Erasmus-harjoittelu

Haluatko kansainvälisyyden näkyvän ansioluettelossasi? Suuntaatko kansainväliselle uralle? Erasmus-harjoittelun avulla sinulla on mahdollisuus toteuttaa tutkintoon kuuluva vapaaehtoinen tai pakollinen työharjoittelu Euroopassa rahallisesti tuettuna itse valitsemassasi paikassa. Erasmus-harjoitteluapuraha mahdollistaa harjoittelun toteutumisen, vaikka työnantaja ei maksaisikaan harjoittelun ajalta palkkaa.

Erasmus-harjoittelijavaihto on osa Erasmus+ -ohjelmaa, joka on Euroopan unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma. Sen kautta tuetaan korkeakoulujen eurooppalaista yhteistyötä ja liikkuvuutta. Erasmus-ohjelma, jonka jatkoa Erasmus+ on, perustettiin jo vuonna 1987. Erasmus+ -ohjelma kattaa vuodet 2014–2020. Ohjelmakauden pyrkimyksenä on mm. koulutuksen kehittäminen sekä työllisyysmahdollisuuksien parantaminen.

Opiskelijalle Erasmus+ -ohjelma antaa tilaisuuden osallistua opiskelijavaihtoon ulkomaisessa korkeakoulussa ja harjoitteluun ohjelmaan osallistuvan maan yrityksessä tai organisaatiossa. Kaikkien alojen tutkinto-opiskelijat voivat kansalaisuudesta riippumatta osallistua Erasmus-apurahalla tuettuun 3-6 kuukauden harjoittelujaksoon ohjelmaan kuuluvissa maissa. Lue lisää Erasmus-opiskelijan oikeuksista ja velvollisuuksista Erasmus-opiskelijan peruskirjasta, pdf.

Erasmus-harjoitteluohjelmassa käytössäsi on valmis harjoittelusopimus (Training Agreement), jonka avulla voit sopia harjoittelun ajankohdasta, tehtävistä, tavoitteista sekä hyväksilukemisesta tutkintoon. Lisäksi Erasmus-koordinaattori on harjoittelusi aikana tukihenkilö, johon voit olla aina yhteydessä, mikäli eteesi tulee ongelmatilanne.

Erasmus-harjoittelijavaihtoon voivat hakea kaikki Tampereen yliopistossa kirjoilla olevat tutkinto-opiskelijat, ja harjoittelun tulee sisältyä Tampereen yliopistossa suoritettavaan tutkintoon. Erasmus-harjoittelun tulee siis näkyä opintorekisteriotteellasi. Näin ollen Tampereen yliopistossa Erasmus-harjoittelutukea ei myönnetä vastavalmistuneille.

Erasmus+ -ohjelmaan osallistuvat maat
EU:n jäsenmaat Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Tanska, Tsekki, Unkari ja Viro
Muut ohjelmamaat Islanti, Norja, Liechtenstein, Makedonia ja Turkki

 

Erasmus-harjoittelun järjestäminen

Erasmus-harjoittelun valmistelun voit aloittaa kahdella tavalla:

 1. Löydät harjoittelupaikan ja haet Erasmus-harjoitteluapurahaa seuraavalla hakukierroksella tai
 2. Haet Erasmus-harjoitteluapurahaa ja aloitat sen jälkeen harjoittelupaikan haun. Apurahaa haettaessa harjoittelupaikan ei tarvitse vielä olla tiedossa.

Opiskelija voi suorittaa useita Erasmus-opiskelu- tai -harjoittelujaksoja opintojensa aikana. Erasmus-vaihtoja ja/tai -harjoittelua voi olla yhteensä enintään 12 kuukauden ajan kullakin kolmella tutkintotasolla (alempi korkeakoulututkinto, ylempi korkeakoulututkinto sekä tohtorin tutkinto). Siirtymävaiheessa vanhan Erasmus-ohjelman aikana samalla tutkintotasolla suoritetut vaihto- ja harjoittelujaksot otetaan huomioon. Esimerkki: jos opiskelija on suorittanut 6 kuukauden Erasmus-harjoittelun alempaan korkeakoulututkintoonsa Erasmus-ohjelmassa, voi samaan tutkintoon käyttää vielä 6 kk Erasmus+ -ohjelmassa (vaihtoa tai harjoittelua).

