Lähettänyt rest Ti, 12/05/2017 - 12:18

external_id

study_module-1126
Opintopisteet Max
90.00 op
Opintopisteet Min
90.00 op

Osaamistavoitteet

Suuntautumisvaihtoehdon suoritettuaan opiskelija opintojaksovalinnastaan riippuen:

- tuntee tiedon organisoinnin, dokumenttien kuvailun ja informaatioarkkitehtuurin periaatteet kirjastoissa, arkistoissa ja verkkoympäristöissä.
- omaa valmiudet osallistua kokoelmatyön suunnitteluun ja toteutukseen.
- tuntee tieteellisen julkaisutoiminnan osa-alueet.
- ymmärtää kirjastojen toiminnan tutkimuksen ja arvioinnin tutkimuksellista perustaa.
- ymmärtää kirjasto- ja tietopalvelujen roolia yhteiskunnassa.

valinnaisuus

ALL_OF
valinnaisuuden_lkm
0