Luonnontieteiden tiedekunnassa tenttiminen

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma ja tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma

Yleistä

Tiedekunnan tenttipäivät julkaistaan sähköisessä opetusohjelmassa. Tiedekunnan tentit ovat yhteisiä kaikille sen tutkinto-ohjelmille.

Opintojaksot suoritetaan tavallisesti opetukseen liittyvillä väli- tai loppukokeilla, joten yleisinä tenttipäivinä pidettävät tentit toimivat pääasiassa uusintamahdollisuuksina ja itsenäisiin suorituksiin liittyvinä tentteinä.

Tutkielmiin liittyvät kypsyyskokeet tehdään yleisinä tenttipäivinä pidettävissä tenteissä tai sähköisessä tenttijärjestelmässä. Kypsyyskokeeseen ilmoittaudutaan kuten muihinkin tentteihin, lisäksi lisätietoihin kirjataan tutkielman ohjaajan nimi.

Jos tarvitset tentissä erityisjärjestelyjä (esim. tietokoneen käyttö), siitä on mainittava ilmoittautumisen yhteydessä ja ennen tenttiä on esitettävä mahdollinen erityisjärjestelyjä koskeva esitys opintopäällikölle.

Ilmoittautuminen ja ilmoittautumisen peruminen

Kaikkiin tiedekunnan tenttipäivänä pidettäviin tentteihin ilmoittaudutaan sähköisesti NettiOpsun kautta. Avoimen yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat NettiRekan kautta.

Opetukseen liittyviin tentteihin ilmoittaudutaan opettajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Yleisinä tenttipäivinä pidettäviin tentteihin ilmoittautumisessa ja tenttien perumisessä noudatetaan yliopiston yhteisiä ohjeita, mutta tiedekunnan tutkinto-ohjelmat lisäksi suosittelevat, että opiskelija osallistuu vain yhteen tenttiin kerrallaan.

Tentissä toimiminen

Yleisinä tenttipäivinä pidettävissä tentissä ja sähköisessä tentissä noudatetaan yliopiston yhteisiä ohjeita. Luonnontieteiden tutkinto-ohjelmien yleisiä tenttejä koskien on kuitenkin seuraavia täsmennyksiä:

Tentissä sallitut tavarat ja materiaalit mainitaan tenttipaperissa. Matematiikan ja tilastotieteen tenteissä taulukkokirjat tai muu materiaali ei ole sallittuja ellei asiasta ole erikseen sovittu. Matematiikan tenteissä laskimia ei saa käyttää, tilastotieteen tenteissä laskimia saa pääsääntöisesti käyttää (ohjelmoitavat laskimet on kielletty). Asian voi varmistaa tentaattorilta ennen tenttiä.

Kysymys- ja vastauspaperit noudetaan salin edestä ja sali täytetään etuosasta alkaen. Tenttijä saa ottaa vain yhden tentin kysymykset. Jos tenttijällä on aikomus tehdä kaksi tenttiä, tulee tästä ilmoittaa valvojalle ja asettua istumaan salin eturiviin/reunalle.

Yleisen kirjallisuuskuulustelun tenttiaika on 4 tuntia. Jos kyse on opintojaksoon liittyvästä luentokuulustelusta, tenttiaikaa voi olla enemmän tai vähemmän kuin neljä tuntia. Se ilmoitetaan etukäteen.

Tentistä poistuminen

Tentistä saa poistua aikaisintaan 30 minuutin kuluttua sen alkamisesta ja kun nimi on kirjoitettu kiertävään nimilistaan. Tenttiin on saavuttava viimeistään tämän 30 minuutin aikana. Huomaa, että luonnontieteiden tiedekunnassa sovellettu tenttiin saapumisen ja sieltä poistumisen käytäntö poikkeaa yleisestä käytännöstä, jonka mukaan tentistä saa poistua aikaisintaan 20 minuutin jälkeen ja tenttiin on saavuttava viimeistään tämän 20 minuutin aikana.

Vastauspaperit palautetaan aina valvojalle salin eteen. Samalla, kun valvoja tarkistaa opiskelijan henkilöllisyyden, hän pyytää tältä nimen vastaukset palauttaneiden nimilistaan.

Tulokset

Mikäli tentin tarkistusaika todennäköisesti ylittää ohjeellisen kolme viikkoa, opettajan on kerrottava siitä ajoissa, esim. jo tenttikysymysten yhteydessä.

Osasuoritusten tulokset julkistetaan opettajan ilmoittamalla tavalla vain kurssin osallistujille.

Opintojen arvioinnissa käytetään asteikkoa hylätty/hyväksytty ja hyväksytyistä hyv tai asteikkoa 1-5.

Tenttiarkisto (MTT)

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman tenttiarkisto on yliopiston Intran sivustolla "Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma". Tenttiarkiston selaaminen vaatii intraan kirjautumisen (intra.uta.fi) ja liittymisen Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman sivustoon.

Arkistoon kootaan tenttien sekä väli- ja loppukokeiden kysymykset syksystä 2012 alkaen. Mahdollisuuksien mukaan julkaistaan myös mallivastaukset.