohtoriohjelman neuvonta ja ohjaus, opetusohjelmat, opiskelijavalinnat
Sari.Raudasoja@uta.fi VIRTA 248 050 318 6666

Luonnontieteiden tiedekunta

Tutkinto-ohjelmien asiointiosoitteet:

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma mtt-studies@uta.fi

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma cs-studies@uta.fi

 

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Erkintalo Ville-Matti opintokoordinaattori

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma:
-matematiikan ja tilastotieteen opintoasiat
-opintojen korvaavuudet
-kokonaismerkinnät
-opetussuunnittelu ja opetusohjelma
-tuntiopetus
-omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella -lomakkeet
Luonnontieteiden tiedekunta:
-uudet opiskelijat ja orientoivat opinnot
Ville-Matti.Erkintalo@uta.fi PÄÄT C105a 050 318 6386
Rikala Heli opintokoordinaattori

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma:
- tietojenkäsittelytieteiden opintoasiat (ml. TIM, HTI, SDE ja CBDA)
- opintojen korvaavuudet
- kokonaismerkinnät
- opetussuunnittelu ja opetusohjelma
- omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella -lomakkeet
Heli.Rikala@uta.fi PINNI B1058 050 318 6669
Heinonen Minna opintosihteeri

- LUO-tiedekunnan toimisto
- yleinen opintoneuvonta
- kandidaatin- ja maisterintutkintojen todistukset ja erillisopintojen todistukset (MTT, TIE ja ITI)
- opiskelijavalintaan liittyvät käytännön tehtävät (MTT ja TIE)
Minna.I.Heinonen@uta.fi PINNI B1053 050 318 6398
Laaksonen Sirkka opintosihteeri

- suoritusrekisteri, tutkielmat (MTT)
- tenttiasiat (MTT ja TIE)
Sirkka.Laaksonen@uta.fi PINNI B1059 050 318 6626
Yli-Salomäki Sanna opintosihteeri

- opinnäyteasiat, kypsyysnäytteet (TIE, ITI)
- opintorekisteri (TIE, ITI)
- yleiset tentit (TIE, MTT)
Sanna.Yli-Salomaki@uta.fi LINNA 4072 050 437 7586
Tuominen Kirsi kansainvälisten asioiden koordinaattori

Luonnontieteiden tiedekunta:
- JOO-opiskeluasiat
- lähtevät Erasmus-opiskelijat
- saapuvat ulkomaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat sekä englanninkieliset maisteriohjelmat (CBDA, SDE)
Muut asiantuntijatehtävät
Kirsi-Marja.Tuominen@uta.fi PINNI B1057 050 318 6688
Laatikainen Elisa Opintosihteeri

Luonnontieteiden ja viestintätieteiden tiedekunnat:
- lisensiaatin- ja tohtorintutkintojen kokonaismerkinnät ja tutkintotodistukset
- tohtoriopintoihin liittyvät muut avustavat tehtävät
Tampereen yliopiston tutkijakoulu:
-tutkijakoulun viestintä ja tohtorihaun koordinointi
Elisa.Laatikainen@uta.fi PÄÄT C106 050 318 6823
Koskinen Taru opintopäällikkö

Luonnontieteiden tiedekunta:
- tutkintohallintoasiat, esittely- ja suunnittelutehtävät
- perus- ja jatkotutkintojen opiskelijavalinnat
- opintojen hyväksilukuasiat
- jatkotutkintojen hyväksymiseen liittyvät asiat
- LUO-opintopalveluiden lähiesimiestehtävät
Muut asiantuntijatehtävät
Taru.Koskinen@uta.fi PINNI B1051 040 190 1219

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

 

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelma

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelman opintohallintohenkilökunta Työtilat ovat monitilaympäristössä, joten opetuskoordinaattoreiden kiireelliset tapaamiset sovitaan puhelimitse, muutoin sähköpostilla
Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Hildén Katja opetuskoordinaattori

