Lähettänyt rest Ti, 12/05/2017 - 12:18

external_id

programme-1320

Kuvaus

FM-tutkinnon rakenne (yhteensä 120 op):

-Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median syventävät opinnot 80 op
-Valinnaiset opinnot 40 op

Tutkinto-ohjelman maisteriopinnot on mahdollista suorittaa kolmessa eri opintosuunnassa ja yhdessä kv-maisteriohjelmassa:

1. Tietokäytäntöjen opintosuunta
2. Kirjasto- ja tietopalvelujen opintosuunta
3. Tieto- ja asiakirjahallinnan opintosuunta
4. Master?s Degree Programme in Internet and Game Studies

Opintokokonaisuudet
Tietokäytäntöjen opintosuunnan maisteriopinnot (FM)
Kirjasto- ja tietopalvelujen opintosuunnan maisteriopinnot (FM)
Tieto- ja asiakirjahallinnan opintosuunnan maisteriopinnot (FM)
Master?s Degree Programme in Internet and Game Studies
Opintopisteet Max
0.00 op
Opintopisteet Min
0.00 op

Tutkinto-ohjelman koodi

OPSI-TO-1711

Tutkintoaste

Ylempi korkeakouluaste

Koulutuksen laajuus

120.0 opintopistettä

Koulutuksen kesto

0.0 vuotta

Osaamistavoitteet

Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija:
- hallitsee opintosuuntansa laaja-alaiset ja erikoistuneet käsitteet, menetelmät ja tiedot
- kykenee tieteelliseen ongelmanratkaisuun ja sen raportointiin
- kykenee työskentelemään informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median sovellusalojen asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä
- ymmärtää alan muuttuvan luonteen ja on valmis kehittämään omaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan
- osaa viestiä ja kykenee aktiiviseen vuorovaikutukseen tieteellisillä ja muilla foorumeilla
- voi jatkaa opintojaan tieteellisessä jatkokoulutuksessa

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median maisteriopinnot antavat laaja-alaiset valmiudet sijoittua erilaisiin informaatioalan tehtäviin. Tutkinnon suorittaneet työskentelevät asiantuntija- ja johtotehtävissä mm. kirjastoissa, arkistoissa, verkkopalvelu- ja pelialan yrityksissä sekä tutkimuskeskuksissa. Työskentely informaatioalan nopeasti muuttuvalla kentällä edellyttää vahvaa käsitteellistä ja teoreettista osaamista sekä valmiutta tiedon soveltamiseen ja alan kehityksen jatkuvaan seuraamiseen.