Pohjoismaat

 

Pohjoismaihin voit hakea vaihtoon Erasmus+-ohjelman kautta tai Pohjoismaiden ministerineuvoston tukeman Nordplus-ohjelman kautta.

Nordplus on Pohjoismaiden ministerineuvoston ohjelma, jolla tuetaan liikkuvuutta, hankkeita ja verkostoja. Nordplus-vaihtoon voit lähteä, kun olet opiskellut korkeakoulututkintoa vähintään vuoden. Vaihtojaksosi voi olla lukukauden tai lukuvuoden pituinen.

Nordplus-ohjelman yhteyshenkilö: kansainvälisten asioiden koordinaattori Leena Uski

 

Nordplus

 

Alakohtaiset Nordplus-verkostot

Alla esitellään tiedekuntien alakohtaiset verkostot. Alakohtaisten verkostojen Nordplus-vaihtopaikkoja voivat hakea kunkin verkoston tieteenalan tutkinto-opiskelijat.

Johtamiskorkeakoulu

NOREK

NOREK on Nordplus-verkoston alainen pohjoismainen kauppatieteilijöille tarkoitettu vaihto-ohjelma, jonka rahoitus tulee pohjoismaiden ministerineuvostolta. Norekin vaihtopaikat on tarkoitettu kauppatieteiden pää- ja sivuaineopiskelijoille. Valinnoissa ovat etusijalla pääaineopiskelijat. Vaihtoon voivat hakea vähintään vuoden opiskelleet perustutkinto-opiskelijat (ei jatko-opiskelijat). Norek-vaihdossa opiskellaan kauppatieteitä.

Norek-vaihtoon valitut saavat yleensä stipendin ensisijaisesti yhden lukukauden opiskeluun sekä matka-apurahan. Stipendi on yleensä ollut 200 €/kk + matka-apuraha, jonka suuruus riippuu kohdemaasta, 100/150 €, Islanti 650 €. Kunkin lukuvuoden stipendin suuruus sekä myönnettävien apurahojen määrä selviävät vuosittain alkusyksystä. Opiskelija voi myös saada opintotukea sekä asumislisää normaaliin tapaan.

Norek-verkostossa ei ole varsinaisia allekirjoitettuja vaihtosopimuksia eikä tarkkoja paikkamääriä. Alla olevaan listaan on merkitty kohteet, jotka olivat haussa vuodelle 2017-18. Tiedekunta valitsee vaihtoon lähetettävät opiskelijat ja valinnasta ilmoitetaan kaikille paikkoja hakeneille. Kv-koordinaattori nimittää valitut opiskelijat kohdeyliopistoille. Lopullisen hyväksymispäätöksen tekee kaikkien opiskelijoiden kohdalla vastaanottava yliopisto. Vaihtoon valitun opiskelijan pitää täyttää myös kohdeyliopiston omat hakulomakkeet.

Yhteyshenkilö: kansainvälisten asioiden koordinaattori Terhi Nieminen.
 

NOREK-verkoston hakukohteet 2017-2018

Ruotsi

School of Business, Economics and Law, Gothenburg (haku vain kevätkaudelle 2018, 1 paikka)
Stockholm Business School, Stockhom University (2 lukukauden paikkaa)
Umeå University (2 paikkaa)
Örebro University School of Business

Norja

BI Norwegian Business School, Oslo
Norwegian School of Economics and Business Administration (NHH), Bergen
University of Bergen

Tanska

Aalborg University
University of Southern Denmark, Odense

Islanti

Reykjavik University
University of Iceland

Nordplusnetvaerk i Statskundskab

Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma kuuluu pohjoismaiseen politiikan tutkimuksen Nordplus-verkostoon (Studenter- og lærerudveksling inden for statskundskab), jota koordinoi Aarhusin yliopisto Tanskassa. Verkoston paikat on tarkoitettu politiikan tutkinto-ohjelman perustutkinto-opiskelijoille. Verkoston kautta vaihtoon valittavilta edellytetään vähintään kahden vuoden opintoja kotiyliopistossa ennen vaihdon alkua. Vaihtoon voi hakea vain yhdeksi lukukaudeksi.

Valinnat tehdään ensisijaisesti politiikan tutkimuksen opintosuoritusten ja motivaatiokirjeen perusteella. Myös riittävä kielitaito on yksi valintaedellytyksistä. Valinnoissa ovat aina etusijalla politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman omat opiskelijat.

