Opetussuunnitelmat

Tiedekuntien opetussuunnitelmissa kuvataan tutkintojen tavoitteet, rakenteet ja sisällöt. Lukuvuosittaiset opetustiedot puolestaan löytyvät opetustarjonnasta.