II vuosikurssin opinnot
Lääketieteen yksikön tutkijalinja
Katja.Hilden@uta.fi ARVO E160 040 190 9739
Kampman Ulla opetuskoordinaattori

III vuosikurssin opinnot
Valinnaiset opinnot
Ulla.Kampman@uta.fi ARVO E160 040 190 9677
Koivukangas Mervi opetuskoordinaattori

IV (kl), V ja VI vuosikurssien integroidut seminaarit
IV (kl), V ja VI vuosikurssien tenttikoordinaattori
PTH kliininen opintojakso
Ane, Gyn, Iho- ja Spt, KNK, Las, Neuro, Onkol, Pth ja Sil suoritusten rekisteröinti
Tutkintotodistusanomusten tarkastus
VI vuosikurssin Verestysjakso
Mervi.Koivukangas@uta.fi ARVO E160 050 599 1896
Lehto Tarja opetuskoordinaattori

Harjoittelu
Kv-asiat
IV vuosikurssin syyslukukauden opinnot
Syventävien opintojen opinnäytetyöt
Tutkintotodistukset
Tarja.Lehto@uta.fi ARVO E160 040 190 1249
Salkolahti Pia opintosihteeri Pia.Salkolahti@uta.fi ARVO E160 050 318 7275
Sirén Virpi opintosihteeri

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoon liittyvät asiat, mm. tutkintoon hakevien neuvonta, opiskelijavalinta, kurssiasematodistukset ja harjoitteluun liittyvät työtodistukset.
Yleislääketieteeseen erikoistuvien neuvonta ja seminaarijärjestelyt.
Virpi.Siren@uta.fi ARVO E160 050 318 6678
Torikka Matti opetuskoordinaattori (biolääketiede)

I vuosikurssin opinnot, II vuosikurssin Lääketieteellinen tieto ja tutkimus-, sekä Vanheneminen-jakso
Matti.Torikka@uta.fi ARVO E160 040 190 9738
Vanhatalo-Suonurmi Tarja opetuskoordinaattori

I -VI kliinisten taitojen ohjaus
Anestesiologian ja silmätautiopin kliiniset jaksot, simulaatiot
Tarja.Vanhatalo-Suonurmi@uta.fi ARVO D025 050 541 6385
Pietilä Nina opintopäällikkö

Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon suunnittelu- ja kehittämistehtävät, HOPS-ohjaus, opintojen hyväksiluku. Tutkintoon hakevien neuvonta ja opiskelijavalinta.
Nina.Pietila@uta.fi ARVO E160 050 303 4276

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin työntekijät

Iho- ja sukupuolitautiopin kliininen opetus

   Sanna Sällinen TAYS iho s-posti: sanna.sallinen(at)pshp.fi

Kirurgian kliininen opetus

   Taina Ahlgrén, ELV, TAYS H-siipi 2.krs, puh. (03) 3116 7565
   s-posti: taina.ahlgren(at)pshp.fi

Korva-, nenä- ja kurkkutautiopin kliininen opetus

   Merja Rumpunen, sh, TAYS PKO, puh. (03) 311 65998
   s-posti: merja.rumpunen(at)pshp.fi

Lastentautiopin kliininen opetus

   Paula Heikkilä, sh AMK, TtM, Arvo D520, puh. 050 - 5695 575
   s-posti: paula.heikkila(at)uta.fi

Neurologian kliininen opetus

   Satu Ylä-Mononen, TtM, sh TAYS M-rak. 1.krs, puh. 03 3116 6077
   s-posti: satu.yla-mononen(at)uta.fi

Psykiatrian alan kliininen opetus

   Leena Heinonen,TtM, Arvo B235, puh. 046-923 7211
   s-posti: leena.heinonen(at)uta.fi

Silmätautiopin kliininen opetus

   Jaana Niinimäki, esh, Tays silmäkeskus, puh. (03) 3116 4957
   s-posti: jaana.niinimaki(at)pshp.fi