Huomaathan, että harjoittelussa olevan opiskelijan tutkintoaste määräytyy sen tutkinnon mukaan, jota opiskelija suorittaa siinä vaiheessa kun harjoittelu alkaa. Näin ollen esimerkiksi keväällä kandidaatin tutkintoa suorittava opiskelija voi hakea syksyksi maisteritasolle harjoitteluapurahaa, jos hän on syksyllä maisterin tutkintoa suorittava opiskelija.

Erasmus+ -ohjelman apurahat

Erasmus-harjoitteluapuraha on Tampereen yliopistossa porrastettu harjoittelun keston ja kohdemaan elinkustannusten mukaan. Erasmus+ -apuraha on tarkoitettu kattamaan ulkomailla työskentelystä aiheutuvia lisäkuluja. Apurahaa maksetaan siis vain niiltä päiviltä, jolloin opiskelija on ulkomailla. Suomessa tapahtuvaan harjoitteluun ei voi saada Erasmus-tukea.

Apurahan ensimmäinen erä (80 %) maksetaan ennen harjoitteluun lähtöä sähköisen apurahasopimuksen ja harjoittelusopimuksen solmimisen jälkeen. Apuraha maksetaan yliopiston palkanlaskennan kautta, ja sen saa tilille noin kuukauden kuluttua sopimusten palauttamisesta. Apurahan toinen erä on 20 % kokonaisapurahasta. Se maksetaan harjoitteluraportin (vapaamuotoinen kirjallinen raportti), sähköisen arviointikyselyn ja harjoittelutodistuksen palauttamisen sekä OLS-kielitestin toisen vaiheen suorittamisen jälkeen. Lue lisää vaadituista Erasmus-dokumenteista täältä (ankkuri/linkki).

Erasmus-harjoittelu voi olla myös palkallinen. Tällöin tulorajana on 1187€/kk (Kelan työssäoloehdon vähimmäispalkka). Kannattaa myös kysyä mahdollisista luontaiseduista (sopimuksessa: contribution in kind), esimerkiksi asunnosta, kaupungin bussilipusta, ruokalipukkeista jne. Erasmus-harjoitteluun ei saa käyttää samanaikaista rahoitusta useasta eri EU:n tai Opetushallituksen hallinnoimasta ohjelmasta. Myöskään oman tiedekunnan harjoittelutukea ei ole tarkoitus käyttää samanaikaisesti Erasmus-harjoitteluapurahan kanssa, eikä Erasmus-vaihtoa ja -harjoittelua voi suorittaa samanaikaisesti.

Koska Erasmus-harjoittelun tulee sisältyä suorittamaasi tutkintoon, eli sinun tulee saada harjoittelusta opintopisteitä joko tutkinto-ohjelmasi pakollisiin tai valinnaisiin opintoihin, voit hakea harjoittelun ajaksi myös opintotukea. Mikäli päätät hakea opintotukea Erasmus-harjoittelun ajaksi, lisätietoa saat Kelasta.

Erasmus-harjoitteluun lähtevälle opiskelijalle voidaan myöntää lisätukea, mikäli hänellä on fyysisiä tai psyykkisiä erityistarpeita (esteettömyysapuraha linkki!)). Tällöin tulee olla yhteydessä Erasmus-koordinaattoriin (erasmus(at)uta.fi), jotta lisäkustannuksiin voidaan hakea apurahaa.

