Sähköisen tenttipalvelun ohjeet

Sähköiseen tenttipalveluun

Mitä voi tenttiä? - päivitetty lista sähköisen tenttipalvelun tenteistä

Aukioloajat ja kulkukortti

Tampere

Lukukausien aikana tenttejä voi suorittaa:

Pinni B -rakennus (luokka B4122): ma–pe klo 8–20, la klo 8-16 (lauantaisin rakennuksessa ei ole vahtimestaripalveluita).

Päätalo (luokka A203d): ma–pe klo 8–20, la klo 8–14 (Huom: lauantaisin päätalon ovet avautuvat vasta klo 8.00)

Kauppi, Arvo-rakennus  (luokka E109):  ma-pe klo 8-20.

Tenttiminen kesäaikana 29.5.-3.9.2017

Päätalon luokka A203d ja Arvon luokka E109: ma-pe klo 8-16

Pinni, luokka B4122: ma-pe klo 8-20, la klo 8-16.

HUOM! Kulku Pinni B -rakennuksen pääovista ma-pe klo 16 jälkeen vain kulkukortilla ja la klo 8-16 kulkukortilla. Muina aikoina tarvitaan kulkukortin lisäksi PIN-koodi. Korttikohtaisen koodin voi hakea IT-helpdeskistä. Korttikohtaisen koodin voi hakea IT-helpdeskistä.

Kiinteistöjen yhteystiedot

Seinäjoki

Tenttitila Tenttis. Seinäjoen yliopistokeskus (Frami), Kampusranta 9 C, 1. kerros.
Ma–pe klo 8–20.

Tenttitila suljettu kesäajan 1.7.-4.8.2017

Pori

Porin yliopistokeskus. Tenttiä voi ma–su klo 8–20.

Sähköinen tenttitila on käytettävissä myös kesällä normaaliin tapaan ma-su klo 8-20. Kulkukortti rakennukseen ja tenttitilaan on kuitenkin noudettava yliopistokeskuksen palvelukeskuksen aukioloaikana. Pyhien ja aattopäivien poikkeusaukiolot päivitetään palvelukeskuksen sivuille.

Kulkukortti

Tampere: Tenttitilaan pääse sisään kulkukortilla. Tutkinto-opiskelijoiden kulkukorttina Tampereella toimii opiskelijakortti. Muilla opinto-oikeuksilla opiskelevat voivat lunastaa kulkukortin IT-Helpdeskistä (Päätalo E246, ARVO E106).

Seinäjoki: Ohjeet tenttitilaan tarvittavan kulkukortin noutamisesta.

Pori: Kulkukortin saa Porin yliopistokeskuksen palvelukeskuksesta

Lyhyt esittely sähköisestä tenttipalvelusta

Tampereen yliopiston sähköinen tenttipalvelu on Moodle-opetusalustan pohjalta kehitetty tietojärjestelmä. Se mahdollistaa perinteisten kirjallisuuskuulustelujen, luentotenttien, tasotestien ja kypsyysnäytteiden toteuttamisen tietoverkon avulla.

Sähköisen tenttipalvelun osoite on http://tenttis.uta.fi. Palvelun etusivulta löydät tentin varaamista ja tenttitilaan menoa koskevat ohjeet. Tutustu niihin huolella. Tenttitilassa on ohjeet tentin suorittamisesta. Lue ne ennen tentin aloittamista.

Mitä voi tenttiä?

Ajantasainen lista jo varattavissa olevista tenteistä löytyy tenttipalvelusta seuraavasti: Aloita varaus painamalla Tee varaus –painiketta ja valitse sen jälkeen listasta tutkinto-ohjelma, jonka tenttejä haluat tarkastella. Mikäli et halua heti varata tenttiä, paina Peruuta varaus -painiketta, jolla pääset takaisin palvelun etusivulle.

Tenttien määrä sähköisessä tenttipalvelussa lisääntyy vähitellen. Tästä pääset listaan, jossa näkyvät jo varattavissa olevat ja lähiaikoina varattaviksi tulevat tentit. Listaa päivitetään sitä mukaa, kun uusia tentin vastaanottavia opettajia liittyy palvelun käyttäjiksi.

Tenttiksestä usein kysyttyjä kysymyksiä

1. Miksi kurssi ei näy tentittävien listalla?

Opiskelijalla on tentistä riippuen muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kaksi yrityskertaa / tentti. Yrityskerraksi katsotaan sekä tenttiin vastaaminen että siitä luopuminen. Kun yrityskerrat on käytetty, kurssi poistuu opiskelijan tenttilistalta. Opiskelijan on lähetettävä pyyntö tentin avaamisesta osoitteeseen tenttis@uta.fi.

