Vastuuopettajat

Erilaisilla opintojen osilla, kuten opintojaksoilla ja opintokokonaisuuksilla, on vastuuopettajia tai vastuuhenkilöitä. Vastuuopettajien rooli ja tehtävät vaihtelevat jonkin verran tiedekunnittain, tutkinto-ohjelmittain ja jopa opintojaksoittain. Yleensä vastuuopettajan vastuu on ensisijaisesti  sisällöllistä. Tälle sivulle on koottu tietoa vastuuopettajista ja heidän tehtävistään.

Vastuuopettajat tiedekunnittain