Harjoittelu

Harjoittelu on tärkeä osa yliopisto-opiskelijan opintoja. Harjoittelu tarjoaa mahdollisuuden hankkia omaan alaan liittyvää työkokemusta ja yleisemmin kokemusta työelämästä ja sen käytännöistä. Harjoittelussa opitaan kytkemään opintojen aikana hankittuja tietoja ja taitoja käytännön toimiin. Kokemus voi antaa suuntaa myös opintoihin ja niiden suunnitteluun.

Harjoittelun toteuttamisen tavat ja harjoittelun sijoittuminen opintoihin vaihtelevat tutkinto-ohjelmittain, eikä harjoittelu ole kaikille pakollista. Monille opiskelijoille se on kuitenkin tärkeä ovi työelämään. Harjoittelupaikka voi löytyä yksityisestä yrityksestä, kunnasta, valtiolta, järjestöstä tai ulkomailta. Harjoittelupaikkaa miettiessäsi kannattaa pohtia omia tavoitteitasi harjoittelulle ja sen annille. Ota lähtökohdaksi, että hankit itseäsi kiinnostavan harjoittelupaikan!

Tarkista harjoittelun käytännöt tiedekunnastasi

Harjoittelu on oppiaineesta riippuen pakollista, vaihtoehtoista tai vapaaehtoista. Myös harjoittelun suositeltu ajankohta opintojen aikana vaihtelee. Jos haluat, että harjoittelu sisällytetään opintoihisi, harjoittelu täytyy hyväksyttää tiedekunnassa.

Käytännön järjestelyt, kuten harjoittelutuen hakeminen ja myöntäminen sekä harjoittelusopimusten laatiminen, hoidetaan tiedekunnissa. Tiedekuntien käytännöt harjoittelutuen hakuaikojen ja myöntämisperusteiden suhteen vaihtelevat, joten omaan tiedekuntaan on tärkeää olla yhteydessä hyvissä ajoin harjoittelua suunniteltaessa.

Tiedekuntasi harjoitteluyhteyshenkilöiltä saat tietoa, miten juuri sinun tiedekunnassasi tai tutkinto-ohjelmassasi harjoitteluasiat hoidetaan.

Muista selvittää harjoittelusi osalta ainakin seuraavat asiat!

  • Milloin harjoittelemaan?
  • Mistä harjoittelupaikka? Kuka pääsee harjoittelemaan?
  • Kuinka kauan harjoitellaan?
  • Maksetaanko harjoittelusta palkkaa?
  • Mitä on harjoittelutuki ja miten sitä haetaan?
  • Miten laadin harjoitteluraportin?
  • Miten saan harjoittelusta opintosuorituksen?
  • Millä eri tavoilla harjoittelun voi suorittaa?
  • Voinko hakea harjoitteluun ulkomaille?