Lähettänyt rest Ti, 12/05/2017 - 12:18

external_id

study_module-1118
Opintopisteet Max
50.00 op
Opintopisteet Min
50.00 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:

- hallitsee opintosuuntansa laaja-alaiset ja erikoistuneet käsitteet, menetelmät ja tiedot
- kykenee tieteelliseen ongelmanratkaisuun ja sen raportointiin

valinnaisuus

ALL_OF
valinnaisuuden_lkm
0