Kielitaidon kehittäminen

Tampereen yliopiston opiskelijat voivat laajentaa aiempaa kielitaitoaan tai pitkäjänteisesti opiskellen jopa hankkia uuden kielen taidon. Vaikka kansainvälisessä kanssakäymisessä englanti on yleisin kieli, muiden kielten osaamisesta on paljon etua. Tutkintoon sisältyviä valinnaisia jaksoja kannattaa siis käyttää myös kielten opiskeluun.

Ulkomaanjaksoon valmistauduttaessa kielitaidon kehittäminen on olennaista. Monissa EU-maissa vaihto-opiskelija voi opinnoissaan käyttää vain maan virallisia kieliä. Vaihtomahdollisuudet laajenevat, jos opiskelija hyvissä ajoin ryhtyy laajentamaan kielitaitoaan myös uusille kielialueille. Se edellyttää pitkäjänteisyyttä ja määrätietoisuutta, mutta avaa opiskelijalle ovet uusiin maihin ja kulttuureihin.

Tutkintoon kuuluvista pakollisista ja valinnaisista kieliopinnoista voi lukea tarkemmin kielikeskuksen sivuilta sekä oman tiedekunnan opinto-oppaasta.

Keinoja kielitaidon kehittämiseen ja ylläpitämiseen

Kielten itseopiskelumateriaalia:

 • Kielikeskuksen kielten oppimiskeskus (itseopiskelustudio eli Self-access centre)
 • EUROMOBIL on Euroopan Unionin varoin luotu ladattava ohjelma, joka tukee vaihtoon lähteviä kielivalmennuksessa. Tarjolla on alkeistason kielivalmennusta portugalin, puolan, romanian, tsekin ja unkarin kielissä sekä jatkotason kielivalmennusohjelmat englanniksi, ranskaksi ja saksaksi.

Kielitaidon arviointi

Kieli- ja tasotestit

Hakiessasi vaihtoon esimerkiksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Iso-Britanniaan, Etelä-Koreaan, Hongkongiin, Meksikoon tai Japaniin tarvitset hakemuksen liitteeksi todistuksen englannin kielitaidosta. Ohjelmasta ja kohdeyliopistosta riippuen vaaditaan usein todistus TOEFL- tai IELTS-kielikokeen suorittamisesta hyväksytysti ja tietyllä pistemäärällä. Ranskaan tai Saksaan vaihtoon hakeutuvalta voidaan myös vaatia todistus kielitaidosta. Yleisesti tunnistetut kielikokeet ovat ranskan kielitaitoa testaavat DELF ja DALF ja saksan taitoa testaavat Goethe-instituutin testit.

ERASMUS-vaihtoon valituilla on käytössään verkkopohjainen kielitaitotesti, jolla arvioidaan kielitaitoa ennen vaihtojaksoa ja sen jälkeen. Kielitestin tulosten perusteella jaetaan lisenssejä kielten online-kielivalmennuskursseille. Kielitesti ja -valmennus tapahtuvat komission tätä varten teettämässä OLS-verkkopalvelussa (Online Linguistic Support Tool). Lisätietoa Erasmus+ -ohjelmaan sisältyvästä kielitestauksesta.

 

  Englannin kielen kielitestit

  TOEFL

  TOEFL on muun muassa amerikkalaisten oppilaitosten yleisimmin käyttämä standardoitu kielitesti. Kielikokeista saa tietoa Fulbright Centerin verkkosivuilta, mutta testit järjestetään TOEFL-testikeskuksina toimivissa yrityksissä. Ilmoittautuminen testeihin tapahtuu ETS-organisaation TOEFL-verkkosivulta.

  IELTS

  IELTS eli International English Language Testing System, on toinen laajalti hyväksytty englannin kielitesti. IELTS-kielikoetta hallinnoi Suomessa Finnbrit, jonka verkkosivuilta löytyy lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet.

  Englannin kielen tasotestit

  Amerikkalaisiin yliopistoihin vaihtoon lähteviltä voidaan yliopistosta, opintojen tasosta ja koulutusohjelmista tai oppiaineista riippuen vaatia myös analyyttisia, kielellisiä ja kvantitatiivisia taitoja mittaavaa tasotestiä. Sellainen on GRE, josta löytyy myös tietoa Fulbright Centerin sivuilta sekä Suomi-Amerikka-yhdistysten liiton sivuilta. Niillä on tietoa myös SAT-tasotestistä (lukutaitoa, matemaattisia taitoja sekä kirjoitustaitoa mittaava yleinen tasotesti).