Hakuaika seuraavan lukuvuoden aikana tapahtuvaa vaihtoon on vuosittain tammi-helmikuussa. Täydennyshakuja ei järjestetä! Tarkemmat hakuohjeet ja -info julkaistaan hakuajan alkaessa Opiskelijan työpöydällä. Seuraava hakuaika (lkv 2018–2019 vaihdot) on tammi-helmikuussa 2018.

Valintojen jälkeen yksikkö hakee opiskelijoille Nordplus-apurahaa verkostolta. Kohdeyliopistoihin ei ole kiintiöpaikkoja, vaan vaihtoon valittavien lukumäärä riippuu verkoston myöntämien apurahojen määrästä. Kun Nordplus-apurahapäätökset on tehty, tutkinto-ohjelman liikkuvuuskoordinaattori nimeää hakijat vastaanottaville yliopistoille. Tämän jälkeen opiskelija on suoraan yhteydessä vastaanottavaan yliopistoon ja hoitaa kaikki opiskeluun ja matkaan liittyvät järjestelyt itsenäisesti. Lopullisesti Nordplus-vaihtoon pääsy varmistuu vastaanottavan yliopiston hyväksymisen jälkeen.

Nordplus-vaihtoon valittu opiskelija saa Pohjoismaiden ministerineuvoston myöntämän stipendin yhden lukukauden opiskeluun (n. 200 €/kk) sekä matka-apurahan, jonka suuruus riippuu kohdemaasta. Kunkin lukuvuoden apurahan suuruus sekä myönnettävien apurahojen määrä selviävät vuosittain loppukeväästä; seuraavaksi kevätlukukaudeksi hakevien kohdalla päätökset saadaan verkostolta syksyllä. Stipendit maksaa politiikan tutkimuksen verkostoa koordinoiva Aarhusin yliopisto. Opiskelija voi lisäksi hakea Kelan opintotukea vaihtojakson ajalle.

Korvaavuuksien hakeminen tai ulkomailla suoritettujen opintojen sisällyttäminen tutkintoon: ks. erilliset ohjeet. (linkki korjattava kun tiedot lisätty OO:ssa)

Yhteyshenkilö: kansainvälisten asioiden koordinaattori Minna Höijer
 

Pohjoismaiset verkostopartnerit

Islanti

UNIVERSITY OF ICELAND, Faculty of Social Sciences

Norja

THE ARCTIC UNIVERSITY OF NORWAY (UiT), Faculty of Humanities, Social Sciences and Education
UNIVERSITETET I BERGEN, Institutt for Sammenliknende Politikk
UNIVERSITETET I OSLO, Institutt for Statsvitenskap
UNIVERSITETET I TROMSO, Institutt for Samfunnsvitenskap

Ruotsi

GÖTEBORGS UNIVERSITET, Statsvetenskpaliga institutionen
LUNDS UNIVERSITET, Statsvetenskpaliga institutionen
STOCKHOLMS UNIVERSITET, Statsvetenskpaliga institutionen
UMEÅ UNIVERSITET, Statsvetenskpaliga institutionen
UPPSALA UNIVERSITET, Statsvetenskpaliga institutionen

Tanska

AARHUS UNIVERSITET, Institut for Statskundskab
KOBENHAVNS UNIVERSITET, Institut for Statskundskab
SYDDANSK UNIVERSITET (Campus Odense), Institut for Statskundskab
UNIVERSITY OF THE FAROE ISLANDS, Department of History and Social Sciences

Suomalaiset verkostopartnerit

HELSINGIN YLIOPISTO, Yleisen valtiotieteen laitos
TURUN YLIOPISTO, Valtiotieteen laitos
ÅBO AKADEMI, Statsvetenskapliga institutionen
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, Politiikan tutkimuksen laitos
LAPIN YLIOPISTO, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
VAASAN YLIOPISTO, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Kasvatustieteiden tiedekunta

NordFo

NordFo-verkoston kautta voi hakeutua vaihtoon Pohjoismaihin. Jos olet kiinnostunut Nordplus-vaihdosta, ota yhteyttä tiedekunnan liikkuvuuskoordinaattoriin.

Yhteyshenkilö:  kansainvälisten asioiden koordinaattori Kirsi-Marja Varjokorpi

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Medicin i Norden

Medicin i Norden -verkoston kautta voi hakeutua vaihtoon Pohjoismaihin. Jos olet kiinnostunut Nordplus-vaihdosta, ota yhteyttä tiedekunnan liikkuvuuskoordinaattoriin.

