Viestintätieteiden tiedekunnan vastuuopettajat

Tutkinto-ohjelmat

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Englannin kielen ja kirjallisuuden opintopolku + englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriopinnot

Perusopinnot: professori Minna Nevala
Aineopinnot: professori Minna Nevala
Syventävät opinnot: professori Juhani Klemola

Englannin kääntämisen ja tulkkauksen opintopolku + monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot, englannin kääntäminen ja tulkkaus

Perusopinnot: yliopistonlehtori Arja Nurmi
Aineopinnot: lehtori Kate Moore
Syventävät opinnot: professori Kaisa Koskinen

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma

Opintojaksojen vastuuopettajat

Opinto-oppaaseen on kirjattu informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintojaksojen vastuuopettajat. Kirjallisuusjaksojen vastuuopettajat löydät opintojaksojen kurssisivuilta, joille on linkit opinto-oppaasta kunkin opintojakson kohdalta.

Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma

Opintojaksojen ja opintokokonaisuuksien vastuuopettajat 2016-2017


Opintojaksojen ja opintokokonaisuuksien vastuuopettajien kanssa sovitaan ao. jaksoon ja kokonaisuuksiin liittyvistä asioista ja mahdollisista korvaavuuksista.

Kirjatentit suoritetaan sähköisinä tentteinä. Kirjatenttien (on eri kuin luentotentti/ sen yhteydessä tentittävä luentojen oheiskirjallisuus) vastaanottajat on listattuna sähköisessä tenttipalvelussa  (https://tenttis.uta.fi/login/)

Kieliopinnoista

JOVY3 Toimittajan tieto- ja viestintätekniikkataidot    Reetta Tervakangas ja Anu Kuusisto

JOVA18 Journalistinen kieli    Auli Kulkki-Nieminen

 

Perusopinnot:    Iiris Ruoho (tutkinto-ohjelmavastaava)

JOVP1  Johdatus viestintään ja mediaan   Heikki Luostarinen

JOVP2  Vuorovaikutuksen perusteet  Pekka Isotalus

JOVP3  Viestinnän etiikka   Ari Heinonen, Olli Ylönen

JOVP4  Media maailmassa  Jarkko Niemi

JOVP5  Johdatus viestinnän tutkimukseen ja analyysiin  Tarja Rautiainen-Keskustalo

 

Aineopinnot:   Iiris Ruoho (tutkinto-ohjelmavastaava)

 

Näkökulmia journalistiikan ja viestinnän käytäntöihin

JOVA13 Journalismin perusteet    Kari Koljonen

JOVA17 Visuaalisen journalismin perusteet    Reetta Tervakangas

JOVPVA7 Medioitu vuorovaikutus    Venla Kuuluvainen

 

Journalistiikan opintokokonaisuus   Ari Heinonen

JOVA14 Lehti- ja verkkojournalismi    Anu Kuusisto

JOVA15 Radiojournalismi    Marko Ala-Fossi

JOVA16 Televisiojournalismi    Seppo Kangaspunta

JOVA19 Harjoittelu (journalistinen työ)    Maarit Jaakkola 

JOVA20 Journalismin tulevaisuus    Ari Heinonen

JOVA21 Uutisjournalismi    Kari Koljonen

 

Kuvajournalismin opintokokonaisuus    Anssi Männistö

JOVKA1 Johdatus visuaaliseen kulttuuriin    Janne Seppänen

JOVKA2 Uutiskuvaus    Anssi Männistö

JOVKA3 Henkilökuvaus    Reetta Tervakangas

JOVKA4 Julkaisun visuaalisuus    Anssi Männistö

JOVKA5 Kuvan uudet muodot    Anssi Männistö

JOVA19 Harjoittelu (journalistinen työ)    Maarit Jaakkola

 

Media- ja kulttuurintutkimuksen opintokokonaisuus Kaarina Nikunen

JOVA6 Tila, teknologia ja toiminta     Seija Ridell

JOVA7 Julkisuuden tuottamisen käytännöt    Kaarina Nikunen

JOVA8 Media and Cultural Industries   Kaarina Nikunen

JOVA9 Representations and Identities    Jarkko Niemi

JOVA11 Kerronnan monet muodot    Riku Roihankorpi

 

Puheviestinnän opintokokonaisuus    Pekka Isotalus

JOVA1 Esiintyminen    Taru Naskali

JOVA2 Ryhmäviestintä    Taru Naskali

JOVA3 Viestintä ammatillisissa ja läheisissä vuorovaikutussuhteissa    Venla Kuuluvainen

JOVA4 Vaikuttaminen ja argumentointi    Pekka Isotalus

JOVPVA5 Poliittinen viestintä    Pekka Isotalus

 

