Lähettänyt rest Ti, 12/05/2017 - 12:18

external_id

study_module-1125
Opintopisteet Max
90.00 op
Opintopisteet Min
90.00 op

Osaamistavoitteet

Suuntautumisvaihtoehdon suoritettuaan opiskelija opintojaksovalinnastaan riippuen:

- ymmärtää tietokäytäntöjen, erityisesti tiedonhaun ja -hankinnan prosessien ominaispiirteitä
- omaksuu nopeasti käytännöt hakea tietoa tehokkaasti erilaisissa tiedonhakuympäristöissä
- pystyy arvioimaan ja valitsemaan kehysorganisaation tietokäytäntöihin parhaiten soveltuvat tiedonlähteet sekä kehittämään keinoja niiden käyttöön
- ymmärtää hakukoneiden toimintaperiaatteita
- tuntee dokumenttityyppien ja dokumenttien rakenteiden periaatteet
- hallitsee hakukoneiden evaluoinnin perusteet
- ymmärtää luonnollisen kielen tiedonhaulle tuomia ongelmia ja tuntee niiden ratkaisutapoja
- pystyy seuraamaan alan kehitystä ja kehittymään asiantuntijana

valinnaisuus

ALL_OF
valinnaisuuden_lkm
0