Yhteyshenkilö: opetuskoordinaattori Tarja Lehto

Viestintätieteiden tiedekunta

Nordplus-nätverket för journalistutbildning

Tampereen yliopiston journalistiikka ja viestintä kuuluu Nordplus alakohtaiseen pohjoismaiseen toimittajakoulutuksen yhteistyöverkostoon Nordisk journalistutbildning, jonka kautta journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelman opiskelijat voivat hakea opiskelijavaihtoon verkostoon kuuluviin yliopistoihin. Vaihtoon haetaan tammikuussa järjestettävänä hakuaikana (täydennyshakuja ei enää järjestetä).

Verkoston apuraha vahvistuu myöhemmin kevätlukukauden kuluessa, ja lopullisesti Nordplus-vaihtoon pääsy varmistuu vastaanottavan yliopiston hyväksymisen jälkeen. Toimittajakoulutuksen Nordplus-verkoston kautta vaihtoon on mahdollista lähteä aikaisintaan toisena opiskeluvuotena, käytännössä toisen lukuvuoden keväällä. Valinnat tehdään ensisijaisesti hakijoiden tiedotusopin/journalistiikan opintosuoritusten sekä motivaatiokirjeen perusteella. Myös riittävä kielitaito on yksi valintaedellytyksistä. Verkoston myöntämän stipendikauden pituus on 1–6 kk. Käytännössä vaihtojakso on yleensä yksi lukukausi jossain verkostoon kuuluvassa oppilaitoksessa. Nordplus-apurahan suuruus on n. 200 euroa/kk. Vaihtoon hyväksytyille opiskelijoille myönnetään yleensä lisäksi matka-apuraha, jonka suuruus riippuu kohdemaasta.

Toimittajakoulutuksen Nordplus-verkostoon kuuluvat pohjoismaiset partnerioppilaitokset

Ruotsi: Linnéuniversitetet (Kalmar),  Södertörns högskola (Tukholma), Stockholms universitet, Mittuniversitet (Sundsvall), Göteborgs universitet, Umeå universitet
Norja: Høgskolen i Oslo og Åkershus (Oslo), Universitetet i Bergen, Universitet i Nordland (Bodø), Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Volda, Mediehøgskolen Gimlekollen (Kristiansand), Samisk journalistutdanning (Guovdageaidnu/Kautokeino)
Tanska: Danmarks medie- og journalisthøjskole (Århus), Roskilde universitetscenter, Syddansk universitet (Odense)
Islanti: Háskoli Islands (Reykjavik)
Grönlanti: Grønlands universitet (Nuuk)

Yhteyshenkilöt: opintokoordinaattori Anna Vähämäki
Lisätietoa verkoston toiminnasta ja vaihtomahdollisuuksista antaa myös journalistiikan yliopisto-opettaja Maarit Jaakkola.
 

Nordplus-nätverket för medier och kommunikation

Tampereen yliopiston journalistiikka ja viestintä kuuluu Nordplus alakohtaiseen pohjoismaiseen yhteistyöverkostoon Nordplus Network for Media and Communication, jonka kautta journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelman opiskelijat voivat hakea opiskelijavaihtoon verkostoon kuuluviin yliopistoihin. Vaihtoon haetaan tammikuussa järjestettävänä hakuaikana (täydennyshakuja ei enää järjestetä).

Verkoston apuraha vahvistuu myöhemmin kevätlukukauden kuluessa, ja lopullisesti Nordplus-vaihtoon pääsy varmistuu vastaanottavan yliopiston hyväksymisen jälkeen. Viestinnän laitosten Nordplus-verkoston kautta vaihtoon on mahdollista lähteä aikaisintaan kolmantena opiskeluvuotena. Valinnat tehdään ensisijaisesti hakijoiden tiedotusopin/journalistiikan/viestinnän opintosuoritusten sekä motivaatiokirjeen perusteella. Myös riittävä kielitaito on yksi valintaedellytyksistä. Verkoston myöntämän stipendikauden pituus on 5 kk (yksi lukukausi).