Yhteiset tutkimusopinnot    Iiris Ruoho

JOVA5 Viestinnän ja median tutkimussuuntauksia    Kaarina Nikunen

JOVAT1 Tutkimustyön perusteet    Iiris Ruoho ja Tuula-Riitta Välikoski

JOVAT2 Kandidaatin tutkielma ja seminaari    Iiris Ruoho ja Venla Kuuluvainen

 

 

Journalistiikan ja mediatutkimuksen maisteriopinnot    Heikki Luostarinen (journalistiikka), Seija Ridell (mediatutkimus)

JOVTS1 Viestinnän ja median tutkimus    Seija Ridell

JOVTS2 Viestinnän ja median tutkimuksen metodologia    Kaarina Nikunen, Heikki Heikkilä

JOVTS7 Digital Media Landscape and Media Policies    Ari Heinonen ja Greg Lowe

MEJOS15 Journalism Start-Ups and Enterpreneurialism    Greg Lowe ja Ari Heinonen

JOVTS5 Seminaari   Heikki Luostarinen

JOUJOVTS Erikoistumisopinnot    Ari Heinonen (journalistiikka) Seija Ridell (mediatutkimus)

 

 

Puheviestinnän maisteriopinnot    Pekka Isotalus

JOVPVS1 Puheviestinnän tutkimuskurssi    Venla Kuuluvainen

JOVTS2 Viestinnän ja median tutkimuksen metodologia     Kaarina Nikunen, Heikki Heikkilä       

JOVPVS3 Puheviestintä tieteenä    Pekka Isotalus

JOVPVS5 Vuorovaikutus organisaatioissa    Pekka Isotalus

JOVPVS6 Puheviestintä ja hyvinvointi    Tuula-Riitta Välikoski

JOVPVS14 Puheviestinnän teoreettisia kysymyksiä    Pekka Isotalus

JOVPVS8 Puheviestinnän opettaminen    Venla Kuuluvainen

JOVPVS9 Johtamisviestintä    Pekka Isotalus

JOVPVS10 Vuorovaikutussuhteiden konsultointi    Venla Kuuluvainen

JOVPVS13 Terveysviestintä    Venla Kuuluvainen

JOVPVS11 Harjoittelu    Pekka Isotalus

JOVPVS12 Seminaari    Pekka Isotalus

 

 

Visuaalisen journalismin maisteriopinnot     Janne Seppänen

 

JOVTS1 Viestinnän ja median tutkimus    Seija Ridell
JOVTS2 Viestinnän ja median tutkimuksen metodologia     Kaarina Nikunen, Heikki Heikkilä
JOVA11 Kerronnan monet muodot    Riku Roihankorpi
JOVVJS1 Visuaalisen työn johtaminen    Reetta Tervakangas
JOVVJS2 Verkkojulkaiseminen    Anssi Männistö
JOVVJS3 Video ja multimedia    Anssi Männistö
JOVVJS4 Visuaalisen journalismin erityisalueet    Anssi Männistö
JOVTKS3 Reportaasi    Janne Seppänen
JOVTS5 Seminaari  Heikki Luostarinen

Master’s Degree Programme in Media Education    Contact person Sirkku Kotilainen

Master’s Degree Programme in Media Management    Contact person Greg Lowe

Master's Degree Programme in Cultural Studies    Contact persons Hanna Suutela, Mikko Lehtonen and Tarja Rautiainen-Keskustalo

 

VANHOJEN VAATIMUSTEN (2012-2015) MUKAISET MAISTERIOPINTOKOKONAISUUDET
 

Teatterin ja draaman tutkimuksen maisteriopinnot     Hanna Suutela

Mediakulttuurin maisteriopinnot    Mikko Lehtonen

Musiikintutkimuksen maisteriopinnot    Tarja Rautiainen-Keskustalo

Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma

Jaksojen vastuuhenkilöt ja itsenäisten suoritusten vastaanottajat ovat vuosittain opetusohjelmassa.

Perusopinnot: Leena Romu
Aineopinnot: Teemu Ikonen ja Hanna Samola

Kertomus- ja tekstiteorian maisteriopinnot

Professori Sari Kivistö

Suomen kirjallisuuden maisteriopinnot

Professori Mari Hatavara

Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma

Perusopinnot: yliopistonlehtori Johanna Koivisto
Aineopinnot: yliopistonlehtori Johanna Koivisto
Syventävät opinnot: professori Mona Forsskåhl

Ranskan kielen tutkinto-ohjelma

Professori Jukka Havu

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Perusopinnot: Dieter Hermann Schmitz

Saksan kielen ja kulttuurin opintopolku + saksan kielen ja kulttuurin maisteriopinnot

Professori Ewald Reuter

Kääntämisen ja tulkkauksen opintopolku + monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot

