JOO-opinnot

Tampereen yliopistossa läsnä olevaksi ilmoittautuneena opiskelijana voit valita tutkintoosi opintoja myös muista yliopistoista joustavaa opinto-oikeutta (JOO) hyödyntäen. Vastaavasti muiden yliopistojen opiskelijat voivat hakea opiskelijaksi valinnaisiin opintoihin Tampereen yliopistoon. Joustavaa opinto-oikeutta voivat hakea sekä kandidaatti-, maisteri- että tohtoriopiskelijat.

Voit hakea JOO-opinto-oikeutta, kun:

  • opinnot ovat sellaisia, joita ei ole tarjolla omassa yliopistossa, mutta jotka on mahdollista käyttää tarkoituksenmukaisesti osaksi Tampereen yliopistossa suoritettavaa tutkintoa
  • opinnot sisältyvät pääasiallisesti tutkintosi minimilaajuuteen
  • olet ollut tutkinto-opiskelijana vähintään vuoden (tähän voi olla perusteltuja poikkeuksia)

HUOM! Jos olet kiinnostunut Tampereen teknillisen yliopiston opinnoista, tarkista ensin, löytyvätkö haluamasi opinnot ristiinopiskelutarjonnasta ja hakeudu opintoihin ensisijaisesti ristiinopiskelupalvelun kautta. Jos jokin kurssi ei ole tarjolla ristiinopiskelupalvelussa, voit hakea sille JOO-opiskelijana.

JOO-opiskelu edellyttää puoltoa

Opiskelijalle JOO-opinnot ovat maksuttomia, mutta yliopistot veloittavat toisiaan, ja laskun maksajana toimii opiskelijan kotiyliopisto. Tämän takia JOO-opintoja suunnitellessasi sinun on hankittava ensin oman yliopistosi puolto niille opinnoille, joita haluat opiskella.

Puollon voi saada sellaisiin opintoihin, joita ei voi suorittaa Tampereen yliopistossa ja jotka on tarkoituksenmukaista liittää osaksi opiskelijan tutkintoa. Haettavat opinnot eritellään hakulomakkeelle opintojakson/kurssin tarkkuudella ja kirjataan perustelut opinto-oikeuden hakemiselle. Tutkinnon vähimmäisopintopistemäärän ylittäviin opintoihin annetaan puolto vain erittäin painavista syistä. Ensimmäisen vuoden opiskelijan hakemusta puolletaan pääsääntöisesti vasta kevätlukukauden hakuaikana seuraavan syksyn opintoihin ja vain erittäin perustellusta syystä. Hakemukseen tulee liittää TaY:n opintosuoritusote sekä henkilökohtainen opintosuunnitelma. Jatko-opiskelijan on lisäksi liitettävä hakemukseen ohjaajan puoltolausunto.

Puoltoa haetaan oman tiedekunnan JOO-yhteyshenkilöltä. Hakemuksia voi toimittaa puollettavaksi koska vain lukuvuoden aikana. Huomaa kuitenkin, että joissain kohdeyliopistoissa hakemuksia käsitellään vain kaksi kertaa vuodessa. Puolletut hakemukset toimitetaan kotiyliopiston toimesta kohdeyliopistoon. Mahdollisesta kielteisestä päätöksestä ilmoitetaan opiskelijalle erikseen.

Kohdeyliopisto päättää viime kädessä, voiko se myöntää JOO-opinto-oikeuden. Joihinkin hyvin suosittuihin tutkinto-ohjelmiin tai opintokokonaisuuksiin (tai osassa yliopistoista oppiaineisiin) voidaan vierailevia JOO-opiskelijoita ottaa vain hyvin rajoitetusti. JOO-opinto-oikeuden kesto on enintään kaksi vuotta. Opinto-oikeus kuitenkin päättyy, kun tutkinnon suoritusoikeus kotiyliopistoon päättyy.