Viestinnän laitosten Nordplus-verkoston kuuluvat pohjoismaiset korkeakoulut:
Kööpenhaminan yliopisto, Syddansk universitet (kuuden yliopiston yhteenliittymä), Roskilden yliopisto, Aalborgin yliopisto, Århusin yliopisto, Ilisimatusarkif (Grönlannissa), Högskolen i Volda (Norjassa), Bergenin yliopisto, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet i Trondheim, Agderin yliopisto, Oslon yliopisto, Tukholman yliopisto (viestinnän ja median laitos sekä elokuvatieteen laitos), Göteborgin yliopisto.

Lisätietoa sekä linkit yliopistojen kotisivuille verkoston www-sivuilla.

Yhteyshenkilöt: yliopistonlehtori Marko Ala-Fossi ja opintokoordinaattori Anna Vähämäki


NORTEAS otsikoksi

Teatterityön tutkinto-ohjelma kuuluu pohjoismaisen korkeakoulujen teatterin, taiteen ja tanssin Nordplusverkostoon, Nordplus Network of Nordic and Baltic Performing Arts Institutions in Higher education (NORTEAS).

Norteas-verkoston korkeakoulut järjestävät Nordic common studies ja express -kursseja, jotka vaihtelevat teemoiltaan vuosittain. Teatterityön tutkinto-ohjelman opiskelijoilla on mahdollisuus hakea kursseille. Verkostossa järjestetään myös opettajavaihtoa.  

Lisätietoja verkoston toiminnasta ja ajankohtaisista hauista saat NORTEAS-verkoston sivuilta ja teatterityön professorilta Pauliina Hulkolta tai kansainvälisten asioiden opintokoordinaattorilta Anna Vähämäeltä.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Hissa-nätverket


Historian tutkinto-ohjelma on mukana alakohtaisessa Nordplus-verkostossa (Hissa-nätverket), joka rahoittaa kandidaatti- ja maisteritason opiskelijavaihtoja verkoston partneriyliopistoissa Pohjoismaissa. Vaihtoon voivat hakea vähintään vuoden opiskelleet perustutkinto-opiskelijat. Rahoitusta on tarjolla pääsääntöisesti yhden lukukauden mittaisiin vaihtoihin.

 

Psykologian Nordplus-vaihtopaikkoja haetaan muiden vaihtopaikkojen tapaan Nettiopsun kautta. Nordplus-paikat (syys- tai kevätlukukaudeksi) ovat vuosittain haussa tammi-helmikuussa (Haku II). Täydennyshakuja ei järjestetä. Katso lisää hakuajoista.

 

Tampereen yliopiston historian opiskelijana voit hakea vaihtoon verkoston partneriyliopistoon (pl. suomalaiset partnerit) ja saada verkoston myöntämän apurahan, joka on n. 200 euroa/kk.

 

Opiskelijan hakuprosessi Nordplus-vaihtoon on kaksivaiheinen. Oman yksikön valintojen jälkeen opiskelijan täytetään vastaanottavan yliopiston hakulomake ja palautetaan se liitteineen vastaanottavaan yliopistoon. Opiskelija on itse vastuussa asunnon hakemisesta vaihtomaassa.

 

Muiden alojen opiskelijat voivat hakeutua vaihtoon Nordplus-ohjelman alaisen Nordlys-verkoston kautta, joka on tarkoitettu alakohtaisten verkostojen ulkopuolella liikkuville.

 

Historian Nordplus-verkostoa koordinoi Åbo Akademi. Lisätietoa historian verkostoyliopistoista ja apurahoista ÅA:n sivuilla.

 

Historian Nordplus-verkostoyliopistot

 

Islanti

Háskoli Islands


Norja

NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet)

Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet


Ruotsi

Lunds universitet

Uppsala universitet


Tanska

Københavns universitet

Aarhus universitet

 

Yhteyshenkilöt:

Historian opintoihin liittyvät kysymykset: professori Pirjo Markkola

Nordplus-hakuprosessiin liittyvät kysymykset: opintokoordinaattori Anna Wansén-Kaseva

Nordplus Network in Philosophy

Filosofian tutkinto-ohjelma on mukana alakohtaisessa Nordplus-verkostossa (Nordplus Network in Philosophy), joka rahoittaa kandidaatti- ja maisteritason opiskelijavaihtoja verkoston partneriyliopistoissa Pohjoismaissa ja Baltiassa. Vaihtoon voivat hakea vähintään vuoden opiskelleet perustutkinto-opiskelijat. Rahoitusta on tarjolla pääsääntöisesti yhden lukukauden mittaisiin vaihtoihin.

