Sähköinen tentti tarkoittaa tenttiä, joka suoritetaan tietokoneella. Sähköisenä voi suorittaa yleisiä tenttejä, luentotenttejä, osaamistasotestejä ja kypsyysnäytteitä. Sähköiseen tenttiin ilmoittaudutaan sähköisen tenttipalvelun kautta!

Sähköisen tentin ohjesivuilla on mm. listaus siitä, mitä opintojaksoja sähköisesti voi suorittaa.

Lue sähköisen tentin ohjeet, niistä käyvät perusasiat hyvin ilmi!