Yleisten tenttipäivien ohje

Tämä ohje kertoo kandidaatti- ja maisteriopiskelijoille tarkoitetuista, luentosalissa pidettävistä, yleisistä tenteistä, joiden päivämäärät voit tarkistaa opetusohjelman tenttiminen-sivuilta.

Ennen tentin alkua

Tarkista ajantasainen tenttiaika ja -paikkatieto opetusohjelman tenttiminen-sivuilta. 

Odota tenttitilan ulkopuolella ennen tenttiä. Tentin valvoja (, joka ei välttämättä ole oman kurssisi opettaja tai tentin vastaanottaja) tulee tenttisalin ulkopuolelle ja kutsuu opiskelijat sisään nimellä. Kun kuulet oman nimesi, ota kysymyspaperit tai tenttikuori valvojalta ja siirry sisään saliin. Paperia vastaustesi kirjoittamista varten on saatavilla istuinrivien päissä. Ota niin monta arkkia kuin arvelet tarvitsevasi.

Etsi salista istumapaikka. Älä istu toisen opiskelijan viereen, jos salissa on tilaa, vaan jätä väliin tyhjä paikka. Jätä laukkusi ja takkisi rivin päähän lattialle ja ota mukaasi vain ne tavarat, joita tarvitset tentin tekemiseen, esimerkiksi kynä ja kumi. Vesipullon saa halutessaan myös ottaa mukaan. Älä ota tentteihin arvokasta tavaraa.

Älä avaa tenttikuorta tai lue kysymyksiäsi ennen kuin tentin valvoja antaa siihen luvan.

Tentin tekeminen ja palauttaminen

Tentin aikana ei saa puhua eikä poistua salista ilman lupaa. Jos tarvitset apua tai sinulla on kysyttävää, tentin valvojat auttavat.

Tentissä noudatetaan valvojien antamia ohjeita. Käytännöt salissa voivat vaihdella tilasta ja tenttijöiden määrästä riippuen.

Aikaa tentin suorittamiseen on neljä tuntia. Tentin tarkka päättymisaika ilmoitetaan tentin alkaessa. Voit poistua tentistä aikaisintaan 20 minuuttia sen alkamisen jälkeen. Tenttiin ei voi enää saapua sen jälkeen kun ensimmäinen tenttijä on poistunut.

Kun olet valmis, palauta vastauksesi sekä tenttisi kysymyspaperit tentin valvojalle. Kysymyspaperi tulee palauttaa, vaikka et olisi vastannut yhteenkään kysymykseen. Kun palautat vastauksesi, sinun tulee todistaa henkilöllisyytesi esimerkiksi opiskelijakortin avulla. Muista kirjoittaa nimesi ja opiskelijanumerosi kaikkiin vastauspapereihisi!

Tentinvalvoja voi välittömästi poistaa tilaisuudesta opiskelijan, joka aiheuttaa tentissä häiriötä tai syyllistyy vilppiin. Opin­tosuoritus hylätään myös silloin, kun vilppi havaitaan vasta kuulustelun jälkeen. Opettajan on ilmoitettava häiriöstä ja vilpistä kirjallisesti tiedekunnan johtajalle (arviointisääntö luku 7 23§ ja 26§).

Palohälytykset ovat harvinaisia, mutta sellaisen sattuessa noudatetaan valvojien ohjeita.