Valinnaisten opintojen syventäviin opintoihin kuuluva tutkielma

Valinnaisten opintojen syventäviin opintoihin kuuluva tutkielma (ns. sivugradu)

Valinnaisten opintojen syventäviin opintoihin kuuluvassa tutkielmassa noudatetaan pro gradu -tutkielmaa koskevia määräyksiä seuraavin poikkeuksin:

  • Valinnaisten opintojen tutkielmaan ei liity harjoitusainetta eikä kypsyysnäytettä.
  • Valinnaisten opintojen tutkielma jätetään arvioitavaksi sähköisessä muodossa (pdf) suoraan tiedekuntaan tiedekunnan ohjeiden mukaan (ei NettiOpsun kautta). Tiedekunta huolehtii hyväksytyn tutkielman lähettämisestä kirjastoon julkaisua ja arkistointia varten. Kirjasto kysyy opiskelijalta julkaisuluvan.
  • Valinnaisten opintojen tutkielman tarkastaa yksi tai kaksi tiedekunnan dekaanin määräämää tarkastajaa.

Muilta osin noudatetaan pro gradu -tutkielmaa koskevia määräyksiä. Tämä tarkoittaa, muun muassa että:

  • Valinnaisten opintojen tutkielma tarkistetaan Turnitin-plagiaatintunnistusohjelman avulla ennen tutkielman jättämistä varsinaiseen arviointiprosessiin.
  • Valinnaisten opintojen tutkielman hyväksyy dekaani.
  • Hyväksytty valinnaisten opintojen tutkielma arvioidaan asteikolla 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen.
  • Julkaisuluvan saanut hyväksytty valinnaisten opintojen tutkielma julkaistaan kirjaston kokoelmassa ”Pro gradut ja valinnaisten opintojen tutkielmat”.