Professori Annikki Liimatainen

Suomen kielen tutkinto-ohjelma

Perusopinnot: yliopistonlehtori Liisa Mustanoja
Aineopinnot: yliopistonlehtori Unni-Päivä Leino
Syventävät opinnot: professori Anneli Pajunen
Suomi toisena ja vieraana kielenä -erikoistumiskokonaisuus: yliopistonlehtori Niina Lilja
Työelämäviestintä ja kielikonsultointi -erikoistumiskokonaisuus: NN

Teatterityön tutkinto-ohjelma

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Perusopinnot: yliopistonlehtori Irina Savkina

Venäjän kielen ja kulttuurin opintopolku + venäjän kielen ja kulttuurin maisteriopinnot

Aineopinnot: yliopisto-opettaja Olga Nenonen
Syventävät opinnot: professori Arja Rosenholm

Venäjän kääntämisen ja tulkkauksen opintopolku + monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnot, venäjän kääntäminen ja tulkkaus

Aineopinnot: yliopistonlehtori Igor Kudashev
Syventävät opinnot: professori Mikhail Mikhailov

Maisteriohjelmat

MDP in Human-Technology Interaction

Maisteriohjelman vastuuhenkilö: professori Markku Turunen

Opintojaksojen vastuuhenkilöt 2017-18 / Responsible Teachers 2017-18

Study Guide 2015-18

Reponsible teacher 2017-18

HTIY004 Personal Study Planning 1 op Markku Turunen
LUOYY023 Perehdyttäminen tietotekniikan alkeisiin Timo Poranen
TIETA18 Vertaisohjaus tietojenkäsittelytieteissä Timo Poranen
HTIS81 Usability Ealuation Methods 5 op Päivi Majaranta
TIEVA31 Principles of Programming Graphical User Interfaces, 5–10 op Jaakko Hakulinen
TIEVA36 Principles of Usability, User Experience and User Interfaces 5 op Saila Ovaska
TIEH0 Harjoittelu/Internship, 2–10 op Erkki Mäkinen, Zheying Zhang

Advanced Studies in HTI

HTIS51 Book Exam in Interactive Technology 5–10 op Sumita Sharma
HTIS52 Reserach Methods in HTI 5 op Deepa Mathew
HTIS53 Experimental Research in Interactive Technology 5 op Veikko Surakka
HTIS54 Emotions and Sociality in Interactive Technology 5 op Veikko Surakka
HTIS55 Groupware and Social Computing 5 op Saila Ovaska
HTIS56 Haptic User Interfaces 5–10 op Roope Raisamo
HTIS59 Information Visualization 5 op Harri Siirtola
HTIS60 Interaction Techniques 5 op Jaakko Hakulinen
HTIS84 Human-Technology Interaction Project Work 5–10 op Markku Turunen
HTIS85 Methods in Human-Centered Design 5 op Päivi Majaranta
HTIS79 Multimodal Interaction 5 op Markku Turunen
HTIS62 Selected Topics in Human-Technology Interaction 1–5 op Markku Turunen
HTIS63 Seminar in Human-Technology Interaction 2–10 op Markku Turunen
HTIS64 Master's Thesis Seminar in Human-Technology Interaction, 5 op Markku Turunen
HTIS65 M.Sc. Thesis in Human-Technology Interaction, 40 op Markku Turunen, professors

Advanced Studies in HTI in TUT

HTIS80 Psychology of Pervasive Computing (TUT/IHTE), 5 op TUT
HTIS68 Cross-Cultural Design (TUT/IHTE)  3 op TUT
HTIS66 Human-Centered Product Development (TUT/IHTE) 5 op TUT

HTIS67 User Experience: Design and Evaluation (TUT/IHTE) 5 op

TUT

 

Erilliset opintokokonaisuudet

Espanjan kieli

Lehtori José Santisteban

Fonetiikka

Lehtori Michael O'Dell

Kääntäjän suomen opinnot

Kääntäjän suomen opinnot I: yliopisto-opettaja Eliisa Pitkäsalo
Kääntäjän suomen opinnot II: lehtori Sirkku Latomaa

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteet

Professori Kaisa Koskinen

Ruotsi kääntäjän työkielenä

Yliopistonlehtori Marja Kivilehto

Russian Studies

Professori Arja Rosenholm

Tekninen viestintä

Lehtori Tytti Suojanen

Tšekin kieli

Professori Arja Rosenholm

Suomen kieli ja kulttuuri

Yliopisto-opettaja Maija Tervola

Viron kieli ja virolainen kulttuuri

Tuntiopettaja Kairi-Liis Rodima-Takala

Yleinen kielitiede

Lehtori Urho Määttä

Yleinen käännöstiede

Professori Kaisa Koskinen