Opintojen suorittaminen

 

Opintoja voi suorittaa monella tapaa. Opintojaksojen suoritustavat käyvät ilmi opinto-oppaiden opetussuunnitelmista ja kurssien tarkempi käytännön toteutus opetusohjelmasta.

Erilaisia suoritustapoja on runsaasti, esimerkiksi:

  • luennot
  • tentti
  • itsenäinen työskentely (esimerkiksi esseen tai luentopäiväkirjan kirjoittaminen)
  • ryhmätyöskentely
  • pienryhmäopetus
  • harjoitukset
  • seminaarit
  • lukupiirit

Yleinen tapa suorittaa kurssi on osallistua luennoille ja luentojen päätteeksi järjestettävään luentotenttiin. Lue tarkemmin tenttimisestä.

Opintosuoritukset

Kurssin opettaja tai muun opintosuorituksen (tentti, essee tms.) vastaanottanut opettaja arvioi suoritukset ja toimittaa tulokset tiedekunnan opintohallintoon, jossa opintosuoritukset kirjataan opintorekisteriin. Tulokset ja arvosanat näkyvät kirjaamista seuraavana päivänä Opiskelijan työpöydällä ja NettiOpsussa. Avoimen yliopiston opintoja suorittavien opintosuoritukset näkyvät NettiRekassa.

Tulosten julkistamisesta voi lukea tarkemmin opintojen arviointisäännöstä. Siellä kerrotaan yksityiskohtaisesti muun muassa siitä, milloin tulokset pitää julkistaa, kauanko ne ovat esillä ja miten ne julkistetaan. Lisäksi kerrotaan arvioinnista, tulosten säilyttämisestä ja toimimisesta epäselvissä tilanteissa.

Opintosuoritukset Opiskelijan työpöydällä

Voit tarkastella opintosuorituksiasi Opiskelijan työpöydällä sivulla Opintosuoritukset tai NettiRekassa kohdassa Opintosuoritukset. Voit järjestää opintosuorituksia suorittamisjärjestyksessä tai tutkinto-ohjelmittain/oppiaineittain. Jos jokin opintojakso näyttää puuttuvan tai huomaat mielestäsi vääriä tietoja, ota yhteyttä opetusta antaneeseen tiedekuntaan.

Voit tilata pdf-muotoisen, epävirallisen opintosuoritusotteen Opiskelijan työpöydän kautta tai NettiRekan kohdasta "Opintosuoritukset" haluamaasi sähköpostiosoitteeseen. Lue lisää opintosuoritusotteista.