2. Voinko uusia tentin saman tien?

Jos sinulla on tentistä toinen yrityskerta käyttämättä, voit käydä uusimassa sen ennen kuin arviointi ensimmäisestä tentistä on saapunut. Tenttiä voi myös korottaa vaikka yrityskerrat on käytetty, kunhan opettaja on ensin arvioinut edelliset suoritukset. Jakson paras arvosana jää  voimaan suoritusrekisteriin.

3. Kuinka paljon tenttimiseen on varattu aikaa? Voiko tentin aloittaa myöhässä?

Tenttikerran kesto riippuu tentittävän opinnon opintopistelaajuudesta, ks. tarkemmin tentinvaraamisohjeesta. Tenttiaika näkyy aina myös tentin tiedoissa. Varaus alkaa tasatunnein (esimerkiksi klo 8 tai 12), ja tentin kesto lasketaan varauksen alkamisajankohdasta. Jos opiskelija on jostain syystä estynyt aloittamaan tentin sen alkamisaikana ja uskoo tarvitsevansa tentin tekemiseen vähemmän kuin koko tenttiajan, tentin voi aloittaa myös kesken varausajan. Tenttitilaan mentäessä on aina otettava muut, jo luokassa olevat opiskelijat huomioon.

4. Missä kaikkialla voi tenttiä sähköisesti?

Tampereen yliopiston sähköisiä tenttitiloja on kolmella paikkakunnalla: Tampereella (keskustakampuksella ja Kaupissa), Seinäjoella sekä Porissa. Kaikissa toimipisteissä ja tenttiluokissa on tarjolla samat tentit.

Tampereen päätalon tenttiluokkaan on varattu 2 esteetöntä paikkaa, joiden pöydän korkeutta voi säädellä sähköisesti. Paikka varataan tenttipaikkavalikosta nimellä A203d esteetön. Paikat on varattu ensisijaisesti niitä tarvitseville, mutta ruuhka-aikoina ne ovat myös muiden käytettävinä.

5. Miksi tentin peruminen etukäteen on tärkeää?

Sähköisiä tenttitiloja ja -vuoroja on rajallinen määrä, ja tentittäviä kursseja on tarjolla paljon lähes jokaisessa tutkinto-ohjelmassa. Ihannetilanteessa tenttitilat ovat aktiivisessa käytössä aina luokkien aukioloaikoina. Tämä on mahdollista ainoastaan, jos käyttämättömät vuorot vapautetaan muiden opiskelijoiden käyttöön. Lisäksi etukäteen peruttu tentti ei kuluta yrityskertoja.

6. Miksi suoritus ei näy NettiOpsussa/Opiskelijan työpöydällä, vaikka arvioinnista on tullut tieto sähköpostiin?

Opiskelijan sähköpostiin lähtee viesti, kun opettaja on lukinnut tentin arvioinnin sähkötenttijärjestelmässä. Suoritus ei kuitenkaan siirry automaattisesti opintorekisteriin, vaan opettaja toimittaa tiedon opintosuorituksesta ja arvosanasta yksikön hallintoon, jossa suoritusmerkinnät rekisteröidään. Tampereen yliopiston arviointisäännön mukaan sähköisen tentin tulokset on julkistettava pääsääntöisesti kolmen viikon kuluessa tentin suorittamisesta.

1. Tentin varaaminen

Varaa tenttiaika ja -paikka Sähköisessä tenttipalvelussa. Vain läsnä oleva opiskelija voi varata ja suorittaa tentin.

Kirjalliset varausohjeet

Jos tentti on mahdollista suorittaa sähköisenä, voit varata tentin tekemiselle ajan ja paikan opiskelijan sähköisessä tenttipalvelussa.

 • Tentin voi varata korkeintaan 30 vrk ennen tentin suorittamista.
 • Tentin vastaanottaja on määrittänyt, koska tentti on mahdollista suorittaa. Nämä ajat näet sähköisen tenttipalvelun tenttitilojen varauskalenterissa, josta voit varata itsellesi vapaana olevan koneen haluamallesi ajalle.
 • Tentin kesto riippuu tentittävän opinnon opintopistelaajuudesta:
  • < 1 op, pisteyttämättömät tasotestit ym.: 15, 30 tai 40 minuuttia
  • 1 op: 1h (55min)
  • 2-4 op: 2h (1h 55min)
  • ≥ 5op: 4h (3h 55min)
  • Kypsyysnäytteet: 2h (1h 55min)
 • Tentistä luopumisen jälkeen samaan tenttiin ei pääse automaattisesti varaamaan uutta aikaa, vaan opiskelijan on pyydettävä erikseen lupaa uusia tentti. Lupaa voi pyytää osoitteesta tenttis@uta.fi