Hakumenettely

Suurin osa yliopistoista käyttää JOO-opintoihin sähköistä hakua. Hakulomakkeeseen kirjaudutaan osoitteessa haku.joopas.fi. Palvelussa näkee, mihin yliopistoihin on mahdollista hakea sähköisesti. Siellä voit täyttää sähköisen hakulomakkeen oman tiedekuntasi puollettavaksi. Tutustu ensin hakuohjeisiin ja varmista, onko tiedekunnallasi erityisiä ohjeita hakemisen suhteen. Sähköiseen JOO-hakujärjestelmään kirjaudutaan Tampereen yliopiston peruspalvelutunnuksella. Niihin yliopistoihin, joihin sähköinen hakeminen ei ole mahdollista, haetaan valtakunnallisella paperisella hakulomakkeella. Lomakkeen saat joopas.fi -sivustolta tai Tampereen yliopiston yleisestä opintoneuvonnasta (Opintopalvelut, Kalevantie 4). Hakulomakkeessa on kohta tiedekunnan puoltolausuntoa varten.

Kun JOO-opinnot ovat valmiit, opiskelija pyytää kohdeyliopistosta virallisen otteen opintosuorituksistaan. Alkuperäinen ote toimitetaan oman yksikön opintopäällikölle hyväksilukua varten. JOO-opintoina suoritetut opinnot tulevat tutkintotodistukseen samalla tavalla kuin muutkin valinnaiset opinnot. Erillisissä opintokokonaisuuksissa suoritetut yksittäiset opintojaksot eivät tule todistukseen. Ainoastaan kokonaisuus, josta on kohdeyliopiston antama kokonaismerkintä arvosanoineen, voidaan kirjata sivuaineena todistukseen.

Lisätietoja JOO-opiskelusta saat valtakunnallisesta JOOPAS-verkkopalvelusta sekä tiedekuntien JOO-yhteyshenkilöiltä.

Tiedekuntakohtaisia erityisohjeita

Kasvatustieteiden tiedekunta

Joissain kohdeyliopistoissa hakemuksia käsitellään vain kaksi kertaa vuodessa ja erityisesti luokanopettajien suosimissa taito- ja taideaineissa järjestetään usein pääsykokeet opintojen aloitusta edeltävänä lukukautena. Tutustu siis tarkasti kohdeyliopiston tietoihin ja suunnittele hakuaikataulusi niiden mukaan. Lisätietoja kohdeyliopiston opintoihin liittyvistä asioista voit tarvittaessa kysyä suoraan ko. yliopistosta.

Luonnontieteiden tiedekunta

Hakeminen ja ilmoittautuminen TTY:lle

Tampereen teknillinen yliopisto ottaa JOO-hakemuksia vastaan joustavasti. JOO-hakemus on kuitenkin jätettävä kotiyliopistoon hyvissä ajoin, noin 1 kk ennen kurssin alkamista. TTY:n kursseille haettaessa ei tarvitse täyttää omaa hakulomaketta jokaista oppiainetta/tiedekuntaa varten kuten yleensä JOO-hauissa vaan kaikkia TTY:n oppiaineita ja kursseja voidaan hakea samalla lomakkeella.

Noudata ohjeita, joita TTY antaa myöntäessään opinto-oikeuden. TTY ei postita ilmoittautumisohjeita JOO-opiskelijalle, vaan sinun pitää käydä JOOPAS-palvelun kautta sähköisellä hakulomakkeellasi lukemassa ne. Muista ilmoittautua TTY:n POP-portaalin kautta kaikille kursseille, jotka aiot suorittaa. Ilmoittaudu myös kurssin tenttiin ja peruuta ilmoittautuminen, jos et pääse tenttiin.

Muista myös ilmoittautua TTY:lle läsnäolevaksi opiskelijaksi syys- ja kevätlukukausille (kesällä samoihin aikoihin kuin TaY:kin, mikäli opinto-oikeutesi jatkuu yhdeltä lukuvuodelta kesän yli toiselle. Katso myös TTY:n ohjeet JOO-opiskelijalle. Jos TTY:n päässä opinto-oikeudesta tai TTY:n käytänteistä tulee kysyttävää, ota yhteys TTY:n sivulla mainittuun kontaktiosoitteeseen.

