Lähettänyt rest Ti, 12/05/2017 - 12:18

external_id

study_module-1127
Opintopisteet Max
90.00 op
Opintopisteet Min
90.00 op

Osaamistavoitteet

Tieto- ja asiakirjahallinnon opintosuunta tuottaa valmiuksia toimia tietohallinnon ja asiakirjahallinnan erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa sekä arkistoinstituutioissa.

Opintosuunnan suoritettuaan opiskelija:

- tuntee organisaation tieto- ja asiakirjahallinnon tavoitteet, tehtävät ja vaatimukset
- tuntee tiedon organisoinnin ja kuvailumenetelmien historiallisen kehityksen, peruskäsitteet, teoriat sekä menetelmät
- on perehtynyt verkkopalvelujen informaatioarkkitehtuurin analysointiin ja kehittämiseen
- tuntee asiakirjahallintaan liittyvät keskeiset käsitteet ja asiakirjatiedon organisoinnin välineet
- tietää, millaisia tekijöitä liittyy tiedon arvonmääritykseen
- tuntee pääpiirteissään keskeiset tieto- ja asiakirjahallinnon lait, normit ja standardit
- pystyy arvioimaan tietojärjestelmiä informaation hallinnan näkökulmasta
- osaa tarkastella asiakirjahallintaa eri näkökulmista osana yhteiskuntaa

valinnaisuus

ALL_OF
valinnaisuuden_lkm
0