ITIS36Tieto- ja asiakirjahallinnan kirjallisuusopinnot , 5 - 25 op


Toteutukset opetusohjelmassa

ITIS34Asiakirjahallinnan suuntaukset ja käytännöt , 5 op


Toteutukset opetusohjelmassa

ITIS33Asiakirjatiedon normivaatimukset , 5 op


Toteutukset opetusohjelmassa

ITIS32Asiakirjatiedon organisointi- ja kuvailumenetelmät , 5 op


Toteutukset opetusohjelmassa

ITIS31Tieto- ja asiakirjahallinto , 5 op


Toteutukset opetusohjelmassa