Varaamisen vaiheet:

 1. Tentin voit varata opiskelijan sähköisessä tenttipalvelussa.

 2. Kirjaudu palveluun yliopiston peruspalvelutunnuksella ja salasanalla.

 3. Sähköisessä tenttipalvelussa voit varata ajan tentin tekemiseen tenttiluokan koneelle. Voit myös tarkastella aiemmin tekemiäsi varauksia ja perua niitä.

 4. Aloita varauksen tekeminen ”Tee uusi varaus” –linkistä.

 5. Valitse ensin oppiaine, jonka opintoihin kyseinen tentti kuuluu.

 6. Valitse tentti, jonka haluat tehdä.

  " "

 7. Valittuasi tentin näet varauskalenterin, jossa on ilmoitettu ajat, jolloin kyseinen tentti on mahdollista suorittaa valitussa tenttitilassa. Kalenterista näet myös kuinka kauan kyseisen tentin tekemiseen voi käyttää aikaa. Voit selata kalenterin viikko- ja kuukausinäkymää, ja vaihtaa kalenterinäkymää tenttitilojen välillä. Kalenterista näet myös, kuinka monta konetta kyseisessä tenttitilassa on vapaana.
 8. Klikkaa valitsemasi tilaa koskevasta kalenterista aikaa, jolloin haluat tentin suorittaa. Valitsemasi ajan kohdalle tulee teksti ”Valittu”. Kalenterin alareunasta voit tarkistaa valitsemasi ajan ja paikan. Sivun alareunan ”Seuraava” –painikkeesta pääset jatkamaan varaamista.

  " "

 9. Tarkista tentin tiedot. Sivulla näet tentissä vaadittavat suoritukset. Jos valittavana on kirjoja tai kirjapaketteja, sinua pyydetään ilmoittamaan valintasi tällä sivulla. Kirjoita "Selvitykset"-kohtaan aiemmat suoritukset ja mahdolliset tenttiin liittyvät erityissopimuksesi.

  " "

 10. Tarkista tekemäsi varauksen tiedot. Voit myös valita, haluatko ilmoituksen varauksesta ja tentin arvioinnin sähköpostiisi. Lisäksi voit pyytää muistutuksen lähestyvästä tentistä sähköpostiisi (huomaa, että valikon ajat vaihtelevat sen mukaan, kuinka pitkälle olet varausta tekemässä).
 11. Klikkaa sivun lopusta ruutua, jos sitoudut noudattamaan sähköisen tenttipalvelun käyttöehtoja.
 12. Seuraavalla sivulla näet vielä varauksen tiedot. Tällä sivulla näet myös koneen numeron, jolla sinun on tenttitilassa tentti tehtävä. Laita numero muistiin. Jos et tilassa muista koneen numeroa, ja yrität kirjautua väärälle koneelle, se ilmoittaa sinulle oikean koneen numeron.
 13. Voit nyt palata aloitussivulle, jossa näet tekemäsi varauksen. Kirjautuessasi uudelleen tenttipalveluun tekemäsi varaukset näkyvät aloitussivulla. Voit halutessasi myöhemmin peruuttaa tekemäsi varauksen tällä sivulla. Käyttämättä jääneeseen varaukseen pätevät arviointisäännön määräykset tenttiin saapumatta jäämistä koskien.
 14. Kirjaudu ulos palvelusta oikeassa yläkulmassa olevasta ”Kirjaudu ulos” -painikkeesta.

 

Päätalon tenttitilassa A203d on tavallisten suorituspisteiden lisäksi kaksi esteetöntä tentin suorituspistettä. Suorituspisteillä ei ole tuolia ja pöydän korkeus on säädettävissä sähköisesti. Esteettömän suorituspisteen voi varata valitsemalla varauksen tenttiluokaksi "A203d esteetön". Huom! Esteettömät pisteet on tarkoitettu vain niitä tarvitseville.

