Kasvatustieteiden tiedekunnan vastuuopettajat

Vastuuopettajuus Kasvatustieteiden tiedekunnassa:

  • Opetussuunnitelmaan sisältyvät opintokokonaisuudet merkitään opintosuoritusrekisterissä vastuuopettajan nimelle.
  • Vastuuopettaja ratkaisee mahdolliset epäselvyydet keskeneräisten opintokokonaisuuksien loppuun suorittamiseksi, jos opetussuunnitelma on vaihtunut.
  • Vastuuopettaja päättää korvaamalla hyväksilukemisesta, joka on mahdollista kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman pakollisten opintojen osalta.
  • Vastuuopettaja kehittää ja koordinoi vastuukokonaisuutensa opetussuunnitelmaa osana kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman kokonaisuutta.

Kasvatustieteen tutkinto-ohjelma

 

Opettajan pedagogisten opintojen yhteyshenkilöt

Aikuiskoulutus (Elinikäinen oppiminen ja kasvatus sekä Varhaiskasvatus)

Luokanopettajakoulutus

Aineenopettajan pedagogiset opinnot

Kasvatustieteiden tiedekunnan aineenopettajan pedagogisten opintojen vastuuopettajat opintoryhmittäin

  • Äidinkieli ja kirjallisuus: Pirjo Vaittinen
  • Historia ja yhteiskuntaoppi: Jussi Hanska
  • Psykologia, filosofia, terveystieto ja yhteiskunta- ja hallintotieteelliset aineet: Jussi Hanska
  • Ruotsin kieli ja vieraat kielet: Raisa Harju-Autti
  • Matemaattiset aineet: Jaska Poranen ja Terhi Mäntylä

Kuulumisia-täydennyskoulutus

Yliopistopedagogiikka