Kv-tuutorointi

Overall, I believe this was a great experience that will most likely carry over to working life; it teaches you time management, coordination and communication skills. (International tutor 2015)

Ryhdy kv-tuutoriksi ja tutustu ulkomaalaisten opiskelijoiden arkeen Tampereella!

Kansainvälisten opiskelijoiden tuutorit auttavat Tampereen yliopistoon saapuvia ulkomaalaisia opiskelijoita integroitumaan paikalliseen opiskeluympäristöön ja opiskelijaelämään sekä totuttelemaan arkirutiineihin.

Kv-opiskelijoiden tuutoroinnin ruuhkahuippu on elo-syyskuun vaihde, jolloin tuutoreita tarvitaan eniten. Halukkaat voivat jatkaa tuutoreina myös tammikuun alussa saapuville uusille vaihtareille. Yliopiston kansainvälisen koulutuksen keskus ja Tamy järjestävät kv-tuutoreille kaksi iltapäivän mittaista koulutusta ennen lukuvuoden alkua. Lukuvuoden aikana ei enää järjestetä koulutuksia. Koulutuksista tiedotetaan kv-tuutorvastaavien kautta ainejärjestöjen sähköpostilistoilla sekä Tamyn ylläpitämällä kv-tuutorit-listalla.

Kuinka pääsen mukaan?

Kv-tuutoreiden rekrytointi on käynnissä vuosittain maaliskuussa. Ilmoittaudu mukaan oman ainejärjestösi kv-vastaavalle! Mikäli haluat mukaan kv-tuutoritoimintaan myöhemmin, ole yhteydessä kansainvälisen koulutuksen keskukseen (intoffice (at) uta.fi), niin lisäämme tietosi varatuutorilistaan ja kerromme lisää toiminnasta!

Lue lisää kv-tuutoreiden rekrytoinnista Tamyn sivuilta.

Koulutusta ainejärjestöjen kv-vastaaville ja kv-tuutoreille

Kv-tuutorointi vaatii sekä henkistä valmistautumista että reilusti käytännön työtä. Konkreettisen toiminnan järjestäminen painottuu kv-tuutorin arjessa ja ajankäytössä huomattavan paljon. Ohjelman järjestämisessä tulee huomioida kv-tuutoritoiminnan erilaiset tavoitteet. Tärkeintä ei ole toiminnan määrä vaan laatu, joka vaatii ennemminkin luovia ja joustavia ratkaisuja kuin suuria taloudellisia resursseja.

Kv-tuutoreille järjestetään koulutusta yliopiston eri tahojen yhteistyönä. Koulutusta kehitetään kv-tuutoreilta kerättävän palautteen perusteella. Palautemuotoina ovat välitön palaute koulutusten jälkeen, kv-tuutorien kirjoittamat raportit ja kv-tuutoripalautekysely vuoden lopussa. Kyselystä kootaan raportti, jota käsitellään vertaisohjauksen kehittämisen työryhmässä ja opintopalveluiden verkostoissa. Raportti on kaikkien luettavissa yliopiston tuutorointi-sivustolla (linkki) ?.

Koulutuksissa pohditaan kv-tuutorin rooleja sekä jaetaan käytännöllistä informaatiota kv-tuutorina toimimisen tueksi. Osalla ainejärjestöistä on myös omaa kv-tuutorikoulutusta.
 
Seuraava kv-tuutorikoulutus (osa 2/2) järjestetään maanantaina 14.8.2017 klo 14-16.30. Ilmoittaudu e-lomakkeella 9.8. mennessä!

 

Seuraava kv-tuutorivastaavien koulutus ja vuodelle 2018 valittujen tuutoreiden koulutus järjestetään keväällä 2018.

Tietoa kv-tuutoroinnista/kv-tuutoreille

Lukuvuoden 2017-2018 kv-tuutorin opas (pdf)

Katso myös tuutori-info saapuvalle kv-opiskelijalle (At the University -> Student Tutors) 

Kv-tuutoroinnin raportointi

Kv-tuutorit kirjoittavat toiminnastaan raportin ja vastaavat palautekyselyyn, minkä perusteella he saavat kaksi opintopistettä ja kulukorvauksen.

Kevätlukukauden 2017 raportointi oli käynnissä touko-kesäkuussa 2017. (Lisätietoa saatavilla raportointiaikana.)

Täytä palautelomake ja palauta kv-tuutoriraportti (kaksi A4 sivua) kansainvälisen koulutuksen keskukseen (intoffice at uta.fi) ja tiedekuntaasi (pdf). Raportointiaikaa on yleensä noin kuukausi lukukauden päätyttyä. Tämän jälkeen saat max 2 opintopistettä tiedekunnastasi. Opintopisteet voi saada vain kerran. Kansainvälisen koulutuksen keskus myöntää palkkion ja todistuksen jokaisesta lukukaudesta, jonka aikana olet toiminut kv-tuutorina. Ohjeet palkkion saamiseksi lähetetään raportointijakson päätyttyä sähköpostitse.

Voit pyytää suomenkielistä tai englanninkielistä todistusta kv-tuutoroinnista kansainvälisen koulutuksen keskuksesta raportoinnin jälkeen (intoffice at uta.fi).

Voit pohtia kv-tuutoriraportissasi esimerkiksi seuraavia aiheita:

  • Minkälainen kokemus kv-tuutorointi oli sinulle?
  • Kuinka suunnittelit ja valmistauduit kv-tuutorointiin?
  • Olivatko koulutukset hyödyllisiä sinulle? Miten? Jos eivät olleet, niin miksi?
  • Teitkö yhteistyötä oman tiedekuntasi ja tutkinto-ohjelmasi kanssa? Millaisia asioita hoiditte yhdessä?
  • Teitkö yhteistyötä oman ainejärjestösi kanssa? Millaisia asioita hoiditte yhdessä?
  • Millaista palautetta sait tuutoroinnista? Kehitysehdotuksia?
  • Onko kv-tuutorointi mielestäsi arvokasta kokemusta työelämää varten?
  • Oliko Kv-tuutorin opas hyödyllinen? Mitkä aihealueet erityisesti? Kehitysehdotuksia?
  • Mitkä olivat yleisimpiä ongelmia, joita kohtasit kv-tuutoroinnissa?
  • Saavutitko mielestäsi joitakin niistä osaamistavoitteista, joita on listattu kansainvälistymiskokonaisuuden alle?

Muista laittaa raportin alkuun myös nimesi, opiskelijanumerosi, tuutoroitavien opiskelijoidesi määrä sekä tieto siitä, kauanko olet toiminut kv-tuutorina.

Yhteystiedot

- Oman ainejärjestösi kv-tuutorivastaava
- Tamyn kv-asiaintuntija, s-posti: international (at) tamy.fi. Lisätietoa kv-tuutoroinnista löydät myös Tamyn kv-tuutoroinnin sivuilta.
- Kv-tuutoroinnin yhteyshenkilö Tampereen yliopistossa: Noora Maja, kansainvälisten asioiden koordinaattori, s-posti: etunimi.sukunimi (at) uta.fi

Olemme luoneet Tampereen yliopiston vaihto-opiskelijoille Facebook-ryhmän. Ryhmään kutsutaan Tampereelle saapuvat vaihto-opiskelijat. Liittykää ryhmään ja tutustukaa sitä kautta ennen lukukauden alkua vaihtoon saapuviin opiskelijoihin!

Facebook-logo