Lähettänyt rest Ti, 12/05/2017 - 12:18

external_id

programme-1319

Kuvaus

LuK-tutkinnon rakenne (yhteensä 180 op): -Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kandidaattiohjelman yhteiset opinnot 35 op -Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median perusopinnot 25 op -Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median aineopinnot 60 op -Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kandidaattiohjelman valinnaiset opinnot 60 op

Opintokokonaisuudet
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kandidaattiohjelman yhteiset opinnot
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median perusopinnot
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median aineopinnot
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kandidaattiohjelman valinnaiset opinnot
Opintopisteet Max
180.00 op
Opintopisteet Min
180.00 op

Tutkinto-ohjelman koodi

OPSI-TO-1709

Tutkintoaste

Alempi korkeakouluaste

Koulutuksen laajuus

180 opintopistettä

Koulutuksen kesto

3 vuotta

Osaamistavoitteet

Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija: - hallitsee alan keskeiset käsitteet ja osaa muodostaa alasta kokonaiskuvan - pystyy seuraamaan alan kehitystä ja kehittymään asiantuntijana - hallitsee tieteellisen ajattelun ja tieteellisten työskentelytapojen perusteet - osaa soveltaa ja arvioida hankkimaansa tietoa työelämässä - pystyy viestimään suullisesti ja kirjallisesti omasta alastaan eri foorumeilla - pystyy jatkamaan opintojaan ylempään korkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa Tavoitteena on kouluttaa osaajia, jotka pystyvät ammatillisesti ja tutkimuksellisesti lähestymään laaja-alaisesti informaatioyhteiskunnan ilmiöitä.

Lisätiedot

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median kandidaattiohjelman opiskelija voi noudattaa opinnoissaan jotain seuraavista opintopoluista: 1) Tietokäytäntöjen opintopolku, ks. http://www.uta.fi/sis/iti/kandidaattiohjelma/tietokaytantojenop.html 2) Kirjasto- ja tietopalvelujen opintopolku, ks. http://www.uta.fi/sis/iti/kandidaattiohjelma/kirjastojatietopalvop.html 3) Tieto- ja asiakirjahallinnan opintopolut, ks. http://www.uta.fi/sis/iti/kandidaattiohjelma/tietojaasiakirjahop.html 4) Peli- ja Internet-asiantuntijan opintopolku, ks.http://www.uta.fi/sis/iti/kandidaattiohjelma/pelijainternetasop.html Opintopolut ovat suosituksia, joita kandidaattiohjelman opiskelijat voivat noudattaa opinnoissaan. Opintopolusta ei tule erillistä merkintää tutkintotodistukseen.