2. Tenttitila

Mene tekemään tentti varauksesi mukaisesti tenttitilaan. Tenttitilaan pääse sisään kulkukortilla. Tutkinto-opiskelijoiden kulkukorttina Tampereella toimii opiskelijakortti. Muilla opinto-oikeuksilla opiskelevat voivat lunastaa kulkukortin IT-Helpdeskistä (Päätalo E246, ARVO E106).
Porissa tenttijät saavat kulkukortin Porin yliopistokeskuskesta ja Seinäjoella tenttijät Seinäjoen yliopistokeskuksesta (kts. ohjeet alempaa)

Kirjalliset ohjeet Pinni B:n tenttitilasta

 Pinni B:n ryhmätyöhuone 4122

 • Sähköinen tentti suoritetaan tenttitilassa, jossa on videovalvonta ja toisistaan näköestein erotetut tietokoneet. Päästäksesi tekemään tentin, sinun tulee ensin varata vapaana oleva kone tenttitilasta Opiskelijan sähköisen tenttipalvelun kautta osoitteessa: http://tenttis.uta.fi
 • Tenttitilaan et saa viedä mitään mukanasi. Ennen tenttitilaan menoa, jätä päällysvaatteesi ja laukkusi ala-aulan naulakkoon ja lukolliseen lokeroon (lokeroihin käy ainoastaan 1€-kolikot). Sähköisessä tentissä et tarvitse kirjoitusvälineitä tai paperia. Tilaan et saa viedä mukanasi myöskään puhelinta. Mukaan tarvitset siis vain kulkukorttisi. Pinni B:ssä naulakot ja lokerot sijaitsevat pääoven vasemmalla puolella.
 • Tenttitila 4122 sijaitsee neljännessä kerroksessa. Kun olet jättänyt tavarasi, mene pääaulasta portaita pitkin tai hissillä neljänteen kerrokseen.
 • Pääset tenttitilaan kulkukortillasi. Tilassa on tallentava videovalvonta. Kulkukortin käyttö liittyy henkilöllisyytesi varmistamiseen. Käytä kulkukorttiasi aina, vaikka pääsisit tilaan samalla ovenavauksella muiden tenttijöiden kanssa. Kulkukorttisi jättämä tieto yhdistetään tenttisuoritukseesi ja tilan videovalvonnan tallenteeseen henkilöllisyytesi varmistamiseksi. Henkilöllisyytesi saatetaan tarvittaessa tarkistaa kuvallisen opiskelijakortin tai henkilöllisyystodistuksen avulla tenttitilassa (ks. rehtorin päätös Sähköisen tenttimisen ohje).
 • Kun varasit tentin, sinulle ilmoitettiin sen tietokoneen numero, jolla tentti on suoritettava. Koneen numeron löydät monitorin yläreunasta. Ei hätää, vaikka numero unohtuisi. Mikäli kirjaudut väärälle koneelle, se ilmoittaa sinulle, millä koneella sinun tulee tentti suorittaa.
 • Mikäli tenttisi estyy tai häiriintyy teknisten tai muiden ongelmien johdosta toimi tilasta löytyvien ohjeiden mukaisesti.

Kirjalliset ohjeet Päätalon tenttitilasta

 Päätalo A203d

 • Sähköinen tentti suoritetaan tenttitilassa, jossa on videovalvonta ja toisistaan näköestein erotetut tietokoneet. Päästäksesi tekemään tentin, sinun tulee ensin varata vapaana oleva kone tenttitilasta Opiskelijan sähköisen tenttipalvelun kautta osoitteessa: http://tenttis.uta.fi
 • Sähköisesä tentissä et tarvitse kirjoitusvälineitä tai paperia. Myöskään eväiden syöminen tai juominen tentin aikana ei ole sallittua. Jätä päällysvaatteesi pääaulan naulakkoon tai tenttitilan lokerikkoon muiden tavaroidesi (laukku, puhelin, jne.) kera. Lokeroa käyttääksesi tarvitset yhden euron kolikon (pantiksi). Tentin suorituspisteelle tarvitset mukaan vain kulkukorttisi sekä lokeron avaimen, mikäli laitoit tavaroitasi lokeroon. Tentin suorituspisteeltä (koneelta) ei saa poistua kesken tentin.
 • Tenttitila A203d sijaitsee Päätalon A-siiven toisessa kerroksessa. Huolehdi, että puhelimesi on suljettuna tai äänettömällä jo ennen tenttitilaan saapumista.
 •  Pääset tenttitilaan kulkukortillasi. Tilassa on tallentava videovalvonta. Kulkukortin käyttö liittyy henkilöllisyytesi varmistamiseen. Käytä kulkukorttiasi aina, vaikka pääsisit tilaan samalla ovenavauksella muiden tenttijöiden kanssa. Kulkukorttisi jättämä tieto yhdistetään tenttisuoritukseesi ja tilan videovalvonnan tallenteeseen henkilöllisyytesi varmistamiseksi. Henkilöllisyytesi saatetaan tarvittaessa tarkistaa kuvallisen opiskelijakortin tai henkilöllisyystodistuksen avulla tenttitilassa (ks. rehtorin päätös Sähköisen tenttimisen ohje).
 • Kun varasit tentin, sinulle ilmoitettiin sen tietokoneen tunnus (numero tai kirjain), jolla tentti on suoritettava. Koneen tunnuksen löydät suorituspisteen yhteydestä. Ei hätää, vaikka tunnus unohtuisi. Mikäli kirjaudut väärälle koneelle, se ilmoittaa sinulle, millä koneella sinun tulee tentti suorittaa.
 • Mikäli tenttisi estyy tai häiriintyy teknisten tai muiden ongelmien johdosta, toimi tilasta löytyvien ohjeiden mukaisesti.

