Johtamiskorkeakoulussa tenttiminen

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma ja hallintotieteiden tutkinto-ohjelma

Johtamiskorkeakoulussa on siirrytty miltei pääsääntöisesti sähköiseen tenttimiseen. Kauppatieteiden tutkinto-ohjelmassa ja hallintotieteiden tutkinto-ohjelmassa ovat kuitenkin edelleen käytössä myös yleiset tenttipäivät, jotka löytyvät opetusohjelmasta.

Opintosuoritusrekisteriin liittyvät tiedustelut opintosihteeri Selene Oittiselle.

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma

Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelmassa käytetään ainoastaan sähköistä tenttijärjestelmää. Yleisiä tenttipäiviä ei ole käytössä.

Opintosuoritusrekisteriin liittyvät tiedustelut opintosihteeri Johanna Tuomikoskelle

Yleisten kirjallisten kuulustelujen vastaanottajat

Perusopinnot

POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi: Pinja Lehtonen
POLPOP02 Valtio-opin johdantokurssi: Erika Säynässalo
POLPOP04 Poliittiset aatteet ja ideologiat: Jarmo Rinne
POLPOP05 Poliittiset ongelmat ja niiden muuttuvat kontekstit: Helle Palu

Aineopinnot

Kansainvälisen politiikan opintosuunta

POLKVA10 Kansainvälisen politiikan teoria ja menetelmä: Eero Palmujoki
POLKVA20 EU:n ulkosuhteet: Hanna Ojanen
POLKVA30 Maailmanpolitiikka: POLKVA31 & POLKVA32 Matti Pesu, POLKVA33 Helle Palu
POLKVA40 Rauhan- ja konfliktintutkimus: Tarja Seppä

Valtio-opin opintosuunta

POLVOA21 Integraation teoria ja EU:n päätöksenteko: Tapio Raunio
POLVOA22 Kansallisen ja Euroopan tason vuorovaikutus: Tapio Raunio
POLVOA31 Poliittiset instituutiot ja prosessit: Kaisa Herne
POLVOA32 Euroopan maiden ja Suomen poliittiset järjestelmät: Maria Bäck
POLVOA41 Puolueet, vaalit ja poliittinen vaikuttaminen: Maria Bäck
POLVOA42 Poliittinen kommunikaatio ja retoriikka: Kaisa Herne
POLVOA51 Johdatus politiikan teoriaan: Mikko Lahtinen
POLVOA52 Vanhat ja uudet klassikot: Mikko Lahtinen

Syventävät opinnot

Kansainvälinen politiikka

POLKVS10 Kansainvälisen politiikan teoria ja metateoria: Anni Kangas
POLKVS21 Menetelmäharjoituskurssi: Hannes Peltonen
POLKVS22 Kansainvälisten suhteiden kirjallinen harjoitus: Hannes Peltonen
POLKVS31 Maailmanpolitiikan tutkimus: Anni Kangas
POLKVS32 Euroopan integraation tutkimus: Hanna Ojanen
POLKVS33 Rauhan- ja konfliktintutkimus: Tuomas Forsberg

Valtio-oppi

POLVOS10 Valtio-opin teoriat: Kaisa Herne
POLVOS21 Euroopan ulkopuoliset poliittiset järjestelmät: Kaisa Herne
POLVOS22 Euroopan unioni: Tapio Raunio
POLVOS23 Kansalaisyhteiskunta ja poliittinen osallistuminen: Elina Kestilä-Kekkonen
POLVOS24 Poliittinen filosofia: Mikko Lahtinen
POLVOS25 Poliittinen kommunikointi ja retoriikka: Elina Kestilä-Kekkonen
POLVOS26 Poliittiset prosessit: Elina Kestilä-Kekkonen
POLVOS27 Poliittiset järjestelmät: Maria Bäck
POLVOS28 Puolueet ja vaalit: Maria Bäck
POLVOS31 Käsiteanalyysi ja filosofiset tutkimusmenetelmät: Herne, Kestilä-Kekkonen, Raunio
POLVOS32 Empiiristen tutkimusmenetelmien yleisesitykset: Herne, Kestilä-Kekkonen, Raunio
POLVOS33 Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät: Herne, Kestilä-Kekkonen, Raunio
POLVOS34 Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät: Herne, Kestilä-Kekkonen, Raunio

Johtamiskorkeakoulun yhteiset teemamoduulit

POLYEP11 Suomen energiapolitiikka: Elina Kestilä-Kekkonen
POLYEP12 Kansalaisvaikuttaminen: Elina Kestilä-Kekkonen