Sisätautiopin ja keuhkosairausopin kliininen opetus

   Minna Talvitie, Arvo B225, puh. (03) 3116 7754, GSM 050 529 8110
   s-posti: minna.talvitie(at)uta.fi

Synnytys- ja naistentautiopin kliininen opetus

   Kristiina Kujanpää, TtM, kätilö, Tays M-rak. h. 310, puh. 040-190 4063
   s-posti: kristiina.kujanpaa(at)uta.fi

Hajautettu opetus Seinäjoella ja Etelä-Pohjanmaalla

   Pauliina Suomela, ESH, HTM, puh. (06) 415 5220 ja 044-415 5220
   s-posti: etunimi.sukunimi(at)epshp.fi

 

 

Bioteknologian tutkinto-ohjelma

Bioteknologian tutkinto-ohjelman tutkinto-ohjelmavastaavat sekä opintoneuvonta ja ohjaus
Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Kallioniemi Anne Professori vv (lääketieteellinen teknologia ja bioteknologia)

Bioteknologian tutkinto-ohjelman tutkinto-ohjelmavastaava, BMT:n varajohtaja
Anne.Kallioniemi@uta.fi ARVO D240 050 437 2645
Nykter Matti Professori (lääketieteellinen teknologia ja bioteknologia, alana bioinformatiikka, laskennallinen biologia)

Tutkinto-ohjelmavastaava, Master's Degree Programme in Bioinformatics
Maisterintutkinnon opintosuunnista vastaava professori, bioinformatiikan opintosuunta
Matti.Nykter@uta.fi ARVO D231 050 318 6869
Hytönen Vesa apulaisprofessori

FT, dos., ryhmänjohtaja, yliopistonlehtori vv (alana bioteknologia), Proteiinidynamiikka, Maisterintutkinnon opintosuunnista vastaava professori, molekyylibiologian opintosuunta
Vesa.Hytonen@uta.fi ARVO F331 040 190 1517
Skottman Heli Apulaisprofessori (tenure track), Silmäryhmä, Bioteknologian tutkinto-ohjelma

Maisterintutkinnon opintosuunnista vastaava professori, soluteknologian opintosuunta
Heli.Skottman@uta.fi ARVO D429 050 396 9645
Pietilä Nina opintopäällikkö

Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon suunnittelu- ja kehittämistehtävät, HOPS-ohjaus, opintojen hyväksiluku. Tutkintoon hakevien neuvonta ja opiskelijavalinta.
Nina.Pietila@uta.fi ARVO E160 050 303 4276
Aallos Riitta Opintokoordinaattori, Bioteknologian tutkinto-ohjelma

Bioteknologian tutkinto-ohjelman opiskelijoiden henkilökohtaiset opintosuunnitelmat (HOPS), opinto-ohjaus ja -neuvonta
Opintojen suorittamiseen liittyvä ohjaus ja neuvonta
Opiskelijavaihtoasiat
Riitta.Aallos@uta.fi ARVO E160 050 318 6377
Ståhle-Nieminen Catarina Kansainvälisten asioiden koordinaattori

Public and Global Health -maisteriohjelman opintohallinto, Kaupin kampuksen kv-yhdyshenkilö, terveystieteiden opintoneuvonta kv-, vaihto- ja harjoitteluasioissa.
bioinformatiikan maisteriohjelman opinto-ohjaus ja -neuvonta
Catarina.Stahle-Nieminen@uta.fi ARVO E160 040 190 1664
Viilo Marjatta Koulutussuunnittelija

Jatkotutkintoihin liittyvä haku- ja valmistumisneuvonta
Opinto-oikeusneuvonta
Lääketieteen ja biotieteiden tohtoriohjelma, TaY tohtorikoulutus
Marjatta.Viilo@uta.fi ARVO E160 050 365 7133
Mattila Henna Koordinaattori, tutkijakoulukoordinaattori

