Pedagogisiin opintoihin haettaessa/ilmoittauduttaessa edellytettävät opetettavan aineen opinnot

Kasvatustieteiden tiedekunnan opetussuunnitelman mukaan aineenopettajan pedagogiset opinnot koostuvat kasvatustieteiden perusopinnoista (25 op) ja kasvatustieteiden aineopinnoista (35 op). Perusopintoihin on kaikilla vapaa pääsy. Aineopintoihin osallistuminen edellyttää soveltuvuuskokeen läpäisemistä, kasvatustieteiden perusopintojen suorittamista (15 opintopistettä tulee olla suoritettuna ilmoittautumis-/hakuajan päättymiseen mennessä) ja vähintään 60 opintopistettä opetettavan aineen opintoja siten kuin opetettavan aineen opinnoista vastaava tiedekunta määrää. Tarkat päivämäärärajat ja ohjeet sisältyvät valintaperusteisiin.

Haettaessa opettajan pedagogisiin opintoihin "Toisen vaiheen valinta" -ryhmässä tai "1+ -valittujen" ilmoittautuessa pedagogisiin edellytetään vähintään seuraavat opetettavan aineen opinnot 60 op.

HUOM! Alla esitetyt 60 opintopisteen opinnot ovat minimivaatimuksia, jotka eivät välttämättä vielä tuota varsinaisia kelpoisuuksia. Opiskelija jatkaa aineenopettajakoulutukseen kuuluvia opetettavan aineen opintoja opetussuunnitelman mukaan!

 

Äidinkieli ja kirjallisuus

Suomen kielen perusopinnot (kokonaismerkintä) (Huom. perusopintojen kokonaismerkinnän saamiseksi on suoritettava myös LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet 5 op)
JA
Kirjallisuustieteen perusopinnot (kokonaismerkintä) *
JA
lisäksi muita äidinkielen ja kirjallisuuden opetettavan aineen opintoja vähintään 10 op (edellä mainittujen aineopintoja tai aineenopettajakoulutukseen kuuluvia JOV-opintojaksoja)

*) Huom! Teatterin ja draaman tutkimuksen opinnot käyvät edelleen osaksi äidinkielen ja kirjallisuuden opetettavan aineen opintoja, kun ne on suoritettu lukuvuonna 2011-2012 tai sitä ennen voimassa olleen opetussuunnitelman mukaan.

Ruotsin kieli

Pohjoismaisten kielten perusopinnot (kokonaismerkintä) ja aineopintoja siten, että 60 op täyttyy.

Englannin kieli

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen perusopinnot (kokonaismerkintä) ja aineopintoja siten, että 60 op täyttyy. Kääntämisen ja tulkkauksen opintopolun suorittaville suositellaan, että perusopintojen lisäksi 60 op sisältää erikseen määriteltyjä opetettavan aineen opintojen täydentäviä opintoja englannin kielen ja kirjallisuuden opintopolusta.

Ranskan kieli

Ranskan kielen perusopinnot (kokonaismerkintä) ja aineopintoja siten, että 60 op täyttyy.

Saksan kieli

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen perusopinnot (kokonaismerkintä) ja aineopintoja siten, että 60 op täyttyy. Kääntämisen ja tulkkauksen opintopolun suorittaville suositellaan, että perusopintojen lisäksi 60 op sisältää erikseen määriteltyjä opetettavan aineen opintojen täydentäviä opintoja saksan kielen ja kulttuurin opintopolusta.

Venäjän kieli

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen perusopinnot (kokonaismerkintä) ja aineopintoja siten, että 60 op täyttyy. Kääntämisen ja tulkkauksen opintopolun suorittaville suositellaan, että perusopintojen lisäksi 60 op sisältää erikseen määriteltyjä opetettavan aineen opintojen täydentäviä opintoja venäjän kielen ja kulttuurin opintopolusta.

Espanjan kieli

Matematiikka

Ennen pedagogisia opintoja on suoritettava riittävä määrä (ks. valintaperusteet) matematiikan aineenopettajan opintopolulla tai opintosuunnassa vaadittuja matematiikan opintoja.

Jos haet tai ilmoittaudut pedagogisiin opintoihin, pyydä kokonaismerkintää "Matematiikka aineenopettajan pedagogisiin opintoihin pyrkimistä varten 60 op" lähettämällä sähköpostia opintokoordinaattori Ville-Matti Erkintalolle osoitteeseen mtt-studies@uta.fi.

Tietotekniikka

Ennen pedagogisia opintoja on suoritettava perusopinnot 25 op ja aineopintoja (ml. pakolliset jaksot) siten, että 60 op täyttyy.

Fysiikka

Ennen pedagogisia opintoja on suoritettava 60 op:n fysiikan perus- ja aineopintojen kokonaisuudet.

Kemia

Ennen pedagogisia opintoja on suoritettava 60 op:n kemian perus- ja aineopintojen kokonaisuudet.

Filosofia ja elämänkatsomustieto

Filosofian perusopinnot 25 op (kokonaismerkintä) ja aineopinnot (ilman kandidaattiopintoja). Jos sinulla ei ole aineopintojen kokonaismerkintää, pyydä opintosihteeri Helena Siipolta (Helena.Siipo@uta.fi) todistus siitä, että vaadittavat opinnot on suoritettu.

Historia ja yhteiskuntaoppi

Historian perusopinnot 25 op (kokonaismerkintä). Aineopinnoista tulee olla suoritettuna joko 35 op, joihin sisältyy kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma, tai muut pakolliset aineopinnot (vähintään 25 op) suoritettuna sekä kandidaattiseminaari käynnissä. Jälkimmäisessä tapauksessa opiskelija liittää hakemukseensa kandidaattiseminaarin ohjaajan lausunnon, josta käy ilmi osallistuminen kandidaattiseminaariin sekä opettajan arvio siitä, että opiskelijan seminaarityöskentely on saatettavissa päätökseen suositusajan puitteissa. Jos sinulla ei ole aineopintojen kokonaismerkintää, pyydä opintosihteeri Helena Siipolta (Helena.Siipo@uta.fi) todistus siitä, että vaadittavat opinnot on suoritettu.

Yhteiskuntaoppi

Yhteiskuntaoppi toisena opetettavana aineena -kokonaisuus (60 op). Pyydä opintosihteeri Helena Siipolta (Helena.Siipo@uta.fi) todistus siitä, että vaadittavat opinnot on suoritettu.

Psykologia

Oltava suoritettu vähintään 60 op psykologian opintoja.

Yhteiskuntatieteelliset aineet

Opettajan pedagogisiin opintoihin voi hakea myös yhteiskuntatieteellisten aineiden kiintiössä. Tällöin opiskelijalla tulee olla suoritettuna 60 op jotain yhteiskuntatieteellistä ainetta.

  • Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelman opintoja tulee olla suoritettuna seuraavasti: tutkinto-ohjelman perusopinnot (25 op) sekä aineopinnot ilman yhteisiä tutkimusopintoja. TAI Tiedotusopin opintoja tulee olla suoritettuna 60 opintopistettä (opintonsa ennen vuotta 2012 aloittaneet).

Terveystieto

Puheviestintä

Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelman opintoja tulee olla suoritettuna seuraavasti: tutkinto-ohjelman perusopinnot (25 op) sekä viestinnän ja median aineopinnot ilman yhteisiä tutkimusopintoja.

TAI

Puheviestinnän perusopinnot (25 op) ja aineopinnot ilman seminaaria ja kandidaatintutkielmaa (opintonsa ennen vuotta 2012 aloittaneet).