Kauppi, Arvo E109

Kirjalliset ohjeet Arvon tenttitilasta (tulossa myöhemmin?)

Kirjalliset ohjeet Seinäjoen tenttitilasta

Seinäjoki, tenttitila Tenttis

Sähköinen tentti suoritetaan tenttitilassa, jossa on videovalvonta ja toisistaan näköestein erotetut tietokoneet. Päästäksesi tekemään tentin, sinun tulee ensin varata vapaana oleva kone tenttitilasta Opiskelijan sähköisen tenttipalvelun kautta osoitteessa: http://tenttis.uta.fi

 • Tenttitila TENTTIS (Seinäjoen yliopistokeskus, Frami, Kampusranta 9 C, 1 krs)
 • Seinäjoen tenttitila TENTTIS sijaitsee Seinäjoen yliopistokeskuksessa Framilla osoitteessa Kampusranta 9 C, 1. kerroksessa. Ks. opastekartta, pdf ja ajo-ohjeet Seinäjoen yliopistokeskukselle.
 • Tenttitilaan sisälle päästäksesi sinun tulee noutaa kulkukortti Tampereen yliopiston avoimen yliopiston toimistosta, joka sijaitsee Seinäjoen yliopistokeskuksessa os. Kampusranta 9 C, 2. kerros (toimiston aukioloajat) Muista noutoajoista voi sopia puhelimitse 040-190 1824. Huom! Seinäjoen tenttitilaan käyvät vain Seinäjoen omat kulkukortit (ei siis Tampereen kulkukortit).
 • Kulkukortin käyttö liittyy henkilöllisyytesi varmistamiseen. Käytä kulkukorttiasi aina, vaikka pääsisit tilaan samalla ovenavauksella muiden tenttijöiden kanssa. Kulkukorttisi jättämä tieto yhdistetään tenttisuoritukseesi ja tilan videovalvonnan tallenteeseen henkilöllisyytesi varmistamiseksi. Henkilöllisyytesi saatetaan tarvittaessa tarkistaa kuvallisen opiskelijakortin tai henkilöllisyystodistuksen avulla tenttitilassa (ks. rehtorin päätös Sähköisen tenttimisen ohje).
 • Tenttitilassa on kuvan ja äänen tallentava videovalvonta.
 • Tenttitilaan et saa viedä mitään mukanasi. Ennen tenttitilaan menoa voit jättää päällysvaatteesi ja laukkusi tenttitilan ulkopuolella oleviin vihreisiin lukollisiin kaappeihin. Tilaan et saa viedä mukanasi myöskään puhelinta, etkä tarvitse kyniä tai paperia.
 • Kun varasit tentin, sinulle ilmoitettiin sen tietokoneen numero, jolla tentti on suoritettava. Koneen numeron löydät monitorin yläreunasta ja pöydältä. Ei hätää, vaikka numero unohtuisi. Mikäli kirjaudut väärälle koneelle, se ilmoittaa sinulle, millä koneella sinun tulee tentti suorittaa.
 • Tentti avautuu koneelle vasta kun varaamasi tenttiaika alkaa (esim. tasan klo 8:00, ei aikaisemmin).
 • Mikäli tenttisi estyy tai häiriintyy teknisten tai muiden ongelmien johdosta toimi tenttitilasta löytyvien ohjeiden mukaisesti.