Filosofian Nordplus-vaihtopaikkoja haetaan muiden vaihtopaikkojen tapaan Nettiopsun kautta. Nordplus-paikat (syys- tai kevätlukukaudeksi) ovat vuosittain haussa tammi-helmikuussa (Haku II). Täydennyshakuja ei järjestetä.

Tampereen yliopiston filosofian opiskelijana voit hakea vaihtoon verkoston partneriyliopistoon ja saada verkoston myöntämän apurahan, joka on n. 200 euroa/kk, ja matka-apurahan, joka on vaihtokohteesta riippuen 300-600 euroa. Täysimääräinen Nordplus-apuraha edellyttää 30 opintopisteen suorittamista/lukukausi.

Opiskelijan hakuprosessi Nordplus-vaihtoon on kaksivaiheinen. Oman yksikön valintojen jälkeen opiskelijan täytetään vastaanottavan yliopiston hakulomake ja palautetaan se liitteineen vastaanottavaan yliopistoon. Opiskelija on itse vastuussa asunnon hakemisesta vaihtomaassa.

Filosofian Nordplus-verkostoyliopistot

 

Färsaaret

University of the Faroe Islands

 

Islanti

University of Iceland (Nordplus-verkostoa koordinoiva yliopisto)

University of Akureyri

Bifröst University

 

Latvia

Riga Stradins University

University of Latvia

 

Liettua

Lithuanian University of Educational Sciences Vilnius University

Vytautas Magnus University Mykolas Romeris University

 

Norja

The Arctic University of Norway

University of Bergen

University of Oslo

 

Ruotsi

University of Gothenburg

Linköping University

Lund University

Stockholm University

Södertörn University

Umeå University

Uppsala University

 

Tanska

Aarhus University

University of Copenhagen

 

Viro

Tallinn University

University of Tartu

 

Yhteyshenkilöt:

Filosofian opintoihin liittyvät kysymykset: professori Leila Haaparanta

Nordplus-hakuprosessiin liittyvät kysymykset: opintokoordinaattori Anna Wansén-Kaseva

Nordplus Network in Psychology

Psykologian tutkinto-ohjelma on mukana alakohtaisessa Nordplus-verkostossa (Nordplus Network in Psychology), joka rahoittaa kandidaatti- ja maisteritason opiskelijavaihtoja verkoston partneriyliopistoissa Pohjoismaissa. Vaihtoon voivat hakea vähintään vuoden opiskelleet perustutkinto-opiskelijat. Rahoitusta on tarjolla pääsääntöisesti yhden lukukauden mittaisiin vaihtoihin. Verkoston apurahalla tuetaan ainoastaan psykologian tutkinto-ohjelman omien eli ns. pääaineopiskelijoiden vaihtoja.

Psykologian Nordplus-vaihtopaikkoja haetaan muiden vaihtopaikkojen tapaan Nettiopsun kautta. Nordplus-paikat (syys- tai kevätlukukaudeksi) ovat vuosittain haussa tammi-helmikuussa (Haku II). Täydennyshakuja ei järjestetä.

Tampereen yliopiston psykologian opiskelijana voit hakea vaihtoon verkoston partneriyliopistoon (pl. suomalaiset partnerit) ja saada verkoston myöntämän apurahan, joka on n. 200 euroa/kk. Täysimääräinen Nordplus-apuraha edellyttää 30 opintopisteen suorittamista/lukukausi.

Opiskelijan hakuprosessi Nordplus-vaihtoon on kaksivaiheinen. Oman yksikön valintojen jälkeen opiskelijan täytetään vastaanottavan yliopiston hakulomake ja palautetaan se liitteineen vastaanottavaan yliopistoon. Opiskelija on itse vastuussa asunnon hakemisesta vaihtomaassa.

Psykologian Nordplus-verkostoa koordinoi Jyväskylän yliopisto. Lisätietoa psykologian verkostosta JyU:n sivuilla.

Partneriyliopistot

Norja
Norges arktiske universitet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo

Ruotsi
Göteborgs Universitet
Linköpings Universitet
Lunds Universitet
Stockholms Universitet
Uppsala Universitet

Tanska
Københavns Universitet
Aarhus Universitet
Aalborg Universitet
 

Yhteyshenkilöt:
Psykologian opintoihin liittyvät kysymykset: yliopistonlehtori Elina Vierikko
Nordplus-hakuprosessiin liittyvät kysymykset: opintokoordinaattori Anna Wansén-Kaseva