Erasmus-harjoitteluapuraha lukuvuonna 2017-2018

Apurahojen suuruudet perustuvat harjoittelun kestoon päivissä. Vaihdon tarkan keston lisäksi apurahan suuruuteen vaikuttaa kohdemaa. Apuraha maksetaan kahdessa erässä: 80%/20%. Kohdemaat on luokiteltu kahteen kalleusluokkaan:

Ryhmä 1 Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Liechtenstein, Norja, Ranska, Ruotsi ja Tanska Apuraha 490e/kk
Ryhmä 2 Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Islanti, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Makedonia, Malta, Portugali, Puola, Romania, Saksa, Slovakia, Slovenia, Tsekki, Turkki, Unkari ja Viro Apuraha 440e/kk


Erasmus-tuetun harjoittelun kesto on minimissään 3 kk ja maksimissaan 6 kk. Lukuvuoden 2017–2018 Erasmus-harjoittelu voi tapahtua ajanjaksolla 1.6.2017–30.9.2018.

Taloudellinen tuki Erasmus-yhteistyöhön haetaan yliopiston yhteisellä hakemuksella Opetushallitukselta, joka hallinnoi Erasmus-ohjelmaa Suomessa. Opetushallituksen jakama ohjelman rahoitus tulee Euroopan komissiolta.

Apurahan hakeminen ja hakuajat

Erasmus-harjoitteluapurahan hakuaikoja on kaksi: huhti-toukokuussa on haettavana apurahoja syyslukukauden aikana toteutettavaan Erasmus-harjoitteluun ja loka-marraskuussa kevätlukukauden ja kesän aikana toteutettavaan harjoitteluun. Mikäli apurahoja on jäljellä, tammi-helmikuussa järjestetään vielä apurahojen täydennyshaku kevään ja kesän aikana (syyskuun loppuun mennessä) toteutuviin harjoitteluihin. Apurahaa haetaan Erasmus-koordinaattorin kautta.

Lukuvuoden 2017-2018 hakuajat:

Haku I järjestettiin keväällä 2017.
Haku II: 10.10.–31.10.2017
Haku kevään ja kesän 2018 aikana toteutettavaan Erasmus-harjoitteluun. Harjoittelun tulee päättyä viimeistään 30.9.2018.
Täydennyshaku I: 9.1.–30.1.2018. Tämä on edellisen haun täydennyshaku: haettavana apurahoja kevään ja kesän 2018 aikana toteutettavaan Erasmus-harjoitteluun. Harjoittelun tulee päättyä viimeistään 30.9.2018

Apurahaa haettaessa harjoittelupaikan ei tarvitse vielä olla tiedossa. Voit hakea apurahaa, kun suunnittelet harjoittelua Euroopassa. Ennen apurahan hakemista on tärkeää selvittää tiedekunnastasi, miten pystyt sijoittamaan harjoittelun tutkintoosi ja saamaan siitä opintopisteitä. Apurahan myöntämisen jälkeen sinun tulee ryhtyä aktiivisesti etsimään harjoittelupaikkaa. Tässä tukenasi ovat sekä Erasmus-koordinaattori että yliopiston työelämäpalvelut.

Mikäli olet jo löytänyt harjoittelupaikan, joka täyttää Erasmus-harjoittelun kriteerit (lue lisää kohdasta Harjoittelupaikka), voit hakea Erasmus-harjoitteluapurahaa harjoittelua varten. Tällöin on hyvä ottaa huomioon apurahojen hakuajat, jotta apuraha ehditään myöntää ja maksaa jo ennen harjoittelusi alkua.

Erasmus-harjoitteluapurahaa haetaan sähköisesti vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksessa on hyvä mainita seuraavat seikat:

 •     mille ajankohdalle apurahaa haet
 •     millaista harjoittelupaikkaa aiot hakea ja mistä
 •     miten hyötyisit harjoittelusta opintojen ja tulevan työuran kannalta
 •     aiotko hakea/oletko jo hakenut/saanut harjoittelutukea muualta harjoittelua varten tänä lukuvuonna
 •     voitko sisällyttää harjoittelun tutkintoosi
 •     oletko jo suorittanut harjoittelun omaan tutkintoosi

