Luonnontieteiden tiedekunnan opintosuunnan täsmentäminen

Opiskelija suorittaa kandidaatin tutkinnon valitsemansa opintopolun mukaisesti. Maisteritutkinnon opintosuunta valitaan viimeistään toisen opiskeluvuoden keväällä.

Maisteriopintosuunnan voit valita oman tutkinto-ohjelmasi sisällä vapaasti, mutta maisteriopintosuunnan edellytykset tulee huomioida jo kandidaatin tutkinnon opintoja suorittaessasi. Maisterin tutkinto suoritetaan valitun opintosuunnan vaatimusten mukaisesti.

Pelkkään maisteritutkintoon hyväksytyt opiskelijat ilmoittavat maisteriopintosuunnan opintojensa alussa vain, mikäli valintaa ei ole tehty jo hyväksymispäätöksen yhteydessä.

Tutkinto-ohjelmien opiskelijat, valinnan tekeminen:

 • Valitse maisteriopintosuunta opinto-oppaan 2015-2018 mukaisista maisteriohjelmista/opintosuunnista. Jos olet aloittanut opintosi syksyllä 2014 tai aiemmin, voit valita maisteriopintosuunnan halutessasi myös opinto-oppaan 2012-2015 mukaisista maisteriohjelmista/opintosuunnista.
   
 • Ilmoita maisteriopintosuuntavalintasi Opiskelijan työpöydän kautta, joka löytyy NettiOpsusta, sivunavigaation kohdasta Maisteriopintoihin. (ITI-opiskelija! Jos maisterisuunnan valinta ei NettiOpsun kautta onnistu, ilmoita valintasi eLomakkeella.)
   
 • Kun olet täyttänyt ja lähettänyt järjestelmässä lomakkeen, se käsitellään yksikössä. Saapuneita lomakkeita käsitellään yleensä parin kuukauden välein. Sinulle lähetetään tieto opintosuunnasta sähköpostiin heti, kun se on vahvistunut.

  HUOM. Lomakkeen voi täyttää ainoastaan tutkinto-ohjelman opiskelija, jonka maisteriopinto-oikeutta ei ole vielä esimerkiksi valinnnan yhteydessä määritetty/täsmennetty.

  Maisteriopintojen opintosuunnan valinta helpottaa opintojen suunnittelua ja ohjausta. Maisteriopintosuunnan valinta on ilmoitettava ennen kuin voi saada merkinnän kandidaattitutkintoon kuuluvasta Opintojen ohjattu suunnittelu –opintojaksosta.

Matematiikka ja tilastotiede

Maisteritutkinnon (filosofian maisteri) voi suorittaa matematiikan maisteriopinnoissa tai kansainvälisessä Computational Big Data Analytics -maisteriohjelmassa. Matematiikan maisteriopinnoissa on kolme opintosuuntaa, joista opiskelija valitsee yhden:

 • matematiikan opintosuunta,
 • matematiikan aineenopettajan opintosuunta sekä
 • tietotekniikan matematiikan opintosuunta.

Syksyllä 2015 käynnistynyt Computational Big Data Analytics -maisteriohjelma korvaa aiemmat tilastotieteen maisteriopinnot.

Opintosuuntien sisältö on kuvattu tarkemmin opinto-oppaassa, jossa on kuvattu myös edellytykset aiemmille opinnoille. Maisteriopinnot suoritetaan tietyn opintosuunnan vaatimusten mukaisesti. Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman kandidaattitutkinnon opintopolut on suunniteltu johtamaan vastaaviin maisteriopintojen opintosuuntiin. Lisätietoa saat siirtymäkaaviosta.

Tietojenkäsittelytieteet

Kandin ja maisterin tutkintoon hyväksytty opiskelija valitsee maisteriopinnot viimeistään toisen opiskeluvuotensa aikana. Opiskelija valitsee jonkin neljästä vaihtoehdosta:

 • Tietojenkäsittelyopin maisteriopinnot (TIM)
 • Master's degree programme in Software Development (SDE)
 • Master's degree programme in Human-Technology Interaction (HTI)
 • Master's degree programme in Computational Big Data Analytics (CBDA)

Tutkinto-ohjelmassa opiskelevat ilmoittavat valinnan opiskelijan työpöydän kautta NettiOpsussa. . Opiskelijan kannattaa huomioida maisteriopintojen edellytykset jo kandidaatin tutkinnon opintoja valitessaan.

Täydentävät opinnot

Suoraan maisterivaiheeseen valittu tai siirtynyt opiskelija sekä maisterin tutkinnossa opintosuuntaa vaihtava voi joutua täydentämään opintojaan maisteriohjelman edellyttämällä tavalla. Täydentäviin opintoihin liittyvät ohjeistukset löytyvät yksikön sivulta.