Kirjalliset ohjeet Porin tenttitilasta

PORI, tenttitila h. 123

Sähköinen tentti suoritetaan tenttitilassa, jossa on videovalvonta ja kolme (3) toisistaan näköestein erotettua tietokonetta. Päästäksesi tekemään tentin, sinun tulee varata vapaana oleva kone tenttitilasta Opiskelijan sähköisen tenttipalvelun kautta osoitteessa: http://tenttis.uta.fi
Tenttitila Porin yliopistokeskuksessa

 • Tenttitila on Porin yliopistokeskuksessa, Pohjoisranta 11, 1 krs, pääaula, h. 123. Ks. tenttitilan pohjakuva. Tenttitila on yliopistokeskuksen yksiköiden yhteiskäytössä.
 • Tenttitilaan pääsyyn vaaditaan henkilökohtainen sähköinen avain. Mikäli sinulla ei ole Porin yksikön sähköistä kulkuavainta, tenttitilaan päästäksesi sinun tulee esittää opiskelijakortti tai muu valokuvallinen todistus (ajokortti, passi tai henkilötodistus) ja pyytää tilan avaamista yliopistokeskuksen pääaulassa olevan infopisteen henkilökunnalta.
 • Tilaan EI SAA PÄÄSTÄÄ ketään, vaan jokainen opiskelija käyttää omaa avaintaan. Tämä menettely on osa tentinvalvontaa.
 • Tärkeää on huomata myös, että tenttitilassa tehdään satunnaisia valvontakäyntejä ja tällöin opiskelijakortti tai muu henkilöllisyystodistus on pyydettäessä esitettävä.
 • Tilassa olevilla tietokoneilla ei voi tehdä mitään muuta, vaan ne ovat ainoastaan tenttijärjestelmän käytössä.
 • Tenttitilaan et saa viedä mitään mukanasi: oven ulkopuolella on säilytyslokerot omien tavaroiden säilyttämistä varten. Luokasta ei myöskään voi poistua tentin avautumisen jälkeen; muutoin suoritus hylätään.
 •  Tilassa on kuvan ja äänen tallentava videovalvonta.
 • Kun varasit tentin, sinulle ilmoitettiin sen tietokoneen numero, jolla tentti on suoritettava. Koneen numeron löydät monitorin yläreunasta. Ei hätää, vaikka numero unohtuisi. Mikäli kirjaudut väärälle koneelle, se ilmoittaa sinulle, millä koneella sinun tulee tentti suorittaa.
 • Mikäli tenttisi estyy tai häiriintyy teknisten tai muiden ongelmien johdosta, toimi tilasta löytyvien ohjeiden mukaisesti.

3. Tentin suorittaminen ja arviointi

Tee tentti sinulle varatulla koneella.

Pinni B:n ryhmätyöhuone 4122, tenttimisohjeet

Tämä ohje on myös kiinnitettynä tenttitilan pöytiin.
Kirjautuminen ja tentin teko:

 • Mikäli tietokone ei ole päällä, käynnistä tietokone.
 • Kirjaudu sähköiseen tenttijärjestelmään peruspalvelutunnuksellasi.
 • Tee tentti. Tenttijärjestelmä tallentaa vastauksesi sivun kerrallaan. Näin vastauksesi säilyvät, mikäli tentti jostain syystä keskeytyy. Tästä huolimatta voit aina palata aikaisempiin vastauksiisi ja muokata niitä.
 • Päätä tentti painamalla Lähetä tentti arvioitavaksi -painiketta.
 •  Poistu tenttitilasta.

Tentin valvonta

 • Sähköisessä tentissä ovat voimassa yliopiston kulunvalvontaa, opintosuoritusten arviointia ja tietojärjestelmien käyttöä koskevat säännöt.
 • Tenttitilassa on sekä reaaliaikainen että tallentava videovalvonta.
 •  Tentin aikana poistuminen tenttitilasta ei ole sallittua.
 • Tentin valvonta ja henkilöllisyyden todentaminen tapahtuu yhdistämällä kulun-valvonnan ja videovalvonnan tiedot tenttisuoritukseesi.

Häiriöt ja ongelmat tentin teossa

 • Mikäli tenttimisesi häiriintyy tai estyy, keskeytä tentti ja poistu tenttitilasta. Ilmoita tentin estymisestä tai keskeytymisestä aina viipymättä siihen tarkoitetulla lomakkeella. Linkki lomakkeeseen löytyy tenttipalvelun etusivulta (https://tenttis.uta.fi). Tentin uusiminen ennen arviointiin varatun ajan umpeutumista edellyttää ilmoitusta. Ilmoituksesi jälkeen saat sähköpostiisi tiedon siitä, milloin tentin uusiminen aikaisintaan on mahdollista. Myös keskeneräiset vastaukset tallentuvat järjestelmään. Valitsethan siis lomakkeella, haluatko, että keskeneräinen vastauksesi otetaan huomioon opintosuorituksen arvostelussa vai ei.