Hakemukseen liitetään Europassi-ansioluettelo. Hakemus kirjoitetaan suomen tai englannin kielellä. Europassi-ansioluettelo on osa Europassi-asiakirjojen portfoliota, jonka tarkoituksena on auttaa opiskelijoita ja työntekijöitä osoittamaan osaamisensa Euroopassa. Asiakirjat ovat samanmuotoisina käytössä kaikissa EU/ETA-maissa. Europassi-ansioluettelomalli on saatavana 27 eri kielellä. Voit käyttää Europassi-ansioluetteloa apurahan myöntämisen jälkeen kohdemaan kielellä harjoittelupaikkaa hakiessasi. Lisää tietoa Europassista.

Hakemus lähetetään NettiOpsun kautta. Lisätietoa Erasmus-harjoitteluapurahan hakemisesta.

Harjoittelupaikka

Erasmus-harjoittelupaikan tulee sijaita yhdessä ohjelmaan osallistuvassa maassa, joihin kuuluvat EU:n jäsenvaltiot, Islanti, Norja, Liechtenstein, Makedonia ja Turkki. Harjoittelupaikaksi soveltuvat kaikenlaiset yksityiset ja julkiset organisaatiot sekä yritykset, pois lukien seuraavat:

 • EU-organisaatiot
 • EU-ohjelmia hallinnoivat organisaatiot
 • Suomen diplomaattiset edustustot, suurlähetystöt, konsulaatit ja Suomen edustustot kansainvälisissä organisaatioissa

Myös korkeakoulut ovat mahdollisia harjoittelupaikkoja. Harjoittelun voi suorittaa myös suomalaisessa yrityksessä, jos yritys sijaitsee jossakin yllä mainituista maista. Mikäli harjoittelupaikka on omaa kotimaata edustava organisaatio ulkomailla (esim. kulttuuri- ja tiedeinstituutit, alueelliset edustustot, koulut, vientikeskukset), harjoittelusopimuksessa on sovittava miten Erasmus-harjoittelun monikulttuurisuus toteutuu. Harjoittelu tulee suorittaa kokonaisuudessaan ulkomailla, Suomessa tapahtuvaan harjoitteluun ei voi saada Erasmus-apurahaa. Lukuvuodesta 2014–2015 lähtien myös opettajaksi opiskelevien apulaisopettajaharjoittelu kouluissa on osa Erasmus+ -harjoittelua (entinen Comenius-ohjelma). Apulaisopettajaharjoitteluiden pitää kuitenkin olla osa Tampereen yliopistossa suoritettavaa tutkintoa. Muistathan, että vastavalmistuneille ei myönnetä Erasmus-harjoittelutukea.

Harjoittelun kesto, työaika ja palkka

Lukuvuonna 2017–2018 Tampereen yliopisto ei tue yli 6kk:n yksittäistä harjoittelua. Erasmus-harjoittelun tulee kestää vähintään kolme täyttä kuukautta eli 90 päivää. Harjoittelu voi alkaa heti, kun harjoittelupaikka on löytynyt ja harjoittelu- ja apurahasopimukset solmittu. Harjoittelu voi keskeytyä yrityksen/organisaation loman ajaksi, mutta loma-aikaa ei kuitenkaan lasketa harjoittelun minimikeston täyttymiseen. Harjoittelun tulee olla täyspäiväistä (min. 120h/kk). Yliopisto suosittaa, että harjoittelijan yhden viikon kokonaistyöaika ei ylitä 40 tuntia.

