Ulkomailla opiskelun rahoitus

Millaisia apurahoja on tarjolla?

Tampereen yliopisto tukee vaihtoon tai harjoitteluun lähtöä myöntämällä erilaisia apurahoja. Alla listattujen apurahojen lisäksi sinun kannattaa tutustua myös muiden organisaatioiden apurahaohjelmiin.

HUOM! Yliopisto ei myönnä apurahoja kaupallisten organisaatioiden (esim. Asia Exchange) välittämille kursseille eikä muihin itsenäisesti hankittuihin opiskelupaikkoihin.

Harjoitteluun liittyvistä apurahoista löydät tietoa osiosta Opintojen aikana > Harjoittelu ulkomailla.

 

Liikkuvuusohjelmien apurahat

Yliopiston vaihtosopimusten ja -ohjelmien kautta liikkuville opiskelijoille myönnetään matka-apuraha tai ohjelmakohtainen apuraha valinnan yhteydessä.

Kieli- ja käännöstieteiden kieliharjoitteluapurahat

Kieliharjoitteluapurahat ovat haussa vuosittain, yleensä helmikuussa. Lisätietoa löydät viestintätieteiden tiedekunnan verkkosivuilta.

Apuraha on tarkoitettu kieli- ja käännöstieteiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille pakollisen kieliharjoittelun suorittamiseen. Kieliharjoitteluapurahaa myönnetään sekä oppiaineiden järjestämiin ryhmämatkoihin että yksittäisten opiskelijoiden kieliharjoittelumatkoihin. Tampereen yliopiston matka-apurahaa itsenäisesti harjoitteluun lähteville ei kuitenkaan voi saada päällekkäin kieliharjoitteluapurahan kanssa. Kieliharjoittelupurahaa voidaan myöntää vain kerran saman kielen harjoitteluun.

Matka-apurahat itsenäisesti hankittuihin harjoittelupaikkoihin

Hakuaika on jatkuva.
 
Matka-apurahaa voivat hakea kaikki vähintään kolmeksi kuukaudeksi ulkomaille harjoitteluun lähtevät kandidaatin tai maisterin tutkintoa suorittavat opiskelijat.

Tapauskohtaisesti voidaan harkita apurahan myöntämistä seuraaville opiskelijoille myös itse hankittuun opiskelupaikkaan:

Kielten opiskelijat: ehtona on, että kyseessä on pakollinen kieliharjoittelu ja ettei tiedekunnalla ole tarjota yli kolmen kuukauden pituisia opiskelijavaihtopaikkoja kohdekieliseen maahan. Etusijalle asetetaan englannin kielen opiskelijat. Apurahaa ei voi saada samanaikaisesti oman tiedekunnan kieliharjoitteluapurahan kanssa. Alle kolme kuukautta kieliharjoittelussa olevat voivat hakea vain oman tiedekunnan kieliharjoitteluapurahaa, ks. yllä kieli- ja käännöstieteiden kieliharjoitteluapurahat.

Teatterityön tutkinto-opiskelijat, koska tutkinto-ohjelmalla ei ole yli kolmen kuukauden pituisia opiskelijavaihtopaikkoja.

Matka-apurahan määrä riippuu harjoittelukohteesta. Mikäli opiskelija on saanut aikaisemmin apurahaa ulkomailla suoritettavaan harjoitteluun, apurahaa ei myönnetä täysimääräisenä ja hakemukseen on liitettävä kirjalliset perustelut tutkintoon sisällytettävän ulkomaisen harjoittelun tarpeellisuudesta.

Apurahan saajan tulee myös laatia matkakertomus, jossa kuvaillaan ja arvioidaan harjoittelua ulkomailla. Katso ohjeet matkakertomuksen palauttamisesta.