Lääketieteen ja biotieteiden tohtoriohjelma, TaY tohtorikoulutus
Henna.Mattila@uta.fi ARVO D532 040 190 9756
Tutkinto-ohjelman ohjaussuunnitelma, pdf(päivitetty 9.9.2015)

Viestintätieteiden tiedekunta

Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Jäntti Silja Opintosihteeri, informaatiotutkimus ja interaktiivinen media Silja.Jantti@uta.fi PINNI B1050 050 318 6635
Heinonen Minna opintosihteeri

- LUO-tiedekunnan toimisto
- yleinen opintoneuvonta
- kandidaatin- ja maisterintutkintojen todistukset ja erillisopintojen todistukset (MTT, TIE ja ITI)
- opiskelijavalintaan liittyvät käytännön tehtävät (MTT ja TIE)
Minna.I.Heinonen@uta.fi PINNI B1053 050 318 6398
Yli-Salomäki Sanna opintosihteeri

- opinnäyteasiat, kypsyysnäytteet (TIE, ITI)
- opintorekisteri (TIE, ITI)
- yleiset tentit (TIE, MTT)
Sanna.Yli-Salomaki@uta.fi LINNA 4072 050 437 7586
Tuominen Kirsi kansainvälisten asioiden koordinaattori

Luonnontieteiden tiedekunta:
- JOO-opiskeluasiat
- lähtevät Erasmus-opiskelijat
- saapuvat ulkomaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat sekä englanninkieliset maisteriohjelmat (CBDA, SDE)
Muut asiantuntijatehtävät
Kirsi-Marja.Tuominen@uta.fi PINNI B1057 050 318 6688
Puntanen Tuija opintopäällikkö Tuija.Puntanen@uta.fi PINNI B5025 040 190 9832

Journalistiikka ja viestintä

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Riihelä Tiina Opintokoordinaattori, journalistiikka ja viestintä
- opinto-ohjaus ja -neuvonta
- kokonaismerkinnät
- opiskelijavalinta
- muualla suoritettujen opintojen hyväksiluku
- avoimen yliopiston opinnot
Tiina.Riihela@uta.fi PÄÄT E230 050 318 6602
Siivonen Ilona Amanuenssi
- ohjausvastaava
- opintojen ohjaus
- opetuksen suunnittelu ja opetusohjelma
- työharjoittelu
- tutkielmat
- opiskelijaraportit (luottamus- ja vapaaehtoistehtävät)
Ilona.Siivonen@uta.fi PÄÄT E216 050 599 3801
Kallioinen Merita opintosihteeri Merita.Kallioinen@uta.fi PÄÄT E232 050 318 6612
Laurila Briitta opintosihteeri Briitta.Laurila@uta.fi PÄÄT E217 050 318 6631
Vähämäki Anna Opintokoordinaattori (kansainväliset asiat)
- Kansainvälisten maisteriohjelmien koordinointi: Media Education, Cultural Studies, Public Choice
- North American Studies ohjelman koordinaattori
- Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelman vaihto-opiskelijat (lähtevät ja saapuvat)
- Teatterityön tutkinto-ohjelman kansainväliset asiat
Anna.Vahamaki@uta.fi PÄÄT E227 050 318 6639
Puntanen Tuija opintopäällikkö Tuija.Puntanen@uta.fi PINNI B5025 040 190 9832

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteet

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Ohvo Maija Opintokoordinaattori
Tutkinto-ohjelmat: kirjallisuustiede, suomen kieli, saksa
Maija.Ohvo@uta.fi PINNI B4048 050 318 6653
Lällä Sirje Opintokoordinaattori
Tutkinto-ohjelmat: pohjoismaiset kielet, ranska, venäjä
Oppiaineet: Russian Studies, tšekin kieli, romanian kieli
Sirje.Lalla@uta.fi PINNI B4099 050 318 6638
Lehtovaara Aatu Opintokoordinaattori
- Englannin tutkinto-ohjelma
- Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen opinnot
Aatu.Lehtovaara@uta.fi PINNI B4060 050 509 9270
Aro Marita opintosihteeri Marita.Aro@uta.fi PINNI B4051 050 318 6382
Pihlström Mira kansainvälisten asioiden koord Mira.Pihlstrom@uta.fi PINNI B4072 050 318 6692
Puntanen Tuija opintopäällikkö Tuija.Puntanen@uta.fi PINNI B5025 040 190 9832

