Opinnäytteet

Korkeakouluopintojen loppusuoralla opiskelijan täytyy tehdä tutkintonsa suorittamiseksi opinnäytetyö, jonka tarkoituksena on sekä kehittää että osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan. Opinnäytteiden tavoitteet muotoutuvat osaamisperustaisesti. Keskiössä ovat tutkimuksen tekemisen taidot, opinnäytteen alan substanssiosaaminen, akateeminen kieli- ja viestintäosaaminen sekä tieteellisen keskustelun taitojen karttuminen vertaisoppimisen ja -ohjauksen sekä aiemman tutkimuksen kanssa käydyn keskustelun myötä.

Yleisten ohjeiden lisäksi muista katsoa oman tutkinto-ohjelmasi opinnäytetyöhön liittyvät ohjeet.

Yleisiä ohjeita ovat: