Harjoittelupaikkaa hakemassa

Harjoittelupaikan hakeminen voi herättää monenlaisia kysymyksiä. Minkälaisia paikkoja voi omalla taustalla hakea? Mistä harjoittelupaikkoja voi lähteä etsimään? Miten jo kertyneestä osaamisesta voisi kertoa työnantajalle?

Myös harjoittelupaikan hakeminen on osa harjoitteluprosessia. Oman osaamisen ja omien tavoitteiden pohtiminen ja niistä viestimiseen harjaantuminen tuo valmiuksia myös valmistumisen jälkeiseen työnhakuun. Harjoitteluvaiheessa aloitettu mahdollisten työtehtävien ja työnantajien hahmottelu auttaa omien mahdollisuuksien kartoittamisessa myös opintojen jälkeen.

Tarkastele eri vaihtoehtoja uteliaasti ja rohkeasti - mahdollisuudet ovat yleensä huomattavasti laajemmat, kuin mitä ensi alkuun uskaltaa ajatellakaan!

Muista ottaa myös selvää tutkinto-ohjelmasi mahdollisista suosituksista tai edellytyksistä harjoittelupaikalle. Jos haluat, että harjoittelu sisällytetään opintoihisi, harjoittelu täytyy hyväksyttää tiedekunnassasi.

Millainen harjoittelupaikka sopisi minulle?

Kun lähdet miettimään harjoittelupaikkaa, voit pohtia omia kiinnostuksen kohteitasi ja tavoitteitasi harjoittelulle. Voit esimerkiksi miettiä seuraavia kysymyksiä: 

 • Millaiset työtehtävät koet itsesi kannalta mielekkäiksi, millaiset asiat ovat sinulle tärkeitä, minkälaisten asioiden eteen haluaisit työskennellä?
 • Minkälaisen työnantajan palveluksessa haluaisit työskennellä?
 • Onko jotain tehtäväalueita, joihin haluaisit tutustua tarkemmin (esim. viestintä, tutkimusten ja selvitysten teko, hallintotehtävät, asiakkaiden kohtaaminen...)?
 • Oletko kiinnostunut erityisesti kansainvälisistä tehtävistä vai voisiko mielenkiintoinen harjoittelupaikka löytyä esimerkiksi synnyinkunnastasi?

Harjoittelijoita toimii monenlaisissa tehtävissä ja työnantajilla

Voit myös miettiä tarkemmin, minkälaisissa tehtävissä omat tavoitteesi ja haaveesi ja osaamisesi kohtaavat. Harjoittelijoita toimii monenlaisissa tehtävissä, joita voivat olla esimerkiksi:

 • tutkimuksen tai selvityksen teko
 • asiakkaiden kohtaaminen
 • tiedon haku, analysointi ja raportointi
 • kirjallisen materiaalin tuottaminen, toimittaminen ja oikoluku
 • tiedottaminen
 • www-sivujen sisällön tuottaminen
 • tilaisuuksien ja tapahtumien suunnittelu
 • koulutusten suunnittelu
 • kouluttaminen
 • projekteihin osallistuminen
 • kansainvälisten suhteiden hoitaminen
 • tai joku muu...

Kannattaa huomata, että näitä kaikkia tehtäviä löytyy myös erilaisilta työnantajilta - niin valtion virastoista, kunnilta, yhdistyksistä ja järjestöistä kuin yksityisistä yrityksistä.

Kerro osaamisestasi

Harjoittelupaikkaa hakiessa, niin kuin muussakin työnhaussa, työnantajaa kiinnostaa myös hakijan osaaminen. Harjoittelu on usein ensimmäinen opiskeltuun alaan liittyvä työkokemus, ja hakuvaiheessa kannattaakin ajatella laajasti niitä kokemuksia elämän eri alueilla, joissa on jo syntynyt monenlaisia valmiuksia.

Opintojen sekä mm. vapaa-ajan kiinnostusten ja harrastusten, kesätöiden ja järjestö- ja vapaaehtoistöiden tuomia osaamisia on hyvä pohtia avoimin mielin ja peilata niitä harjoittelupaikan tehtävänkuvaan - Voisiko näistä kokemuksista syntynyttä osaamista hyödyntää myös harjoittelussa? 

Kannattaa myös pitää mielessä, että harjoitteluun mennään oppimaan, joten koko tehtävää ei ole tarvettakaan hallita vielä hakuvaiheessa. Harjoitteluun kuuluu myös ohjaus, ja harjoittelulle nimetäänkin ohjaaja myös työnantajan puolelta.

Työnantajaa usein kiinnostaa myös se, miksi hakija haluaa hakea juuri heille. Pohdinta siitä, miten harjoittelu linkittyy omiin opintoihin ja tulevaisuuden suunnitelmiin, auttaa myös motivaation kertomisessa työnantajalle.

Lisätietoa työnhausta sekä mm. cv:n ja hakemuksen laatimisesta löydät Opiskelun oppaan Työnhaku -sivulta.

Harjoittelupaikkoja löytyy eri lähteistä

 • Yliopiston ylläpitämässä Workit.netti -palvelussa eri alojen työnantajat tarjoavat harjoittelupaikkoja Tampereen yliopiston opiskelijoille. Palvelu toimii ympärivuotisesti.
 • Harjoittelupaikoista saatetaan ilmoittaa myös organisaatioiden omien viestintäväylien kautta, esim. niiden omilla verkkosivuilla. Huomaathan, että valtiolla olevat harjoittelupaikat, joissa edellytetään yliopiston harjoittelutukea, julkaistaan yliopistojen omilla sivuilla, Tampereen yliopiston osalta Workit.netissä.
 • Tiedekunnilla on työnantajiin pitkäaikaisia yhteistyösuhteita ja yhteyksiä, jotka voivat olla tukena harjoittelupaikan haussa. Tietoa esim. aiempien vuosien harjoittelupaikoista voi tiedustella tutkinto-ohjelmasi harjoitteluyhteyshenkilöltä.
 • Harjoittelupaikka saattaa löytyä myös omien kontaktien kautta. Muista mm. harrastusten, vapaaehtoistyön ja kesätöiden kautta syntyneet yhteydet. Löytyisikö harrastejärjestön kattojärjestöstä harjoittelupaikkaa? Voisiko viime kesän työnantajalta löytyä itseä kiinnostavia harjoittelutehtäviä?
 • Entä oma lähipiirisi ja heidän vinkkinsä ja kokemuksensa: perhe, ystävät, tuttavat, opiskelukaverit...