Teatterityö

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Huikka Teija opintokoordinaattori Teija.Huikka@uta.fi PÄÄT D102 040 510 8223
Kallioinen Merita opintosihteeri Merita.Kallioinen@uta.fi PÄÄT E232 050 318 6612
Puntanen Tuija opintopäällikkö Tuija.Puntanen@uta.fi PINNI B5025 040 190 9832

Englanninkieliset maisteriohjelmat

Master's Degree Programme in Human-Technology Interaction

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Rikala Heli opintokoordinaattori

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma:
- tietojenkäsittelytieteiden opintoasiat (ml. TIM, HTI, SDE ja CBDA)
- opintojen korvaavuudet
- kokonaismerkinnät
- opetussuunnittelu ja opetusohjelma
- omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella -lomakkeet
Heli.Rikala@uta.fi PINNI B1058 050 318 6669

Master's Degree Programme in Media Education & Master's Degree Programme in Cultural Studies

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Vähämäki Anna Opintokoordinaattori (kansainväliset asiat)
- Kansainvälisten maisteriohjelmien koordinointi: Media Education, Cultural Studies, Public Choice
- North American Studies ohjelman koordinaattori
- Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelman vaihto-opiskelijat (lähtevät ja saapuvat)
- Teatterityön tutkinto-ohjelman kansainväliset asiat
Anna.Vahamaki@uta.fi PÄÄT E227 050 318 6639

Master's Degree Programme in Internet and Game Studies

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Tuusa Anna opintokoordinaattori Anna.Tuusa@uta.fi
Jäntti Silja Opintosihteeri, informaatiotutkimus ja interaktiivinen media Silja.Jantti@uta.fi PINNI B1050 050 318 6635
 
 

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Filosofian tutkinto-ohjelma

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Raatikainen Panu apulaisprofessori (filosofia, tenure track) Panu.Raatikainen@uta.fi PINNI B4147 050 318 6142
Räty Teijo Opintokoordinaattori
Historian ja filosofian tutkinto-ohjelmien opintohallinto
Teijo.Raty@uta.fi PINNI B3057 050 318 6672
Siipo Helena Opintosihteeri
Kandidaatin- ja maisterintutkintoihin liittyvät opintoasiat, tutkintotodistukset (HuK-, PsK-, YTK-, FM-, YTM- ja PsM-tutkinnot)
JOO-yhdyshenkilö
Helena.Siipo@uta.fi LINNA 6060 040 190 9678
Wilkman Leena Opintopäällikkö
Kandidaatin ja maisterin tutkintojen opintohallinnon vastuuhenkilö
Leena.Wilkman@uta.fi LINNA 6056 040 190 9833
Wansén-Kaseva Anna opintokoordinaattori

- YKYn kv. vaihtojen koordinointi, Erasmus- ja yksikön kahdenvälisten vaihtosopimusten hallinnointi (opettajat, perustutkinto- ja jatko-opiskelijat)
- kv-maisteriohjelmien opintohallinto JKK:ssa (MDP in Russian and European Studies, MDP in Leadership for Change)
- kv. maisteriohjelmien harjoittelutukiasiat YKY:ssä (COSOPO, PEACE, RES, QSR/PC, GTS)
- Finnish Society and Culture -kurssin koordinointi
- yliopiston UniPID-yhdyshenkilö
Anna.Wansen-Kaseva@uta.fi LINNA 6065 050 396 9642