Fysiikan ja kemian opinnot aineenopettajille

TTY:llä suoritettavia kemian ja fysiikan perus- ja aineopintoja haetaan edelleen JOO-menettelyn mukaisesti. Fysiikan ja kemian perus- ja aineopintojen vaatimukset esitellään Luonnontieteiden tiedekunnan opinto-oppaassa. Kurssien sisällöstä lisätietoja saa TTY:n opinto-oppaista. Hae JOO-opinto-oikeutta fysiikan ja kemian opintoihin niin, että haet oikeutta kokonaisuuteen, esim. kemian perusopintoihin, mutta listaat hakemuksessa myös yksittäiset kurssit, joista opintokokonaisuus koostuu. Näin TTY:n päässä JOO-oikeus on helpompi myöntää kurssi kerrallaan (oikeudet siirretään sikäläiseen POP-järjestelmään).

Suoritusten siirtäminen omaan yliopistoon

TTY:llä ja TAMK:ssa tehdyt kurssit siirtyvät nyt automaattisesti Tampereen yliopistolle. Sen sijaan muissa yliopistoissa tehdyt kurssit eivät automaattisesti siirry Tampereen yliopiston opintosuoritusrekisteriin. Tällöin kurssin suoritettuaan opiskelijan on itsensä pyydettävä virallisesti oikeaksi todistettu opintosuoritusote, joka toimitetaan tiedekunnan toimistoon.

TTY:llä opiskelevat JOO-opiskelijat voivat kuitenkin lähettää TTY:n POP-portaalista opintosuoritusotteen TaY:n hallintohenkilön sähköpostiin. Kemian ja fysiikan osalta ote tilataan alla olevan henkilön sähköpostiin. Muiden aineiden osalta ote tilataan Kirsi Tuomisen sähköpostiin.

Fysiikan ja kemian opintoja koskevat kokonaismerkintäpyynnöt lähetetään opintokoordinaattori Ville-Matti Erkintalolle osoitteeseen mtt-studies@uta.fi. Jos sisällytät esim. fysiikan perusopinnot kandidaatintutkintoon ja aineopinnot myöhemmin maisterintutkintoon, pyydä ensin perusopintojen kokonaismerkintä ja myöhemmin pelkkien aineopintojen ja opetettavan aineen kokonaismerkintä.

Lisätietoja JOO-asioista luonnontieteiden tiedekunnassa antaa Kirsi Tuominen-Hautala.

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelman opetus toteutetaan integroituna opetuksena, jolloin opinnot muodostuvat perus-, aine- ja syventäviä opintoja sisältävistä integroiduista, vuosikursseittain etenevistä jaksoista.  Muiden tiedekuntien opiskelijat voivat suorittaa korkeintaan kaksi opintojaksoa, joita ei voi opiskella opiskelijan kotiyliopistossa, mutta jotka on kuitenkin tarkoituksenmukaista liittää osaksi opiskelijan pääaineen tutkintoa.

Henkilö, jolla on perus- tai jatkotutkinnon suoritusoikeus jossakin suomalaisessa yliopistossa, voi hakea määräaikaista oikeutta suorittaa tutkintoon liitettäviä lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelman opintoja ns. vierailevana eli JOO-opiskelijana. Opinto-oikeus voidaan myöntää ainoastaan lääketieteen koulutusohjelman 3,5 ensimmäisen vuoden jakso-opintoihin, jos hakijan oma yliopisto sitä puoltaa. Sivuaine- tai joo–opiskelija voi osallistua jaksoissa tutoristuntoihin ja luennoille, mutta ei harjoitustöihin, vuorovaikutus- tai kliinisten taitojen opetukseen, koska näissä opinnoissa käsitellään potilasasioita. Opinnoista saatava opintopistemäärää on pienempi kuin jaksolle on opinto-oppaassa määritelty.