Erasmus-harjoittelu voi olla myös palkallinen. Tällöin pätee tuloraja 1187€/kk (Kelan työssäoloehdon mukainen vähimmäispalkka). Lue lisää kohdasta Erasmus+ -ohjelman apurahat (EI TOIMI)

Harjoittelupaikan haku

Harjoittelupaikan etsimiseen on erilaisia kanavia, niin kuin työnhaussa yleensäkin. Voit hakea harjoittelupaikkaa vastaamalla harjoittelupaikkailmoitukseen. Se ei ole kuitenkaan ainoa keino, vaan kannattaa myös käyttää hyväksi olemassa olevia kontakteja. Voit pyytää vinkkejä oman tiedekuntasi henkilökunnalta. Tiedekunnan kontakteista on apua erityisesti silloin, jos olet kiinnostunut suorittamaan harjoittelun tutkimusapulaisena tai vastaavissa tehtävissä toisessa yliopistossa tai tutkimusorganisaatiossa. Lisäksi voit ottaa suoraan yhteyttä kiinnostaviin organisaatioihin. Aiempina vuosina Erasmus-harjoittelussa olleiden raporteista saat arvokkaita vinkkejä sopivista harjoittelupaikoista. Erasmus-koordinaattorilta voit pyytää listan aiemmista Erasmus-harjoittelupaikoista sähköpostitse (erasmus(at)uta.fi), ja Erasmus-koordinaattori myös välittää Erasmus-harjoitteluapurahan saajille harjoittelupaikkatarjouksia. Paikkoja välitetään myös Tamyn ylläpitämän sähköpostilistan kautta (kv-lista).

Yliopiston työelämäpalvelut tarjoavat Erasmus-harjoittelijoille neuvontapalveluita, työnhaun koulutuksia ja uraohjausta sekä välittävät työ- ja harjoittelupaikkoja. Aarresaaren työnhaunoppaassa löydät vinkkejä työnhaun eri vaiheisiin.

Alla on linkkejä harjoittelupaikkasivustoille ja vinkkejä harjoittelupaikan etsimiseen eri maista.

Kielivalmennus

Erasmus+ -ohjelmaan sisältyy verkkopohjainen kielitaidon testaus ja kielivalmennus. Kielitesti tehdään silloin, kun opiskelun pääasiallinen työskentelykieli on englanti, saksa, ranska, espanja, italia, hollanti, portugali, kreikka, ruotsi, tanska, puola, tšekki, bulgaria, kroatia, unkari, romania tai slovakki. Kielitestauksen tarkoituksena on on antaa sinulle tietoa kielitaitosi tasosta sekä mitata kielitaidon kehittymistä ulkomaanjakson aikana. Kielitesti on pakollinen kaikille Erasmus+ -ohjelmaan osallistuville opiskelijoille, vain äidinkielenään opiskelukieltä puhuvat on vapautettu kielitestistä. Opiskelijat tekevät pakollisen kielitestin ennen harjoittelujaksoaan ja palattuaan harjoitteluvaihdosta.

Kielitestit ja -kurssit tehdään komission OLS-verkkopalvelussa (Online Linguistic Support Tool). Opiskelija tarvitsee lisenssin osallistuakseen kielitestiin ja -kurssille. Tampereen yliopisto jakaa ja hallinnoi lisenssejä OLS-verkkopalvelussa. Yliopiston Erasmus-koordinaattori seuraa testien ja kurssien suorittamista. Opiskelijat saavat sähköpostitse tiedon myönnetystä kielitestilisenssistä ja linkin kielitestin tekemistä varten sen jälkeen kun apurahan 1. erä on myönnetty. Myöhemmin lähetämme lisenssejä kielikurssia varten. Testin toinen osa tulee suorittaa harjoittelun päätyttyä. Huom! Online-kielivalmennuskursseista ei saa todistusta eikä opintopisteitä, eikä niillä voi korvata kursseja yliopiston kielikeskuksesta.

Lisätietoa OLS-kielitesteistä

Vakuutukset

Lue vakuutuksista Ennen lähtöä -sivulta.