Historian tutkinto-ohjelma

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Vuolanto Ville yliopisto-opettaja (historia) Ville.Vuolanto@uta.fi PINNI B3065 050 417 4112
Räty Teijo Opintokoordinaattori
Historian ja filosofian tutkinto-ohjelmien opintohallinto
Teijo.Raty@uta.fi PINNI B3057 050 318 6672
Siipo Helena Opintosihteeri
Kandidaatin- ja maisterintutkintoihin liittyvät opintoasiat, tutkintotodistukset (HuK-, PsK-, YTK-, FM-, YTM- ja PsM-tutkinnot)
JOO-yhdyshenkilö
Helena.Siipo@uta.fi LINNA 6060 040 190 9678
Wilkman Leena Opintopäällikkö
Kandidaatin ja maisterin tutkintojen opintohallinnon vastuuhenkilö
Leena.Wilkman@uta.fi LINNA 6056 040 190 9833
Wansén-Kaseva Anna opintokoordinaattori

- YKYn kv. vaihtojen koordinointi, Erasmus- ja yksikön kahdenvälisten vaihtosopimusten hallinnointi (opettajat, perustutkinto- ja jatko-opiskelijat)
- kv-maisteriohjelmien opintohallinto JKK:ssa (MDP in Russian and European Studies, MDP in Leadership for Change)
- kv. maisteriohjelmien harjoittelutukiasiat YKY:ssä (COSOPO, PEACE, RES, QSR/PC, GTS)
- Finnish Society and Culture -kurssin koordinointi
- yliopiston UniPID-yhdyshenkilö
Anna.Wansen-Kaseva@uta.fi LINNA 6065 050 396 9642

Logopedian tutkinto-ohjelma

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Oksa Anna tutkija Anna.Matilda.Oksa@uta.fi
Vuorilehmus Pertti Opintosihteeri
Psykologian ja logopedian tutkinto-ohjelman opintoasiat
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma: tutkielma-asiat
Pertti.Vuorilehmus@uta.fi LINNA 4054 050 318 6699
Korpijaakko-Huuhka Anna-Maija professori (logopedia) Anna-Maija.Korpijaakko-Huuhka@uta.fi PÄÄT D218 040 190 4108
Kukkonen Tarja lehtori (logopedia) Tarja.Kukkonen@uta.fi PÄÄT D220 050 318 6242
Siipo Helena Opintosihteeri
Kandidaatin- ja maisterintutkintoihin liittyvät opintoasiat, tutkintotodistukset (HuK-, PsK-, YTK-, FM-, YTM- ja PsM-tutkinnot)
JOO-yhdyshenkilö
Helena.Siipo@uta.fi LINNA 6060 040 190 9678
Wilkman Leena Opintopäällikkö
Kandidaatin ja maisterin tutkintojen opintohallinnon vastuuhenkilö
Leena.Wilkman@uta.fi LINNA 6056 040 190 9833

Psykologian tutkinto-ohjelma

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Vuorilehmus Pertti Opintosihteeri
Psykologian ja logopedian tutkinto-ohjelman opintoasiat
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma: tutkielma-asiat
Pertti.Vuorilehmus@uta.fi LINNA 4054 050 318 6699
Siipo Helena Opintosihteeri
Kandidaatin- ja maisterintutkintoihin liittyvät opintoasiat, tutkintotodistukset (HuK-, PsK-, YTK-, FM-, YTM- ja PsM-tutkinnot)
JOO-yhdyshenkilö
Helena.Siipo@uta.fi LINNA 6060 040 190 9678
Wilkman Leena Opintopäällikkö
Kandidaatin ja maisterin tutkintojen opintohallinnon vastuuhenkilö
Leena.Wilkman@uta.fi LINNA 6056 040 190 9833

Sosiaalityön tutkinto-ohjelma

Tampere
Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Carroll Hanna Opintokoordinaattori
Sosiaalityön tutkinto-ohjelman, Nuttu- maisteriohjelman ja työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman opintohallinto
Hanna.Carroll@uta.fi LINNA 6054 040 190 1555
Raitanen Terhi Opintosihteeri
Sosiaalityön tutkinto-ohjelman opintoasiat (opintorekisteri, opintoneuvonta)
Terhi.Raitanen@uta.fi PINNI B3042 050 318 6664
Wansén-Kaseva Anna opintokoordinaattori