Yhteyshenkilö: opintotukipäällikkö Eini Mäkelä

Yliopiston matka-apurahan hakulomake, pdf

Tampereen yliopiston ja Fulbright Centerin yhdessä rahoittamat apurahat

Tampereen yliopisto rahoittaa Fulbright Centerin kanssa cost-share-stipendejä:

- ASLA-Fulbright Pre-Doctoral Research Fellow: tohtoriopiskelijalle tarkoitettu apuraha väitöskirjatutkimukseen Yhdysvalloissa kuuden kuukauden ajalle
- ASLA-Fulbright Research Grant for Junior Scholar -apuraha: tohtorintutkinnon suorittaneelle vähintään 4 kuukauden tutkimustyöhön Yhdysvalloissa

Fulbright -yhteyshenkilö Tampereen yliopistossa: kansainvälisten asioiden koordinaattori Laura Lalu.

Vaihtoon tai harjoitteluun lähtevän opiskelijan erityistuki

Ulkomaille opiskelijavaihtoon ja harjoitteluun lähtevän opiskelijan on mahdollista hakea lisätukea, mikäli hänellä on alaikäisiä huollettavia (perheellisyysapuraha) tai mikäli opiskelijalla on henkinen tai ruumiillinen sairaus tai vamma, josta aiheutuu vaihdon aikana lisäkustannuksia (esteettömyysapuraha). Perheellisyysapurahaa myönnetään hakemuksesta 200 euroa vaihtokuukautta kohden. Esteettömyysapurahaa hakeva opiskelija arvioi lisäkustannusten suuruuden, jonka perusteella tehdään päätös apurahan määrästä. Hakulomake palautetaan allekirjoitettuna ja liitteineen (lääkärintodistus esteettömyysapurahaa hakevilta) kansainvälisten asioiden toimistoon (A129, päätalo) hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään kuukautta ennen vaihdon alkua.

Lisätietoa esteettömyysapurahoista on Opetushallituksen Esteettömyystuki-sivulla.

Hakulomake (.pdf) HUOM! Jos opiskelijavaihtosi tapahtuu alla mainittujen vaihto-ohjelmien kautta, älä täytä tätä lomaketta vaan ota yhteyttä ohjelman kohdalla mainittuun yhteyshenkilöön. Perheellisyysapurahaa anottaessa kaikki noudattavat yllä mainittua hakumenettelyä.

Erasmus

Hae esteettömyysapurahaa yliopiston Erasmus-koordinaattori Noora Majan kautta. Pienin mahdollinen esteettömyystuki Erasmus-opiskelijoille on 200 euroa. Opiskelijan tulee palauttaa vaihdon/harjoittelun jälkeen Tampereen yliopistolle esteettömyystuen käyttöön liittyvät kuitit. Mahdollinen liikaa maksettu esteettömyystuki peritään jälkikäteen takaisin.

Lisäohjeita esteettömyysapurahasta Erasmus-opiskelija- ja harjoittelijavaihtoon lähteville opiskelijoille (.pdf)

FIRST- ja north2north-vaihdot

Hae esteettömyysapurahaa kansainvälisten asioiden koordinaattori Sari Hyttisen kautta.

Nordplus-vaihdot

Hae esteettömyysapurahaa kansainvälisten asioiden koordinaattori Leena Uskin kautta.
 

Apurahasummat

Liikkuvuusohjelmat

 

ERASMUS-OPISKELIJAVAIHTOAPURAHA LUKUVUONNA 2017–2018

290 euroa/kk ja täysien kuukausien yli meneville päiville 9,66 euroa/pvä

Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Liechtenstein, Norja, Ranska, Ruotsi ja Tanska

240 euroa/kk ja täysien kuukausien yli meneville päiville 8 euroa/pvä

Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Islanti, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Makedonia, Malta, Portugali, Puola, Romania, Saksa, Slovakia, Slovenia, Tsekki, Turkki, Unkari ja Viro

Ensimmäinen erä apurahasta on 80% kokonaisapurahasta. Toisessa erässä maksetaan jäljelle jäävä 20% osuus, mikäli vaihdon kesto ei muutu.

Opiskeluajaksi lasketaan ainoastaan vaihtokorkeakoulun lukukausien aikana tapahtunut opiskelu, jonka kesto todistetaan vaihdon päätteeksi allekirjoitetulla Letter of Confirmation -lomakkeella.

 

ERASMUS-HARJOITTELUAPURAHA LUKUVUONNA 2017–2018

490 euroa/kk ja täysien kuukausien yli meneville päiville 16,33 euroa/pvä

Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Liechtenstein, Norja, Ranska, Ruotsi ja Tanska

440 euroa/kk ja täysien kuukausien yli meneville päiville 14,66 euroa/pvä Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Islanti, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Makedonia, Malta, Portugali, Puola, Romania, Saksa, Slovakia, Slovenia, Tsekki, Turkki, Unkari ja Viro
Lukuvuonna 2017–2018 ei tueta yli 6 kuukauden yksittäisiä Erasmus-harjoittelujaksoja.

 

FIRST-APURAHA LUKUVUONNA 2017–2018

Apuraha (euroa): 250/kk

Apurahaa myönnetään enintään 4,5 kuukaudeksi.

Viimeinen puolen kuukauden erä (125 euroa) maksetaan, kun matkakertomus on palautettu.

 

NORDPLUS

Taulukon summat ovat enimmäismääriä. Myönnetyt apurahat vaihtelevat verkostoittain. Viimeisen kuukauden apurahaosuus (200 euroa) maksetaan vaihdon jälkeen kun matkakertomus on palautettu.

Opiskeluaika ulkomailla Apuraha (euroa)
Minimikesto 3 kk 200/kk
Matka-apuraha
Grönlanti 1300
Färsaaret ja Islanti 660
Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Tanska, Viro 330

 

NORTH2NORTH/UARCTIC

Opiskeluaika ulkomailla (kk) Apuraha (euroa)
3-4 1000
5-12 1500
Matka-apurahat
Matka-apuraha maksetaan kahdessa osassa: ensimmäinen osa maksetaan ennen lähtöä ja toinen vaihdon jälkeen kun matkakertomus on palautettu.
  1. erä 2. erä Yhteensä (euroa)
lähialueelle (Murmansk, Pohjoismaat) 400 100 500
muualle (Pohjois-Amerikka) 800 200 1000

Matka-apurahat

YLIOPISTO- JA TIEDEKUNTATASON VAIHDOT, JOIHIN EI SISÄLLY OHJELMAKOHTAISTA APURAHAA

 
Matka-apuraha maksetaan kahdessa osassa: ensimmäinen osa maksetaan ennen lähtöä ja toinen matkakertomuksen palauttamisen jälkeen.
Kohdealue Apuraha (euroa)
  1. erä 2. erä yhteensä
Viro 300 100 400
Venäjä 500 100 600
Saksa, Itävalta ja Ukraina 700 200 900
Aasia, Kanada, Lähi-Itä ja USA 800 200 1000
Afrikka ja Latinalainen Amerikka 1100 200 1300
Lyhytkurssit
Nordic Centre in India 1000
(500 euroa matka-apuraha ja
500 euroa kurssimaksuun)
Nordic Centre at Fudan University (Kiina) 300
(alle kaksi viikkoa kestävä kurssi)
500
(vähintään kaksi viikkoa kestävä kurssi)

Esteettömyys- ja perheellisyystuki

ESTEETTÖMYYS- JA PERHEELLISYYSAPURAHAT

Perheellisyysapuraha 200 euroa/vaihtokuukausi
Tällä sivulla mainitut lyhytkurssit 200 euroa/kurssi.
Esteettömyysapuraha Yleensä korkeintaan 1000 euroa.

Opintotuki  

  • Hae vaihto-opintoihin ja ulkomailla harjoitteluun opintotukea Kelasta.
  • Tietoa opintotukihakemukseen liitettävistä vaihto-opintojen todistuksista on kohdassa ohjeet vaihtoon lähteville.