Hätätilanteet

 • Palohälytyksen tai muun vastaavan tilanteen sattuessa toimithan edellä annettujen häiriö- ja ongelmatilanteiden toimintaohjeiden mukaisesti.

Päätalon huone A203d, tenttimisohjeet

Tämä ohje on myös kiinnitettynä tenttitilan pöytiin.
Kirjautuminen ja tentin teko:

 • Mikäli tietokone ei ole päällä, käynnistä tietokone.
 • Kirjaudu sähköiseen tenttijärjestelmään peruspalvelutunnuksellasi.
 • Tee tentti. Tenttijärjestelmä tallentaa vastauksesi sivun kerrallaan. Näin vastauksesi säilyvät, mikäli tentti jostain syystä keskeytyy. Tästä huolimatta voit aina palata aikaisempiin vastauksiisi ja muokata niitä.
 • Päätä tentti painamalla Lähetä tentti arvioitavaksi -painiketta.
 • Poistu tenttitilasta. Jos laitoit tenttitilan lokeroon tavaroita, muista ottaa ne mukaasi.

Tentin valvonta

 • Sähköisessä tentissä ovat voimassa yliopiston kulunvalvontaa, opintosuoritusten arviointia ja tietojärjestelmien käyttöä koskevat säännöt.
 • Tenttitilassa on sekä reaaliaikainen että tallentava videovalvonta.
 •  Tentin aikana poistuminen suorituspisteeltä (koneelta) tai tenttitilasta ei ole sallittua.
 •  Tentin valvonta ja henkilöllisyyden todentaminen tapahtuu yhdistämällä kulunvalvonnan ja videovalvonnan tiedot tenttisuoritukseesi.

Häiriöt ja ongelmat tentin teossa

 • Mikäli tenttimisesi häiriintyy tai estyy, keskeytä tentti ja poistu tenttitilasta. Ilmoita tentin estymisestä tai keskeytymisestä aina viipymättä siihen tarkoitetulla lomakkeella. Linkki lomakkeeseen löytyy tenttipalvelun etusivulta (https://tenttis.uta.fi). Tentin uusiminen ennen arviointiin varatun ajan umpeutumista edellyttää ilmoitusta. Ilmoituksesi jälkeen saat sähköpostiisi tiedon siitä, milloin tentin uusiminen aikaisintaan on mahdollista.
 •  Palohälytyksen tai muun vastaavan tilanteen sattuessa toimithan näiden ohjeiden mukaisesti.

Seinäjoen tenttitila Tenttis, Frami, tenttimisohjeet

Tämä ohje on myös kiinnitettynä tenttitilassa tietokoneiden viereen.
Kirjautuminen ja tentin teko:

 • Mikäli tietokone ei ole päällä, käynnistä tietokone ja näyttö virtakytkimistä.
 • Kun tietokone on käynnistynyt (näyttö vaalean sininen), valitse vasemman alareunan Start –valikosta  ”Aloita tentti (suomeksi)”.
 • Kirjaudu sähköiseen tenttijärjestelmään opiskelija-/peruspalvelutunnuksellasi (opt/ppt).
 • Tee tentti. Tenttijärjestelmä tallentaa vastauksesi sivun kerrallaan. Näin vastauksesi säilyvät, mikäli tentti jostain syystä keskeytyy. Tästä huolimatta voit aina palata aikaisempiin vastauksiisi ja muokata niitä.
 •  Päätä tentti painamalla Lähetä tentti arvioitavaksi -painiketta.
 • Sulje tietokone Start –valikosta ”Sammuta / Shutdown” ja poistu tenttitilasta.

Tentin valvonta

 • Sähköisessä tentissä ovat voimassa yliopiston kulunvalvontaa, opintosuoritusten arviointia ja tietojärjestelmien käyttöä koskevat säännöt.
 • Tenttitilassa on sekä reaaliaikainen että nauhoittava kuvan ja äänen tallentava videovalvonta.
 • Tentin aikana poistuminen tenttitilasta ei ole sallittua.
 • Häiriöt ja ongelmat tentin teossa
 • Mikäli tenttimisesi häiriintyy tai estyy, keskeytä tentti ja poistu tenttitilasta. Ilmoita tentin estymisestä tai keskeytymisestä aina viipymättä siihen tarkoitetulla lomakkeella. Linkki lomakkeeseen löytyy verkosta tenttipalvelun etusivulta (https://tenttis.uta.fi). Tentin uusiminen ennen arviointiin varatun ajan umpeutumista edellyttää ilmoitusta. Ilmoituksesi jälkeen saat sähköpostiisi tiedon siitä, milloin tentin uusiminen aikaisintaan on mahdollista. Myös keskeneräiset vastaukset tallentuvat järjestelmään. Valitsethan siis lomakkeella, haluatko, että keskeneräinen vastauksesi otetaan huomioon opintosuorituksen arvostelussa vai ei.