- YKYn kv. vaihtojen koordinointi, Erasmus- ja yksikön kahdenvälisten vaihtosopimusten hallinnointi (opettajat, perustutkinto- ja jatko-opiskelijat)
- kv-maisteriohjelmien opintohallinto JKK:ssa (MDP in Russian and European Studies, MDP in Leadership for Change)
- kv. maisteriohjelmien harjoittelutukiasiat YKY:ssä (COSOPO, PEACE, RES, QSR/PC, GTS)
- Finnish Society and Culture -kurssin koordinointi
- yliopiston UniPID-yhdyshenkilö
Anna.Wansen-Kaseva@uta.fi LINNA 6065 050 396 9642
Siipo Helena Opintosihteeri
Kandidaatin- ja maisterintutkintoihin liittyvät opintoasiat, tutkintotodistukset (HuK-, PsK-, YTK-, FM-, YTM- ja PsM-tutkinnot)
JOO-yhdyshenkilö
Helena.Siipo@uta.fi LINNA 6060 040 190 9678
Wilkman Leena Opintopäällikkö
Kandidaatin ja maisterin tutkintojen opintohallinnon vastuuhenkilö
Leena.Wilkman@uta.fi LINNA 6056 040 190 9833


Pori
Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Kuisma Päivi koordinaattori Paivi.Kuisma@uta.fi PORI 386I 050 430 2013
Ruuska Sirpa Hallintosihteeri
Talous-, opinto- ja yleishallinto; avoin yliopisto- ja yliopistokeskusyhteistyö
Sirpa.Ruuska@uta.fi PORI 395 050 430 2012
Siipo Helena Opintosihteeri
Kandidaatin- ja maisterintutkintoihin liittyvät opintoasiat, tutkintotodistukset (HuK-, PsK-, YTK-, FM-, YTM- ja PsM-tutkinnot)
JOO-yhdyshenkilö
Helena.Siipo@uta.fi LINNA 6060 040 190 9678
Wilkman Leena Opintopäällikkö
Kandidaatin ja maisterin tutkintojen opintohallinnon vastuuhenkilö
Leena.Wilkman@uta.fi LINNA 6056 040 190 9833

Terveystieteiden tutkinto-ohjelma

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Rantanen Helena Amanuenssi
Terveystieteiden tutkinto-ohjelman ohjausvastaava, opetussuunnitelmatoimikunnan sihteeri, harjoitteluasiat, opintojen ohjaus.
Helena.Rantanen@uta.fi PÄÄT C207 040 190 1631
Määttä Sinikka Opintosihteeri
Terveystieteet: tutkintotodistukset, lisensiaatin ja tohtorintutkintoja koskevat asiat, ulkomailla ja muissa korkeakouluissa suoritettujen opintojen sisällyttäminen.
Sinikka.Maatta@uta.fi ARVO E160 050 318 7107
Ståhle-Nieminen Catarina Kansainvälisten asioiden koordinaattori

Public and Global Health -maisteriohjelman opintohallinto, Kaupin kampuksen kv-yhdyshenkilö, terveystieteiden opintoneuvonta kv-, vaihto- ja harjoitteluasioissa.
bioinformatiikan maisteriohjelman opinto-ohjaus ja -neuvonta
Catarina.Stahle-Nieminen@uta.fi ARVO E160 040 190 1664
Lähdekorpi Tuula Opintosihteeri
Terveystieteiden (hoitotiede) opintohallintoasiat: opetusohjelma, rekisteröinnit, tentit ja valmistumiseen liittyvät asiat, yleinen opintoneuvonta.
Tuula.Lahdekorpi@uta.fi ARVO E160 040 190 1449
Ekdahl Nina Opintosihteeri
Terveystieteiden (kansanterveystiede) opintohallintoasiat: opetusohjelma, rekisteröinnit, tentit ja valmistumiseen liittyvät asiat, yleinen opintoneuvonta.
Nina.Ekdahl@uta.fi ARVO E160 040 190 1635
Elo Johanna Opintokoordinaattori
Kandidaatin ja maisterin tutkintojen opintohallinnon vastuuhenkilö; Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman opintohallinto
Johanna.Elo@uta.fi LINNA 6059 050 318 6385

Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma

Tampere
Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Elo Johanna Opintokoordinaattori
Kandidaatin ja maisterin tutkintojen opintohallinnon vastuuhenkilö; Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman opintohallinto
Johanna.Elo@uta.fi LINNA 6059 050 318 6385
Kivimäki Mari Koulutussihteeri
Avoimen yliopisto-opetuksen opintohallinto
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman opintorekisteri
Mari.Kivimaki@uta.fi LINNA 6050 040 190 1813
Vuorilehmus Pertti Opintosihteeri
Psykologian ja logopedian tutkinto-ohjelman opintoasiat
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma: tutkielma-asiat
Pertti.Vuorilehmus@uta.fi LINNA 4054 050 318 6699
Wansén-Kaseva Anna opintokoordinaattori

- YKYn kv. vaihtojen koordinointi, Erasmus- ja yksikön kahdenvälisten vaihtosopimusten hallinnointi (opettajat, perustutkinto- ja jatko-opiskelijat)
- kv-maisteriohjelmien opintohallinto JKK:ssa (MDP in Russian and European Studies, MDP in Leadership for Change)
- kv. maisteriohjelmien harjoittelutukiasiat YKY:ssä (COSOPO, PEACE, RES, QSR/PC, GTS)
- Finnish Society and Culture -kurssin koordinointi
- yliopiston UniPID-yhdyshenkilö
Anna.Wansen-Kaseva@uta.fi LINNA 6065 050 396 9642
Siipo Helena Opintosihteeri
Kandidaatin- ja maisterintutkintoihin liittyvät opintoasiat, tutkintotodistukset (HuK-, PsK-, YTK-, FM-, YTM- ja PsM-tutkinnot)
JOO-yhdyshenkilö
Helena.Siipo@uta.fi LINNA 6060 040 190 9678
Wilkman Leena Opintopäällikkö
Kandidaatin ja maisterin tutkintojen opintohallinnon vastuuhenkilö
Leena.Wilkman@uta.fi LINNA 6056 040 190 9833


Pori
Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Kuisma Päivi koordinaattori Paivi.Kuisma@uta.fi PORI 386I 050 430 2013
Ruuska Sirpa Hallintosihteeri
Talous-, opinto- ja yleishallinto; avoin yliopisto- ja yliopistokeskusyhteistyö
Sirpa.Ruuska@uta.fi PORI 395 050 430 2012
Siipo Helena Opintosihteeri
Kandidaatin- ja maisterintutkintoihin liittyvät opintoasiat, tutkintotodistukset (HuK-, PsK-, YTK-, FM-, YTM- ja PsM-tutkinnot)
JOO-yhdyshenkilö
Helena.Siipo@uta.fi LINNA 6060 040 190 9678
Wilkman Leena Opintopäällikkö
Kandidaatin ja maisterin tutkintojen opintohallinnon vastuuhenkilö
Leena.Wilkman@uta.fi LINNA 6056 040 190 9833

Englanninkieliset maisteriohjelmat

Kielikeskus

Nimi Tehtävä Sähköposti Huone Puhelin
Nurmi Hanna kieliopintokoordinaattori Hanna.K.Nurmi@uta.fi PINNI B5084 050 318 0413
Skön Ritva opintosihteeri Ritva.Skon@uta.fi PINNI B5092 050 318 0418

                                                                                          

Yhteisten opintoneuvonta- ja ohjauspalveluiden yhteystiedot

Avoimen yliopiston yhteystiedot

Tutkijakoulun henkilökunta

Kv-henkilökunnan yhteystiedot