Erasmus-harjoitteluun liittyvät dokumentit

Kun olet saanut Tampereen yliopistolta Erasmus-harjoitteluapurahan, saat asiasta lisätietoa sähköpostitse. Tässä kuitenkin lyhyesti:

Ennen harjoittelua

1. Harjoittelusopimus eli Training Agreement

Erasmus-harjoittelusopimuksen eli Training Agreementin allekirjoittavat opiskelijan lisäksi tiedekunnan edustaja ja harjoittelupaikan tarjoaja. Se tulee sähköisen Erasmus-harjoitteluapurahasopimuksen liitteeksi, jolla Erasmus-harjoitteluapuraha maksetaan. Harjoittelusopimuksessa sovitaan mm. työajasta, työtehtävistä, harjoittelun ohjaajasta, tiedekunnan yhdyshenkilöstä, palkasta, mahdollisista muista etuuksista ja harjoittelun arvioinnista.

Harjoittelusopimukseen merkitään myös harjoittelusta saatava opintopistemäärä. Tiedekuntasi edustaja neuvoo sinua harjoittelun sisällyttämisessä opintoihin, jos et ole siitä jo sopinut. Apurahaa ei voida laittaa maksuun ilman tietoa opintopistemäärästä.

Tiedekuntasi Erasmus-harjoitteluyhdyshenkilö on tiedekuntasi liikkuvuuskoordinaattori. Myös tiedekunnan yleinen harjoitteluyhdyshenkilö voi neuvoa harjoittelun sisällyttämisessä tutkintoon.

Huomaathan, että Training Agreement tulisi tehdä kolmena kappaleena, jotta jokaiselle osapuolelle jää oma kappaleensa sopimuksesta. Harjoittelusopimuksen voi solmia lähettämällä sopimuksen skannattuna sähköpostin liitetiedostona.

Harjoittelusopimuksen lisäksi on suositeltavaa solmia lisäksi maan konventioiden mukainen työsopimus. Eures-palvelusta saat tietoa siitä, millaisia työsopimuksia kussakin EU-maassa solmitaan ja mitä ne sisältävät (EURES -> valitse kieli FI -> Asuminen ja työskentely)

Harjoittelu- ja apurahasopimukset kannattaa solmia hyvissä ajoin ennen harjoittelun alkua, jotta harjoittelun alkaessa apuraha on ehtinyt tulla tilille ja harjoittelun hyväksiluku on selvää.

2. Sähköinen sopimus Erasmus-harjoitteluapurahasta: allekirjoittajina opiskelija ja Erasmus-koordinaattori
Harjoittelun jälkeen

1. Traineeship Certificate tai muu todistus harjoittelustasi, josta käy ilmi harjoittelusi tarkat alkamis- ja päättymispäivämäärät. Harjoittelutodistus vastaa tavallista työtodistusta, ja siitä voi lähettää joko skannatun version tai tulla näyttämään alkuperäisen todistuksen Erasmus-toimistoon (huone A110).
2. Harjoitteluraportti, joka jätetään NettiOpsun kautta (kohdassa Vaihdot). Erasmus-harjoittelijavaihdossa olleille on omat ohjeensa harjoitteluraportin kirjoittamiseen (pdf).
3. Muista myös täyttää harjoittelujaksoasi koskeva arviointilomake (Erasmus participant report), jonka täyttämiseen saat erillisen kutsun sähköpostitse. Kutsu lähetetään automaattisesti komission sähköisestä järjestelmästä harjoittelusi lähetessä loppuaan.
4. Tee harjoittelusi jälkeen kielitestin toinen osuus OLS-järjestelmässä. Saat tämänkin kutsun automaattisesti sähköpostitse.

Huolehdi harjoittelusi hyväksilukemisesta tiedekunnassasi! Ota yhteyttä tiedekunnan edustajaan, jonka kanssa sovit harjoittelun hyväksiluvusta ja palauta tarvittava raportti ja todistus.

Erasmus-opiskelijan peruskirja (pdf) koskee myös harjoittelua ja kertoo Erasmus-opiskelijan oikeuksista ja velvollisuuksista.

Muistilista Erasmus-harjoitteluun lähtevälle

Lue muistilistat Kansainvälistyminen-sivuilta, ne koskevat myös ulkomaille harjoitteluun lähteviä.

Yhteyshenkilö: Noora Maja, erasmus(at)uta.fi