Hätätilanteet

 • Palohälytyksen tai muun vastaavan tilanteen sattuessa toimithan edellä annettujen häiriö- ja ongelmatilanteiden toimintaohjeiden mukaisesti.

Porin tenttitila 394, tenttimisohjeet

Tentin tekeminen Porissa, tenttiluokka yliopistokeskuksen pääaulassa.

Tilaan päästäksesi tarvitset sähköisen avaimen jonka saa yliopistokeskuksen pääaulan infopisteestä 

Kirjautuminen ja tentin teko:

 • Mikäli tietokone ei ole päällä, käynnistä tietokone ja näyttö virtakytkimistä.
 • Kun tietokone on käynnistynyt (näyttö vaalean sininen), valitse vasemman alareunan Start –valikosta  ”Aloita tentti (suomeksi)”.
 • Kirjaudu sähköiseen tenttijärjestelmään opiskelija-/peruspalvelutunnuksellasi (opt/ppt).
 • Tee tentti. Tenttijärjestelmä tallentaa vastauksesi sivun kerrallaan. Näin vastauksesi säilyvät, mikäli tentti jostain syystä keskeytyy. Tästä huolimatta voit aina palata aikaisempiin vastauksiisi ja muokata niitä.
 • Huomaa, että ohjelman näyttämä tila ei rajoita vastauksesi pituutta!
 • Päätä tentti painamalla Lähetä tentti arvioitavaksi -painiketta.
 • Sulje tietokone Start –valikosta ”Sammuta / Shutdown” ja poistu tenttitilasta.

Tentin valvonta

 • Sähköisessä tentissä ovat voimassa yliopiston kulunvalvontaa, opintosuoritusten arviointia ja tietojärjestelmien käyttöä koskevat säännöt.
 • Tenttitilassa on sekä reaaliaikainen että nauhoittava kuvan ja äänen tallentava videovalvonta.
 • Tentin aikana poistuminen tenttitilasta ei ole sallittua.

Häiriöt ja ongelmat tentin teossa

 • Mikäli tenttimisesi häiriintyy tai estyy, keskeytä tentti ja poistu tenttitilasta. Ilmoita tentin estymisestä tai keskeytymisestä aina viipymättä siihen tarkoitetulla lomakkeella. Linkki lomakkeeseen löytyy verkosta tenttipalvelun etusivulta (https://tenttis.uta.fi). Tentin uusiminen ennen arviointiin varatun ajan umpeutumista edellyttää ilmoitusta. Ilmoituksesi jälkeen saat sähköpostiisi tiedon siitä, milloin tentin uusiminen aikaisintaan on mahdollista. Myös keskeneräiset vastaukset tallentuvat järjestelmään. Valitsethan siis lomakkeella, haluatko, että keskeneräinen vastauksesi otetaan huomioon opintosuorituksen arvostelussa vai ei.

Hätätilanteet

 • Palohälytyksen tai muun vastaavan tilanteen sattuessa toimithan edellä annettujen häiriö- ja ongelmatilanteiden toimintaohjeiden mukaisesti.

Huomaa, että sähköisessä tentissä käytettävän ohjelman näyttämä tila ei rajoita vastauksesi pituutta!

Sähköisessä tentissä arviointiaika on yleensä kolme viikkoa poikkeuksena kesätentit, joissa arviointiaika on pidempi (ks. arviointisäännön luku 9).

Käyttäessäsi Sähköistä tenttipalvelua sitoudut noudattamaan käyttöehtoja. Ehdot tiivistettynä:

 1. Sähköisessä tentissä noudatetaan Tampereen yliopiston opintojen arviointisääntöä sekä rehtorin antamaa ohjetta sähköisestä tenttimisestä.
 2. Opiskelija suostuu siihen, että kulunvalvonnan, videovalvonnan ja tenttijärjestelmän tietoja voidaan yhdistää henkilöllisyyden varmentamiseksi.
 3. Sähköisessä tentissä on voimassa tietojärjestelmien käytön säännöt.
 4. Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste