Valviran ohje lääketieteen opiskelijoille

 

Tämä ohje on tarkoitettu keväällä 2017 neljännen vuoden opinnot suorittaneille lääketieteen opiskelijoille.

Valviran ohjeen mukaan tiedekunnan on ilmoitettava syksyllä poissaolevaksi ilmoittautuneet 4. vuoden pätevyyden saaneet opiskelijat Valviraan lokakuussa 2017, koska Valvira katsoo opiskelijan keskeyttäneen opintonsa. ks. alla

Valviran ohjeen mukaan opiskelija ei ole kuitenkaan keskeyttänyt opintojaan, mikäli tämä ilmoittautuu läsnä olevaksi vaikka ei tosiasiallisesti opiskelisikaan. Ilmoita tällöin aikeistasi Virpi Sirénille, virpi.siren@uta.fi, jotta opinnoissa olevien ryhmäjaot saadaan tasaisiksi. Edellä mainittu menettely ei ole tiedekunnan ja Valviran suosittelema, mutta opiskelijoiden tiedetään käyttävän tätä mahdollisuutta välivuoden pitämiseen.

Tärkeää on huomioida, että läsnä olevaksi ilmoittautuminen kuluttaa opiskelijan 6+2 vuoden opinto-oikeusaikaa.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) laaditaan myös opiskelijan keskeyttäessä opinnot väliaikaisesti. Opiskelijan on ilmoitettava opintojen keskeyttämisestä opintopäällikölle.

Lisätietoja:

Poissa olevaksi ilmoittautuminen poistaa tilapäisesti oikeuden toimia terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä.

Terhikki-rekisterissä olevat 4. ja 5. vuoden opintonsa suorittaneiden poissa oleviksi ilmoittautuneiden opiskelijoiden tiedot ilmoitetaan Valviraan. Menettely ei koske vaihto-opiskelijoita.

Valviran 16.5.2014 antaman ohjeen mukaan yliopistojen tulee ilmoittaa Valviraan opintonsa keskeyttäneet opiskelijat. Opintonsa keskeyttäneiksi opiskelijoiksi katsotaan yliopistoon poissa oleviksi ilmoittautuneet. Ilmoittautuessaan poissa olevaksi, opiskelija ei voi toimia tilapäisesti terveydenhuollon ammattihenkilöstön tehtävissä. Poissaolon syy (äitiys- tai vanhempainvapaa, varusmies-tai siviilipalvelus, opiskelijavaihto tai muu opiskelijan oma syy) on Valviralle epäolennainen tieto.

Edellä mainittu ei kuitenkaan koske ulkomailla opiskelevia vaihto-opiskelijoita, vaikka he ilmoittautuisivatkin suomalaiseen yliopistoon poissa oleviksi. Vaihto-opiskelijat edistävät vaihtonsa aikana opintojaan toisessa yliopistossa, joten Valvira katsoo heidät aktiivisiksi opiskelijoiksi.

Tiedekunta ilmoittaa Valviraan tiedot niistä opiskelijoista, (4. ja/tai 5. vuoden opinnot suorittaneista aiemmin Terhikki rekisteriin ilmoitetut opiskelijat), jotka ovat ilmoittautuneet poissaoleviksi opiskelijoiksi.

Poissaolotiedot ilmoitetaan Valviraan kaksi kertaa lukuvuodessa helmikuussa ja lokakuussa. Poissaolomerkintä tehdään Valvirassa toistaiseksi voimassaolevaksi. Kun opiskelija ilmoittautuu uudelleen läsnäolevaksi, tiedekunta toimittaa hänen tietonsa uudelleen Valviraan Terhikki rekisteriin merkittäväksi.

Lisätietoja voit tiedustella osoitteesta ll-opetuskoordinaattorit@uta.fi.