  GMAT-testistä, joka voi olla vaatimuksena esim. kauppatieteen opintoihin, voi lukea GMAT-sivustolta ja testin suorittamisesta LGF:n (Lan Group Finland Oy) sivulta.

  Ranskan kielen kielitutkinnot

  DELF- ja DALF-kielitutkinnot sekä TCF-koe

  DELF- ja DALF-kielitutkinnot ovat ainoat Ranskan opetusministeriön hyväksymät kielitutkinnot. DALF-tutkinto korvaa Ranskan yliopistojen kielitestin ulkomaalaisille. Ranskan kulttuurikeskus järjestää myös kokeisiin valmentavia kursseja.

  TCF (Test de connaissance du français) on ranskan kielen virallinen kielitasokoe. Sen myöntää Ranskan opetusministeriön alainen CIEP (Centre international d’études pédagogiques).

  Lisätietoja ranskan kielen kielikokeista löytyy Ranskan instituutin verkkosivuilta kohdasta 'Tutkinnot'

  Saksan kielen kielikokeet

  Goethe-instituutin kielikokeet

  Goethe-instituutti järjestää eritasoisia kielitutkintoja. Kaikki Saksan yliopistot ja korkeakoulut hyväksyvät Goethe-instituutin soveltuvan tason kielikokeet (mm. GDS jaTestDaF).

  Kiinan kielen tasotestit

  Kiinan tasavallan yleisesti hyväksymä mandariinikiinan tasotesti on HSK (hanyu shuiping kaoshi), jonka järjestää Suomessa Helsingin yliopiston Konfutse-instituutti  yleensä kerran lukukaudessa. HSK:ssa on 6 tasoa, joista ensimmäinen helpoin ja kuudes haastavin. Yliopistot vaativat yleensä joko 5. tai 6. tason suoritetun HSK-testin kiinankielisille kursseille pääsemiseksi. HSK:ssa testataan yksinkertaistettuja kirjoitusmerkkejä. Sen sijaan Taiwanilla käytetään TOCFL-testiä (Test of Chinese as Foreign Language), jossa on vastaavasti kuusi eri tasoa, mutta testataan perinteisiä kirjoitusmerkkejä.

  Japanin kielen tasotestit

  Yleisin japanin kielen tasotesti on JLPT (Japanese Language Proficiency Test). Suomessa testi järjestetään Helsingissä joulukuun ensimmäisenä sunnuntaina. Lisätietoa ja hakuohjeet löytyvät Japanin suurlähetystön sivuilta syksyllä. Japanin ulkopuolella testiä järjestetään heinäkuussa ja joulukuussa. JLPT:ssä on viisi tasoa, joista N1 on haastavin ja N5 helpoin.

  Kielitodistukset ja kielentarkastus

  Kielikeskuksesta voi saada kielitodistuksen Tampereen yliopiston kielikeskuksessa suoritetuista kieliopinnoista. Yliopiston kielipalvelut tekee maksullisia kielentarkastuksia.

  Lisätietoa kielikeskuksen ja kielipalveluiden sivuilta.

  Kielitaidon itsearviointi ja vertailtavuus

  Europass-kielipassi

  Liikkuvuuden helpottamiseksi ja tutkintojen selkiyttämiseksi on kehitetty Europass-järjestely, joka tarjoaa opiskelijalle ja työnhakijalle pätevyytensä osoittamiseksi tarkoitettuja asiakirjoja, jotka ovat käytössä samanmuotoisina kaikissa EU- ja ETA-maissa. Europass-kielipassilla voi kuvata kielitaitoaan yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen mukaisella taitoasteikolla A1-C2. Taitotasoasteikkoon voi tutustua Europass-sivustolla. Ennen kuin arvioi omaa kielitaitoaan, on hyvä tutustua eurooppalaisen viitekehyksen itsearviointitaulukkoon.

  Dialang-ohjelma

  Omaa kielitaitotasoa voi arvioida käyttämällä Dialang-ohjelmaa, joka on toteutettu yhteistyössä eurooppalaisten yliopistojen kesken. Dialangia ylläpitää Lancasterin yliopisto. Lue lisää Dialang-ohjelmasta.