Johtamiskorkeakoulun harjoittelukäytännöt

Harjoittelu on tärkeä osa yliopisto-opiskelijan opintoja. Harjoittelu tarjoaa mahdollisuuden hankkia ensimmäisen omaan alaan liittyvän työkokemuksen ja yleisemmin kokemusta työelämästä ja sen käytännöistä. Harjoittelussa opitaan tunnistamaan ja kehittämään omia työelämävalmiuksia sekä kytkemään opintojen aikana hankittuja tietoja ja taitoja käytännön toimiin. Harjoittelukokemus voi antaa suuntaa myös opintoihin ja niiden suunnitteluun.

Harjoittelun tavoitteet

  1. perehdyttää harjoittelija monipuolisesti tulevan työskentelyalansa tavanomaisiin ongelmiin ja työtehtäviin
  2. kehittää valmiutta tietojen ja taitojen soveltamiseen käytännön ratkaisuissa
  3. perehdyttää harjoittelupaikan organisaatioon, sen toimintaan ja toimintaa ohjaaviin periaatteisiin.

Harjoitteluun liittyvät käytännöt vaihtelevat oppiaineittain. Oman alasi harjoittelukäytäntöihin voit tutustua näillä sivuilla ja lisätietoa saat selville harjoitteluyhdyshenkilöltä. Ota myös selville, millaiset harjoittelukäytännöt omassa oppiaineessasi on.

Opiskelijalla, jolla on jo oman alan työkokemusta, on mahdollisuus korvata pakollinen harjoittelu aikasemmalla työkokemuksella. Lisätietoja saat oman oppiaineen vastuuhenkilöltä.

Harjoittelutuki

Johtamiskorkeakoulu järjesti yhteisen harjoittelutukihaun 1.–31.12.2016 vuoden 2017 aikana suoritettavia harjoitteluita varten. Harjoittelutukea haetaan e-lomakkeella, joka aktivoituu hakuajan alkaessa. Tukea voivat hakea vain JKK:n tutkinto-opiskelijat. Yliopiston harjoittelutukea voi hakea oman pääaineen/tutkinto-ohjelman opintosuunnan opintoihin liittyvään työharjoitteluun. Harjoittelupaikan ei tarvitse olla vielä tiedossa tukea hakiessa.

Tutustu huolella myös yliopiston harjoittelutuen yleisiin linjauksiin!

Tuen myöntämisessä otetaan huomioon ensisijaisesti seuraavat asiat:

  • tukea ei ole aiemmin käytetty
  • tutkintoon suoritettujen opintojen määrä (paitsi jos opiskelija on tullut valituksi erillisvalinnassa)

Tuki myönnetään ensisijaisesti opiskelijoille, joilla harjoittelu on pakollinen ja jolla ei ole vielä oman alan työkokemusta. Myös muiden opiskelijoiden kannattaa silti tarvittaessa hakea tukea.

Opiskelijan, jolle harjoittelutuki on myönnetty, tulee perua harjoittelutuki heti, mikäli hän tietää, ettei tule tukea tarvitsemaan. Näin tukea voidaan tarjota seuraavalle "varasijalla" olevalle opiskelijalle.

Harjoittelutukea on mahdollista myöntää vain osaan opiskelijoiden harjoitteluista. Lue tarkasti yliopiston harjoittelutuen yleiset ehdot.

Tiedustelut:

Harjoittelutukihakemusten ja harjoittelusopimusten yhdyshenkilö johtamiskorkeakoulussa on opintosihteeri Marjo Lahti (h. Pinni A2030, marjo.lahti (at) uta.fi, puh. 040 190 1820).